<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Kiekvienos įmonės svarbiausias turtas yra darbuotojai. Tačiau net geriausiai darbuotojų vertinamos įmonės susiduria su įvairiais personalo valdymo iššūkiais - skirtingas įmonėje dirbančiųjų amžius, informacijos sklaidos greitis, vis didėjantis darbo efektyvumo poreikis, daug rankinio darbo, duomenų trūkumas, darbo rinkos globalizacija - juk konkuruojame su darbdaviais ne tik Lietuvoje.

Priklausomai nuo įmonės dydžio personalo valdymas apima įvairias funkcijas - tvarkyti darbo sutartis, planuoti personalo ir įdarbinimo poreikį, atrinkti tinkamus darbuotojus konkrečiai pozicijai, vertinti veiklos rezultatus, rūpintis darbuotojų kompetencijos didinimu, nustatyti atlygį.
Esant dideliam duomenų kiekiui neretai rankinio darbo sąnaudos stipriai išauga ir nebelieka laiko neprioritetiniams, tačiau vis tiek svarbiems darbams – skatinti darbuotojus ir juos motyvuoti, organizuoti karjeros galimybių veiksmus, komunikuoti su visais organizacijos darbuotojais. Tokiais atvejais svarbu pagalvoti apie pagalbines priemones, kurios padėtų sutaupyti laiko skirto rankiniam darbui, kad personalo darbuotojai galėtų skirti daugiau laiko kolektyvo motyvavimui ir stiprinimui.

Negaiškite laiko rinkdami duomenis

Dauguma duomenų, kurių reikia darbo užmokesčiui apskaičiuoti, sukuriami keliuose skyriuose: personalo valdymo skyriuje tvarkomos sutartys, gamybos skyriuje kaupiama dirbto laiko informacija, tiesioginis vadovas gauna išėjimo iš darbo prašymus ir t.t. Darbo užmokesčio skaičiavimas prasideda nuo šių duomenų surinkimo ir apdorojimo. Kuo mažiau laiko praleidžiama registruojant duomenis, tuo daugiau laiko galima skirti darbo užmokesčio skaičiavimui ir skaičiavimo rezultatams, nes bet kuri skaičiavimo klaida gali sukelti didžiulį nepasitenkinimą.

Ataskaitas pateikite reikiamu laiku

Darbo užmokesčio duomenys turi būti pateikti suinteresuotoms šalims reikiamu laiku ir formatu. Prievolę pateikti ataskaitas reglamentuoja šalies įstatymai. Jei įmonėje dirba daugiau nei keletas darbuotojų, ataskaitas kurti nėra paprasta. Be to, bet kuriuo metu gali prireikti teikti darbo užmokesčio ataskaitas įmonės viduje, pvz., vadovybei, būstinėms ar darbuotojams. 

Paskirstykite darbo užmokesčio sąnaudas tiksliai

Atsižvelgiant į įmonės veiklos pobūdį, darbo užmokesčio sąnaudų dalis gali sudaryti nuo dešimt iki penkiasdešimt procentų bendros sąnaudų sumos. Kuo ši dalis yra didesnė, tuo svarbiau tiksliai paskirstyti darbo užmokestį.

Skaičiuokite atostogų likučius patogiai 

Darbuotojai turi teisę į atostogas, o darbdaviai privalo tai žinoti ir leisti darbuotojams atostogauti. Atrodytų paprasta, tačiau iš tiesų yra kelios nebuvimo darbe rūšys ir teisė į jas taikoma pagal skirtingas priežastis - pradedant nuo sutartinių santykių tipo, baigiant amžiumi bei vaikų skaičiumi. Į šią informaciją būtina atsižvelgti ir bet kuriuo momentu turi būti aišku, į kokios trukmės ir kokio tipo atostogas darbuotojas turi teisę.

Skirkite daugiau laiko darbuotojams

Kai atsiranda galimybė daugumą funkcijų atlikti automatizuotai, laiką galima skirti patiems darbuotojams – vykdyti darbuotojų mokymus, atrankas, ieškoti papildomų naudų, organizuoti renginius, kelti darbuotojų motyvaciją. O jie yra svarbiausias kiekvienos įmonės turtas.

Sužinokite daugiau apie personalo valdymo ir darbo užmokesčio sistemą

Kilo minčių? Pasidalinkite!

Jums gali būti naudinga

Dauguma personalo administravimo sistemų, kurias naudoja organizacijos, neturi galimybių visaapimančiai ir vieningai organizuoti ir kaupti duomenis, susijusius su darbuotojų veikla ir apskritai nėra pilnai pritaikytos ateičiai. Matau, kad net ir didelėse, žinomose organizacijose, užduotys, apimančios skirtingas duomenų organizavimo kaupimo sritis, tokias kaip personalo administravimas, darbo užmokesčio skaičiavimas, su darbuotojų kvalifikacija, mokymais, veiklos vertinimais, paieška ir atranka susijusios užduotys, darbo užmokesčio biudžeto formavimas, jo monitoringas, dažnu atveju administruojama skirtingose sistemose, duomenys saugomi skirtinguose įvairių formatų failuose, talpinami įvairiose vietose, pavyzdžiui, kažkur organizacijų serveriuose ar tiesiog konkretaus darbuotojo kompiuteryje. Kaip išvengti tokios praktikos? Pradžioje aptarkime, kokios problemos išryškėja. Su kokiomis problemomis susiduriama? Skirtingų sistemų naudojimas, duomenų išsaugojimas naudojant skirtingus failų formatus ir talpinimas vis kitose vietoje sukelia papildomų rūpesčių dubliuojant atskirus įrašus, duomenų vedimus per skirtingas sistemas, tikrinant jų atitikimus, suderinamumus, norint struktūruotai juos užfiksuoti ir naudoti. Neretai tokių duomenų pasiekiamumas yra priklausomas nuo šiuos duomenis administruojančio „šeimininko“ ir be šio pagalbos kitam darbuotojui savarankiškai jų tiesiog neįmanoma išgauti ir/arba suprasti. Neabejotinai tokios situacijos gali sukelti nemažai keblumų kuomet vadovui (arba kitam personalistui) reikia skubiai pasiekti jam tuo metu reikiamus duomenis, o kartais ir „dekoduoti“ failų pavadinimus, kuriais jų autorius juos išsaugojęs, o atradus duomenis, dar ir susigaudyti tik duomenų „šeimininkui“ suprantamoje tvarkoje. Gali nutikti ir taip, kad šiam „šeimininkui“ palikus organizaciją, apskritai nepavyksta atrasti reikiamų duomenų ir tenka juos atkūrinėti iš naujo arba tiesiog pripažinti, kad jų neteko. Skirtingų sistemų turėjimas, kiekvienai jų reikalauja ir atskiro palaikymo tiek licencijų, tiek sistemos sklandaus veikimo, tiek jų vystymo ir integracijų su kitomis sistemomis prasmėmis. Tai neabejotinai susiveda į didesnius nei to norėtųsi finansinius bei laiko resursus, galima didelė klaidų tikimybė, ko pasekmė, pavyzdžiui – netiksli duomenų analizė ir iš to galimai klaidingai sudarytas veiksmų planas. Tad kaip išspręsti tokią situaciją?
Darbuotojų savitarnos portalas yra asmeninė personalizuota platforma kiekvienam organizacijos darbuotojui. Darbuotojų portalo vienas pagrindinių tikslų – užtikrinti vienoje vietoje prieinamą ir susistemintą svarbiausią darbuotojo asmeninę personalo valdymo ir darbo užmokesčio informaciją. Bendrai pastebime, jog apie darbuotojų savitarnos portalo funkcinę aprėptį reikėtų kalbėti gerokai plačiau, nei tai mato didžioji dauguma bei atkreipti dėmesį į teikiamas šių funkcijų naudas. Mūsų akimis didžiausią naudą organizacijoms teikiančios ir praktikoje dažniausiai diegiamos Darbuotojų savitarnos portalo funkcijos yra šios:
HR|Payroll projektų diegimo metu pastebėjome tendenciją, jog Lietuvos klientų požiūris į HR|Payroll sprendimų diegimus ir projektų įgyvendinimą tapo gerokai platesnis. Džiugina, jog personalo ir darbo užmokesčio valdymas senai nebėra vien tik darbo užmokesčio skaičiavimo paleidimas. Priklausomai nuo organizacijos kultūros bei įpročių, naujovių priėmimo lygmens, diegiamos funkcinės apimties HR|Payroll projektai taip pat sėkmingai gali būti įgyvendinami skirtingomis projektų valdymo metodikomis: tiek nuosekliu (angl. Waterfall), tiek inkrementiniu, tiek grynu Agile, tiek hibridiniais metodais ir pan. Nebijokite eksperimentuoti siekiant geriausio rezultato jūsų organizacijai. Manau, kiekvienas šiuolaikinis diegėjas parekomenduos labiausiai tinkančią metodiką jūsų konkrečiu atveju bei padės jį įgyvendinti. Jeigu svarstote keisti seną ar investuoti į esamą ar naują verslo valdymo sprendimą skirtą personalo ir darbo užmokesčio valdymui, natūraliai bręsta naujas diegimo projektas, todėl dar prieš pradedant siūlome atkreipti dėmesį į šiuos esminius etapus projektų įgyvendinimo metu: Diagnostika – analizė. Jau ir Lietuvoje vis drąsiau investuojama į gilesnę HR|Payroll procesų ir poreikių analizę, aiškiau suvokiant, jog žmogiškųjų resursų valdymas yra itin plati, jautri ir ypač svarbi tema kiekvienai organizacijai. Pradinė poreikių analizė apskritai gali būti įgyvendinami dar prieš pasineriant pilnai į visą projektą ir pasirenkant konkretų HR|Payroll sprendimą. Projektavimas, vystymas – pritaikymas. Kūrybinis procesas tiek diegėjui tiek besidiegiančiai organizacijai. Įdomiausia ir efektyviausia būna tuomet, kai į aktyvų ir nuoseklų procesą (projektuojant, rengiant tarpines peržiūras, vystymo darbų priėmimus ir pan.) yra įtraukiamas užsakovas ir jo projekto komanda, raktiniai vartotojai (angl. K-users). Tokių projektų įgyvendinimo metu projektavimo ir vystymo procesas tampa gyvas ir labai arti tikrojo besidiegiančios organizacijos poreikio, kas yra didelė nauda jai pačiai. Aktyvus abiejų šalių įsitraukimas kelis kartus padidina viso projekto sėkmę ir kuriamą rezultatą, bei vėliau bendrą pasitenkinimą naudojantis naujuoju sprendimu. Sistemos paleidimas, aktyvus palaikymas po starto (angl. Hypercare arba Babysitting). Itin jautrus momentas projekto įgyvendinimo komandai, dar kitaip vadinamas „Žemu startu“ arba „Sprendimo paleidimu į gyvenimą – goLive“. Aiškus sistemos paleidimo planas palengvina komunikaciją šio aktyvaus laikotarpio metu, kai ypatingai svarbus tampa atliekamų veiksmų eiliškumas ir savalaikiškumas, tam kad startuoti kokybiškai ir laiku. Šio etapo metu aktyviai dirba visos projekto komandos, tiek diegėjo, tiek besidiegiančios organizacijos natūraliai pereinant į pirmuosius savarankiškus žingsnius jau dirbant su nauja sistema. Abipusis, nuoseklus, geranoriškas projekto komandų įsitraukimas yra būtina sąlyga sėkmingam projektui, nepriklausomai kokia bus taikoma metodika ar diegiama funkcinė apimtis. Besiruošiant svarbiam projektui kiekviena organizacija turi aiškiai dedikuoti resursus, bei sudaryti jiems galimybes kasdien efektyviai dalyvauti projekto veiklose. Sėkmės jums!