<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Kiekvienos įmonės svarbiausias turtas yra darbuotojai. Tačiau net geriausiai darbuotojų vertinamos įmonės susiduria su įvairiais personalo valdymo iššūkiais - skirtingas įmonėje dirbančiųjų amžius, informacijos sklaidos greitis, vis didėjantis darbo efektyvumo poreikis, daug rankinio darbo, duomenų trūkumas, darbo rinkos globalizacija - juk konkuruojame su darbdaviais ne tik Lietuvoje.

Priklausomai nuo įmonės dydžio personalo valdymas apima įvairias funkcijas - tvarkyti darbo sutartis, planuoti personalo ir įdarbinimo poreikį, atrinkti tinkamus darbuotojus konkrečiai pozicijai, vertinti veiklos rezultatus, rūpintis darbuotojų kompetencijos didinimu, nustatyti atlygį.
Esant dideliam duomenų kiekiui neretai rankinio darbo sąnaudos stipriai išauga ir nebelieka laiko neprioritetiniams, tačiau vis tiek svarbiems darbams – skatinti darbuotojus ir juos motyvuoti, organizuoti karjeros galimybių veiksmus, komunikuoti su visais organizacijos darbuotojais. Tokiais atvejais svarbu pagalvoti apie pagalbines priemones, kurios padėtų sutaupyti laiko skirto rankiniam darbui, kad personalo darbuotojai galėtų skirti daugiau laiko kolektyvo motyvavimui ir stiprinimui.

Negaiškite laiko rinkdami duomenis

Dauguma duomenų, kurių reikia darbo užmokesčiui apskaičiuoti, sukuriami keliuose skyriuose: personalo valdymo skyriuje tvarkomos sutartys, gamybos skyriuje kaupiama dirbto laiko informacija, tiesioginis vadovas gauna išėjimo iš darbo prašymus ir t.t. Darbo užmokesčio skaičiavimas prasideda nuo šių duomenų surinkimo ir apdorojimo. Kuo mažiau laiko praleidžiama registruojant duomenis, tuo daugiau laiko galima skirti darbo užmokesčio skaičiavimui ir skaičiavimo rezultatams, nes bet kuri skaičiavimo klaida gali sukelti didžiulį nepasitenkinimą.

Ataskaitas pateikite reikiamu laiku

Darbo užmokesčio duomenys turi būti pateikti suinteresuotoms šalims reikiamu laiku ir formatu. Prievolę pateikti ataskaitas reglamentuoja šalies įstatymai. Jei įmonėje dirba daugiau nei keletas darbuotojų, ataskaitas kurti nėra paprasta. Be to, bet kuriuo metu gali prireikti teikti darbo užmokesčio ataskaitas įmonės viduje, pvz., vadovybei, būstinėms ar darbuotojams. 

Paskirstykite darbo užmokesčio sąnaudas tiksliai

Atsižvelgiant į įmonės veiklos pobūdį, darbo užmokesčio sąnaudų dalis gali sudaryti nuo dešimt iki penkiasdešimt procentų bendros sąnaudų sumos. Kuo ši dalis yra didesnė, tuo svarbiau tiksliai paskirstyti darbo užmokestį.

Skaičiuokite atostogų likučius patogiai 

Darbuotojai turi teisę į atostogas, o darbdaviai privalo tai žinoti ir leisti darbuotojams atostogauti. Atrodytų paprasta, tačiau iš tiesų yra kelios nebuvimo darbe rūšys ir teisė į jas taikoma pagal skirtingas priežastis - pradedant nuo sutartinių santykių tipo, baigiant amžiumi bei vaikų skaičiumi. Į šią informaciją būtina atsižvelgti ir bet kuriuo momentu turi būti aišku, į kokios trukmės ir kokio tipo atostogas darbuotojas turi teisę.

Skirkite daugiau laiko darbuotojams

Kai atsiranda galimybė daugumą funkcijų atlikti automatizuotai, laiką galima skirti patiems darbuotojams – vykdyti darbuotojų mokymus, atrankas, ieškoti papildomų naudų, organizuoti renginius, kelti darbuotojų motyvaciją. O jie yra svarbiausias kiekvienos įmonės turtas.

Sužinokite daugiau apie personalo valdymo ir darbo užmokesčio sistemą

Kilo minčių? Pasidalinkite!

Jums gali būti naudinga

HR|Payroll projektų diegimo metu pastebėjome tendenciją, jog Lietuvos klientų požiūris į HR|Payroll sprendimų diegimus ir projektų įgyvendinimą tapo gerokai platesnis. Džiugina, jog personalo ir darbo užmokesčio valdymas senai nebėra vien tik darbo užmokesčio skaičiavimo paleidimas. Priklausomai nuo organizacijos kultūros bei įpročių, naujovių priėmimo lygmens, diegiamos funkcinės apimties HR|Payroll projektai taip pat sėkmingai gali būti įgyvendinami skirtingomis projektų valdymo metodikomis: tiek nuosekliu (angl. Waterfall), tiek inkrementiniu, tiek grynu Agile, tiek hibridiniais metodais ir pan. Nebijokite eksperimentuoti siekiant geriausio rezultato jūsų organizacijai. Manau, kiekvienas šiuolaikinis diegėjas parekomenduos labiausiai tinkančią metodiką jūsų konkrečiu atveju bei padės jį įgyvendinti. Jeigu svarstote keisti seną ar investuoti į esamą ar naują verslo valdymo sprendimą skirtą personalo ir darbo užmokesčio valdymui, natūraliai bręsta naujas diegimo projektas, todėl dar prieš pradedant siūlome atkreipti dėmesį į šiuos esminius etapus projektų įgyvendinimo metu: Diagnostika – analizė. Jau ir Lietuvoje vis drąsiau investuojama į gilesnę HR|Payroll procesų ir poreikių analizę, aiškiau suvokiant, jog žmogiškųjų resursų valdymas yra itin plati, jautri ir ypač svarbi tema kiekvienai organizacijai. Pradinė poreikių analizė apskritai gali būti įgyvendinami dar prieš pasineriant pilnai į visą projektą ir pasirenkant konkretų HR|Payroll sprendimą. Projektavimas, vystymas – pritaikymas. Kūrybinis procesas tiek diegėjui tiek besidiegiančiai organizacijai. Įdomiausia būna tuomet, kai į aktyvų ir nuoseklų procesą (projektuojant, rengiant tarpines peržiūras, vystymo darbų priėmimus ir pan.) yra įtraukiamas užsakovas ir jo projekto komanda, raktiniai vartotojai (angl. K-users). Tokių projektų įgyvendinimo metu projektavimo ir vystymo procesas tampa gyvas ir labai arti tikrojo besidiegiančios organizacijos poreikio, kas yra didelė nauda jai pačiai. Aktyvus abiejų šalių įsitraukimas kelis kartus padidina viso projekto sėkmę ir kuriamą rezultatą, bei vėliau bendrą pasitenkinimą naudojantis naujuoju sprendimu. Sistemos paleidimas, aktyvus palaikymas po starto (angl. Hypercare arba Babysitting). Itin jautrus momentas projekto įgyvendinimo komandai, dar kitaip vadinamas „Žemu startu“ arba „Sprendimo paleidimu į gyvenimą – goLive“. Aiškus paleidimo (angl. onboarding plan) palengvina komunikaciją šio aktyvaus laikotarpio metu, kai ypatingai svarbus tampa atliekamų veiksmų eiliškumas ir savalaikiškumas, tam kad startuoti kokybiškai ir laiku. Šio etapo metu aktyviai dirba visos projekto komandos, tiek diegėjo, tiek besidiegiančios organizacijos natūraliai pereinant į pirmuosius savarankiškus žingsnius jau dirbant su nauja sistema. Abipusis, nuoseklus, geranoriškas projekto komandų įsitraukimas yra būtina sąlyga sėkmingam projektui, nepriklausomai kokia bus taikoma metodika ar diegiama funkcinė apimtis. Besiruošiant svarbiam projektui kiekviena organizacija turi aiškiai dedikuoti resursus, bei sudaryti jiems galimybes kasdien efektyviai dalyvauti projekto veiklose. Sėkmės jums!
Paskutinius pora metų viena aktualesnių temų – darbo laiko apskaita ir jos valdymas. Tol kol įmonės veikla yra „standartinė“ ir darbuotojai dirba 5 darbo dienas fiksuotomis valandomis, situacija yra valdoma lengvai ir visa problematika gali būti nesuvokiama, kai didelėse ir dinamiškose įmonėse būna taikoma suminė darbo laiko apskaita (DLA), individualūs, ne visad cikliški darbuotojų grafikai bei pamainos ir pan. Taigi pakalbėkime apie suminę darbo laiko apskaitą ir apie sprendimus konkrečioms kasdienėms situacijoms.
Organizacijoms besidiegiančioms Microsoft Dynamics 365 sprendimus, visad kyla klausimas: kiek plačiai gali unifikuoti turimas verslo valdymo sistemas (toliau VVS), padengiant kuo didesnį funkcinį poreikį pasirinkta Microsoft Dynamics 365 platforma. Neišvengiamai kiekvienos organizacijos taikinyje atsiranda personalo, darbo laiko bei darbo užmokesčio sprendimai. Darbuotojai vienas brangiausių, o kartais ir brangiausias organizacijos „variklis“ bei turtas. Natūralu, jog efektyviai apskaityti tokio dydžio patiriamas sąnaudas, specifinius personalo (HR) ir darbo užmokesčio (Payroll) valdymo procesus, didelė dalis darbo perleidžiama automatizuotoms HR|Payroll sprendimų funkcijoms. Didelis dėmesys skiriamas personalo ir darbo užmokesčio duomenų nuoseklumui bei efektyviam jų valdymui. Personalo ir darbo užmokesčio sprendimai pasižymi ypatingai dideliu tikslumu, dėmesiu į detales, kai galiausiai galutinis skaičiavimų rezultatas yra matomas kiekvienam organizacijos darbuotojui be išimties. Columbus Lietuva išskirtinai savo dėmesį skiria plačiam funkciniam padengimui diegiama verslo valdymo sistema. Šiuo atveju ne išimtis ir Dynamics 365 Business Central bei Dynamics 365 Finance & Operations, kai vystomi ir palaikomi abu HR|Payroll sprendimai, t.y. abiems minėtoms Microsoft Dynamics platformoms. Lietuvoje veikiančios organizacijos sėkmingai gali diegtis plačiai išvystytus bei pilnai lokalizuotus Lietuvai personalo, darbo laiko bei darbo užmokesčio sprendimus. Nesuklysiu sakydama, kad esame vieninteliai Lietuvos rinkoje galintys pasiūlyti HR|Payroll sprendimus abiems populiariausioms Microsoft Dynamics platformoms: jas diegti bei atitinkamai kiekvienai organizacijai parinkti tinkamiausią pagal jos unikalų poreikį.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down