<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Lietuvių

Organizations considering the implementation of Microsoft Dynamics 365 platforms often wonder about how many different solutions they are currently using - HR|Payroll management system, financial management system, warehouse management system, document management system, etc. - can be replaced by one platform, namely, Microsoft Dynamics 365.

Inevitably, every organization is faced with HR, working time management and payroll solutions. Employees are one of the most expensive, and sometimes the most expensive “engines” of an organization. An effective accounting for payroll costs and managing of specific HR and payroll processes is a major challenge for every organization. From Columbus side, developing HR|Payroll solutions, the focus is to automate as many functions of the system as possible for the purpose of the accuracy and timeliness of the existing calculations and the need to eliminate possible calculation errors to the maximum extent.

Implementing ERP systems, Columbus focuses on the large functional coverage of the platforms, and this is the main purpose why Columbus has developed and maintains HR, working time and payroll management solutions for both Microsoft platforms, i.e. Dynamics 365 Business Central (NAV) and Dynamics 365 Finance & Operations (AX).

Organizations today have a possibility to deploy Columbus HR|Payroll localized solutions for Lithuania (BC) and the Baltic States (F&O). The fact is, that we are the only company on the Lithuanian market that can offer HR|Payroll solutions for both most popular Microsoft Dynamics platforms. It allows us during the requirement analysis process for different companies to advise the HR|Payroll solution that best suits their objectives.

Which platform should I choose for the HR|Payroll solution?

It depends on many aspects such as the business specifics, future plans, strategic changes, and other growth ambitions of the organization. Below are the 3 main characteristics we consider important in determining the most suitable platform:
  1. The organization has already chosen a main ERP platform. This is often one of the most important reasons when an organization has already made a strategic choice of a specific Microsoft Dynamics 365 Business Central or Finance & Operations platform to manage its manufacturing, finance, sales and other processes. HR and payroll management in the same ERP system fulfils the organization’s objectives to a much greater extent where the unified processes are managed and maintained; objectives to a much greater extent where the unified processes are managed and maintained;
  2. Regional coverage with HR|Payroll solution. This is probably the second most popular criteria choosing the MS D365 platform. Those who manage their business only in Lithuania usually prefer an HR|Payroll solution based on Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC). Those operating in different markets are more interested in the HR|Payroll solution based on the Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations (FO) platform due to its different functional coverage - 3 Baltic countries in one solution with a specifically localized payroll calculation methods by country (Lithuania, Latvia, Estonia);
  3. The size of the company and the complexity of the HR|Payroll processes. Large organizations or groups of companies are more likely to choose the Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations (FO) family solution due to the wider range of standard modules and the Microsoft platform itself, since, as large organizations, they have ambitions to grow and expand their business, review, and improve their existing business processes.
    Medium and small sized companies, regardless of their business area (public sector, manufacturing, retail, services, etc.

Each organization also has its own unique objectives and criteria for choosing Microsoft products.

In this case, the aim of Columbus Lietuva is to maintain strong and stable HR|Payroll solutions for both most popular Microsoft platforms. In our opinion, being able to offer our clients a constructive choice of HR|Payroll solutions for two Microsoft Dynamics 365 platforms creates additional value to shape the overall concept of the unified ERP.

Get to know more about the HR|Payroll solutions

Kilo minčių? Pasidalinkite!

Jums gali būti naudinga

Skaitmenizacija neturi būti paini ir sudėtinga, tačiau skirtingų programinės įrangos gamintojų, tame tarpe Microsoft licencijavimas, gali atrodyti painus, o licencijų valdymas nepatogus, todėl skirtingų informacijos šaltinių gausa gali įnešti sumaišties.
Sėkmingas bet kokio pokyčio įgyvendinimas, yra kiekvienos įmonės tikslas, tačiau įmonės neretai susiduria su problemomis, kurios atsispindi klaidų daryme. Dėl ko taip atsitinka? Įmonėms dažnai kyla pagunda priimti skubotus sprendimus ar skubotai atlikti tam tikrus pokyčius, dėl to neapgalvojama ko joms iš tiesų reikia, kad pokyčius įgyvendintų tinkamai. Dėl to atsiranda vietos klaidoms, verslo procesai nėra pilnai pritaikyti ar paruošti naujos Microsoft 365 platformos naudojimui įmonėje.
Microsoft 365 arba kitaip vadinama M365 yra platforma skirta namams ir mažam, vidutiniam ar dideliam verslui, suteikianti daugybę paslaugų ir įrankių, kurie įgalina vartotojus būti efektyvesniems. Ankščiau Microsoft 365 turėjo kitą pavadinimą – Office 365, tačiau senesniame variante buvo mažiau funkcionalumų. Dažnai susiduriu, kad žmonės vis dar negali apibrėžti kas tas Microsoft 365, kokius planus jis turi, kam jie skirti bei ką apskritai gauna įsigiję visą M365 platformą? Į šiuos klausimus ir pabandysiu atsakyti.
English Darbuotojų savitarnos portalas yra asmeninė personalizuota platforma kiekvienam organizacijos darbuotojui. Darbuotojų portalo vienas pagrindinių tikslų – užtikrinti vienoje vietoje prieinamą ir susistemintą svarbiausią darbuotojo asmeninę personalo valdymo ir darbo užmokesčio informaciją. Bendrai pastebime, jog apie darbuotojų savitarnos portalo funkcinę aprėptį reikėtų kalbėti gerokai plačiau, nei tai mato didžioji dauguma bei atkreipti dėmesį į teikiamas šių funkcijų naudas. Mūsų akimis didžiausią naudą organizacijoms teikiančios ir praktikoje dažniausiai diegiamos Darbuotojų savitarnos portalo funkcijos yra šios:
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down