<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

English

Darbuotojų savitarnos portalas yra asmeninė personalizuota platforma kiekvienam organizacijos darbuotojui. Darbuotojų portalo vienas pagrindinių tikslų – užtikrinti vienoje vietoje prieinamą ir susistemintą svarbiausią darbuotojo asmeninę personalo valdymo ir darbo užmokesčio informaciją.

Bendrai pastebime, jog apie darbuotojų savitarnos portalo funkcinę aprėptį reikėtų kalbėti gerokai plačiau, nei tai mato didžioji dauguma bei atkreipti dėmesį į teikiamas šių funkcijų naudas.

Mūsų akimis didžiausią naudą organizacijoms teikiančios ir praktikoje dažniausiai diegiamos Darbuotojų savitarnos portalo funkcijos yra šios:

Darbuotojų savitarnos portalo naudos LT

 • Asmeninė darbuotojo informacija. Aktualu, kad kiekvienas darbuotojas galėtų peržiūrėti savo asmeninę informaciją saugomą HR sistemoje, tokią kaip: atsiskaitymo lapeliai ir jų istorija, aktualios darbo sąlygos bei jų keitimo istorija, neatvykimų istorija, nepanaudotų atostogų likučiai ir pan.

  Naudos: Dažniausiai tai yra informacija, dėl kurios darbuotojai daugiausia kreipiasi į personalo skyrių, tad tokios funkcijos įdiegimas tiesiogiai taupo personalo specialistų bei pačių darbuotojų brangų laiką.

 • Darbo laiko apskaita (DLA). Aktualu, kai organizacija turi nutolusių padalinių, kurie savarankiškai atsakingi už pilną arba dalinę darbo laiko apskaitą, kai yra poreikis, jog nutolę padaliniai kartu su personalo specialistais einamuoju momentu matytų bendrai aktualią darbo laiko informaciją: atnaujintus darbuotojų individualius grafikus, nedarbingumus, kitus neatvykimus, realų faktiškai dirbtą laiką tiek mėnesio pabaigoje tiek mėnesio eigoje ir pan.

  Naudos: Savalaikė darbo laiko informacija nutolusiuose taškuose bei personalo skyriuje suteikia galimybę optimizuoti darbo laiko apskaitą, taikyti tikslesnį ne tik darbo laiko planavimą, bet ir paties darbo užmokesčio skaičiavimą, kai reikiama informacija nebeužsiguli iki mėnesio pabaigos.

 • Darbuotojų prašymai, tvirtinimo procesai (workflow). Aktualu, kai darbuotojų atostogų ir kitus prašymus norima perkelti į elektroninę erdvę, bei atlikus visus reikiamus tvirtinimus yra poreikis, kad neatvykimų įrašai automatiškai susikurtų ir darbo laiko apskaitai.

  Naudos: Patogu, kai personalo prašymai ir jų tvirtinimo procesai yra ne DVS (dokumentų valdymo sistemos), o tiesiogiai personalo valdymo sistemos dalis, nes taip taupomas darbuotojų ir personalo specialistų laikas, kai galiausiai įrašai pilnavertiškai sukuriami darbo laiko apskaitos dalyje, nebeatliekant papildomų veiksmų. Galimybės susikurti organizacijai lanksčius tvirtinimo procesų eiliškumus suteikia galimybes tvirtinti ir kitokio tipo dokumentus.

 • Vadovo aplinka. Aktualu, kad kiekvienas vadovas galėtų peržiūrėti savo pavaldinių asmeninę informaciją, tokią kaip aktualios darbo sąlygos bei jų keitimo istorija, neatvykimų istorija, nepanaudotų atostogų likučiai ir pan.

  Naudos: Vadovo aplinkos sukūrimas leidžia atsisakyti papildomai personalo skyriuje formuojamų ataskaitų skirtų padalinių vadovų kasdienei veiklai, bei informacija vadovams tampa natūraliai pasiekiama einamuoju momentu.

 • Pranešimai darbuotojams, jų informavimas. Aktualu, kai norima darbuotojus informuoti apie sukurtus personalo dokumentus (tvirtinimui) ne tik sistemos portale, bet atskirai ir elektroniniais laiškais (ypatingai, kai darbuotojai prie savitarnos portalo jungiasi ne kasdien).

  Naudos: Papildomi pranešimai elektroniniu paštu užtikrina, kad informacija reikiamu laiku pasiektų gavėją, nepriklausomai, kaip dažnai naudojamasi portalu.

Kviečiame jus detaliau susipažinti su pačiu darbuotojų savitarnos portalu.Darbuotojų savitarnos portalas

Kilo minčių? Pasidalinkite!

Jums gali būti naudinga

Lietuvių The Employee Self-Service Portal is a personalized platform for every employee in the organization. One of the main objectives of the Employee Portal is to provide, in one place, accessible and structured key personal HR and payroll information for every employee. We see that the functional scope of the Employee Self-Service Portal should be much broader than the majority of people see it, and that the benefits of these features should be highlighted. In our view, the functionalities of the Employee Self-Service Portal that provide the biggest value to organizations and most commonly implemented in practice are:
The aim is to follow the strategy – unify Human Resources (HR) databases across separate business units of different countries using the reliable Dynamics 365 platform. Each country has its own specificity for HR management and is affected by the local legislation system. Nevertheless, the most important HR management rules, unified databases of employees and other contractors, can be managed globally. Each organization can highly benefit from creating a Master HR database and be able to share the HR information with other internal or external systems in a unified way.
Yes, it is, and you gain twice, especially when you know all benefits and strengths of using Microsoft Dynamics 365 platforms in your daily business life and, of course, the possibility to calculate Payroll for 3 different countries. I am proud to present you our Columbus Baltic HR|Payroll solution on Dynamics 365 Finance & Operations platform (previously known as AX or Axapta). This solution is completely unique in the Baltic market due to the following 3 aspects:
Lietuvių Organizations considering the implementation of Microsoft Dynamics 365 platforms often wonder about how many different solutions they are currently using - HR|Payroll management system, financial management system, warehouse management system, document management system, etc. - can be replaced by one platform, namely, Microsoft Dynamics 365. Inevitably, every organization is faced with HR, working time management and payroll solutions. Employees are one of the most expensive, and sometimes the most expensive “engines” of an organization. An effective accounting for payroll costs and managing of specific HR and payroll processes is a major challenge for every organization. From Columbus side, developing HR|Payroll solutions, the focus is to automate as many functions of the system as possible for the purpose of the accuracy and timeliness of the existing calculations and the need to eliminate possible calculation errors to the maximum extent. Implementing ERP systems, Columbus focuses on the large functional coverage of the platforms, and this is the main purpose why Columbus has developed and maintains HR, working time and payroll management solutions for both Microsoft platforms, i.e. Dynamics 365 Business Central (NAV) and Dynamics 365 Finance & Operations (AX). Organizations today have a possibility to deploy Columbus HR|Payroll localized solutions for Lithuania (BC) and the Baltic States (F&O). The fact is, that we are the only company on the Lithuanian market that can offer HR|Payroll solutions for both most popular Microsoft Dynamics platforms. It allows us during the requirement analysis process for different companies to advise the HR|Payroll solution that best suits their objectives.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down