<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Kiekvienos įmonės svarbiausias turtas yra darbuotojai. Tačiau net geriausiai darbuotojų vertinamos įmonės susiduria su įvairiais personalo valdymo iššūkiais - skirtingas įmonėje dirbančiųjų amžius, informacijos sklaidos greitis, vis didėjantis darbo efektyvumo poreikis, daug rankinio darbo, duomenų trūkumas, darbo rinkos globalizacija - juk konkuruojame su darbdaviais ne tik Lietuvoje.

Priklausomai nuo įmonės dydžio personalo valdymas apima įvairias funkcijas - tvarkyti darbo sutartis, planuoti personalo ir įdarbinimo poreikį, atrinkti tinkamus darbuotojus konkrečiai pozicijai, vertinti veiklos rezultatus, rūpintis darbuotojų kompetencijos didinimu, nustatyti atlygį.
Esant dideliam duomenų kiekiui neretai rankinio darbo sąnaudos stipriai išauga ir nebelieka laiko neprioritetiniams, tačiau vis tiek svarbiems darbams – skatinti darbuotojus ir juos motyvuoti, organizuoti karjeros galimybių veiksmus, komunikuoti su visais organizacijos darbuotojais. Tokiais atvejais svarbu pagalvoti apie pagalbines priemones, kurios padėtų sutaupyti laiko skirto rankiniam darbui, kad personalo darbuotojai galėtų skirti daugiau laiko kolektyvo motyvavimui ir stiprinimui.

Negaiškite laiko rinkdami duomenis

Dauguma duomenų, kurių reikia darbo užmokesčiui apskaičiuoti, sukuriami keliuose skyriuose: personalo valdymo skyriuje tvarkomos sutartys, gamybos skyriuje kaupiama dirbto laiko informacija, tiesioginis vadovas gauna išėjimo iš darbo prašymus ir t. t. Darbo užmokesčio skaičiavimas prasideda nuo šių duomenų surinkimo ir apdorojimo. Kuo mažiau laiko praleidžiama registruojant duomenis, tuo daugiau laiko galima skirti darbo užmokesčio skaičiavimui ir skaičiavimo rezultatams, nes bet kuri skaičiavimo klaida gali sukelti didžiulį nepasitenkinimą.

Ataskaitas pateikite reikiamu laiku

Darbo užmokesčio duomenys turi būti pateikti suinteresuotoms šalims reikiamu laiku ir formatu. Prievolę pateikti ataskaitas reglamentuoja šalies įstatymai. Jei įmonėje dirba daugiau nei keletas darbuotojų, ataskaitas kurti nėra paprasta. Be to, bet kuriuo metu gali prireikti teikti darbo užmokesčio ataskaitas įmonės viduje, pvz., vadovybei, būstinėms ar darbuotojams. 

Paskirstykite darbo užmokesčio sąnaudas tiksliai

Atsižvelgiant į įmonės veiklos pobūdį, darbo užmokesčio sąnaudų dalis gali sudaryti nuo dešimt iki penkiasdešimt procentų bendros sąnaudų sumos. Kuo ši dalis yra didesnė, tuo svarbiau tiksliai paskirstyti darbo užmokestį.

Skaičiuokite atostogų likučius patogiai 

Darbuotojai turi teisę į atostogas, o darbdaviai privalo tai žinoti ir leisti darbuotojams atostogauti. Atrodytų paprasta, tačiau iš tiesų yra kelios nebuvimo darbe rūšys ir teisė į jas taikoma pagal skirtingas priežastis - pradedant nuo sutartinių santykių tipo, baigiant amžiumi bei vaikų skaičiumi. Į šią informaciją būtina atsižvelgti ir bet kuriuo momentu turi būti aišku, į kokios trukmės ir kokio tipo atostogas darbuotojas turi teisę.

Skirkite daugiau laiko darbuotojams

Kai atsiranda galimybė daugumą funkcijų atlikti automatizuotai, laiką galima skirti patiems darbuotojams – vykdyti darbuotojų mokymus, atrankas, ieškoti papildomų naudų, organizuoti renginius, kelti darbuotojų motyvaciją. O jie yra svarbiausias kiekvienos įmonės turtas.Sužinokite daugiau apie personalo valdymo ir darbo užmokesčio sistemą

Kilo minčių? Pasidalinkite!

Jums gali būti naudinga

English Darbuotojų savitarnos portalas yra asmeninė personalizuota platforma kiekvienam organizacijos darbuotojui. Darbuotojų portalo vienas pagrindinių tikslų – užtikrinti vienoje vietoje prieinamą ir susistemintą svarbiausią darbuotojo asmeninę personalo valdymo ir darbo užmokesčio informaciją. Bendrai pastebime, jog apie darbuotojų savitarnos portalo funkcinę aprėptį reikėtų kalbėti gerokai plačiau, nei tai mato didžioji dauguma bei atkreipti dėmesį į teikiamas šių funkcijų naudas. Mūsų akimis didžiausią naudą organizacijoms teikiančios ir praktikoje dažniausiai diegiamos Darbuotojų savitarnos portalo funkcijos yra šios:
Lietuvių The Employee Self-Service Portal is a personalized platform for every employee in the organization. One of the main objectives of the Employee Portal is to provide, in one place, accessible and structured key personal HR and payroll information for every employee. We see that the functional scope of the Employee Self-Service Portal should be much broader than the majority of people see it, and that the benefits of these features should be highlighted. In our view, the functionalities of the Employee Self-Service Portal that provide the biggest value to organizations and most commonly implemented in practice are:
The aim is to follow the strategy – unify Human Resources (HR) databases across separate business units of different countries using the reliable Dynamics 365 platform. Each country has its own specificity for HR management and is affected by the local legislation system. Nevertheless, the most important HR management rules, unified databases of employees and other contractors, can be managed globally. Each organization can highly benefit from creating a Master HR database and be able to share the HR information with other internal or external systems in a unified way.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down