<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Lokalizacija yra gan specifinė tema apie kurią žino tik tam tikras kiekis žmonių, kurie gilinasi ir seka naujienas šia tema. Tačiau reiktų suprasti, kad įmonių ateitis ankščiau ar vėliau pradės suktis apie informacines technologijas (toliau IT), jei jau nesisuka, kas reiškia, kad daugiau ar mažiau visi turės bent kiek suprasti ir išmanyti jas.

Tikriausiai reikėtų pradėti nuo to, kas yra lokalizacija, kokios jos sudėtinės dalys, kodėl svarbu apie ją bent kiek žinoti ir kaip lokalizacija bus vystoma Lietuvos rinkoje ateityje?

Kas yra lokalizacija?

Lokalizacija – verslo valdymo sistemos (toliau VVS) pritaikymas prie konkrečios šalies teisinių ir kalbos reikalavimų. Daugelis VVS gamintojų vienaip ar kitaip skelbia, kad organizacijos vykdydamos veiklą tam tikroje šalyje, privalo prisitaikyti ir atitikti tos šalies įstatymus, teisės aktus, reglamentus ir kitus dokumentus, kurių nesilaikymas ar neturėjimas gali sudaryti rimtų problemų organizacijos darbui ir tolesniam jos gyvavimui. Kas kitais žodžiais reiškia, kad reiktų įsigyti tik lokalizuotą verslo valdymo sistemą, kuri iškart galėtų padėti organizacijoms prisitaikyti prie konkrečių šalies ar netgi regionui būdingų reikalavimų. Tai yra bendriniai teiginiai, kuriuos rasite pagrindinių VVS gamintojų marketingo brošiūrose, tačiau realybė tokia, kad lokalizacija tai krūva funkcionalumų - tai ne vien sistemos vertimas į vietinę kalbą. Kitais žodžiais turint tik sistemos vertimą į vietinę kalbą yra mažų mažiausiai klaidinga sakyti, kad sistema lokalizuota. Sistema laikoma turinti lokalizaciją, kai:

 • yra išspręstas mokesčių inspekcijai reikalingų ataskaitų klausimas (tų ataskaitų, kurias reikia pateikti visoms bendrovėms);
 • yra sistemos vertimas į vietinę kalbą;
 • yra sprendimų, kurie palengvina jūsų verslo vykdymą konkrečioje šalyje.

Microsoft, skirtingai nuo kitų didžiųjų VVS gamintojų, savo portfelyje turi kelis VVS variantus: decentralizuoto tipo Microsoft D365 Business Central (buvęs NAV / Navision, toliau D365 BC) ir skatinančio centralizuotis – Microsoft D365 for Finance & Operations (buvęs AX / Axapta, toliau D365 FO). Turimas VVS variantas lemia tai, kad skiriasi lokalizacijos vystymo strategijos pvz., D365 FO platformos atveju lokalizacija rūpinasi daugiau pats gamintojas (ši VVS skirta didelėms įmonėms ir jų grupėms), kai tuo tarpu D365 BC (pasak gamintojo skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms) atveju lokalizaciją daugiau vysto Microsoft partneriai.

Microsoft Dynamics 365 Business Central lokalizacija susiveda į tokius variantus:
- Ar tai lokalizacija D365 BC on-prem variantui:
- Ar tai lokalizacija D365 BC cloud variantui (kurios naujausias pavadinimas yra Microsoft Dynamics 365 Business Central online).

Columbus lokalizaciją D365 BC on-prem versijai (kuri prasideda nuo 14 versijos) pateikė rinkai per keletą mėnesių nuo D365 BC 14 versijos išleidimo. O D365 BC Cloud lokalizacijos išleidimas labiau priklausė nuo Microsoft ir jo resursų, skiriamų lokalizacijos sprendimų peržiūrai, sertifikavimui, pasiruošimo su techniniais darbais greičių. Detalesnes išvadas galima pasidaryti žiūrint į žemiau pateiktą lentelę, kuri parodo, kad:

 • reali galimybė gauti D365 BC kaip SaaS (angl. Software as a Service) lokalizuotą Lietuvai atsirado su 17 versija;
 • D365 BC turėjo SaaS 14 versijai, 15 versijai, 16 versijai, tačiau nebuvo lokalizacijos Lietuvai;
 • D365 BC on-prem licencijai buvo galimybė gauti lokalizaciją Lietuvai.
Produkto pavadinimas Versija Licencijos tipas Programavimo kalba
On-prem SaaS
NAV 2009 v6 taip+L ne C/AL
NAV 2013R1 v7 taip+L ne C/AL
NAV 2013R2 v7.1 taip+L ne C/AL
NAV 2015 v8 taip+L ne C/AL
NAV 2016 v9 taip+L ne C/AL
NAV 2017 v10 taip+L ne* C/AL - AL
NAV 2018 v11 taip+L ne* C/AL - AL
D365BC v13 taip+L ne* C/AL - AL
D365BC v14 taip+L taip-L** C/AL - AL
D365BC v15 taip+L taip-L** AL
D365BC v16 taip+L taip-L** AL
D365BC v17 taip+L taip+L AL
D365BC v18 dar nėra dar nėra AL
D365BC v19 dar nėra dar nėra AL

* nebuvo lokalizacijos
** nebuvo lokalizacijos Lietuvai

Iš istorinės prizmės (pateikta žemiau) matosi, kad Lietuva nepateko į pirmųjų šalių, kuriose Microsoft Dynamics 365 Business Central Cloud lokalizacija buvo pateikta, sąrašus:

 • 2019 metų balandžio mėnesį Microsoft pristatydamas D365 Business Central 14 versiją nurodė šalis, kuriose ši versija yra lokalizuota:
  • Europoje (Austrija, Belgija, Danija, Vokietija, Suomija, Prancūzija, Airija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Ispanija, Švedija, Šveicarija ir UK);
  • Šiaurės Amerikoje (Kanada, Meksika ir JAV);
  • Azijos ir Ramiojo vandenyno regione (Australija ir Naujoji Zelandija). 
 • 2020 metų balandžio mėnesį Microsoft pristatydamas D365 BC 16 versiją nurodė papildomas 6 šalis, kuriose D365 Business Central yra lokalizuota: Kolumbija, Kroatija, Vengrija, Latvija, Peru, Slovėnija. Kaip bebūtų keista, Microsoft neįtraukė Lietuvos, nors įtraukė Latviją. Šis neapibrėžtumas dėl lokalizacijos Lietuvai laikėsi iki 2020 metų antro ketvirčio pabaigos. Buvo aišku, kad tai turi įvykti, tačiau kada tiksliai Microsoft negalėjo nurodyti, išskyrus, kad tai turėtų įvykti 2020 metų ketvirtą ketvirtį.
 • 2020 metų rugsėjo mėnesį pasirodžiusiame Microsoft pranešime apie D365 BC 17 versiją buvo paminėtas Lietuvos vardas ir Microsoft nurodė papildomas 3 šalis, kuriose buvo planuojama D365 Business Central lokalizacija: Lietuva, Airija, Brazilija.
 • 2020 metų spalio mėnesį pasirodžiusiame Microsoft pranešime buvo nurodyta, kad nuo 2020 metų salio 1 dienos Microsoft plečia savo pasiūlymus, susijusius su D365 Business Central Brazilijoje, Airijoje, Lietuvoje ir papildomai Farerų salose. 

Taigi, Microsoft Dynamics 365 Business Central lokalizacija prasidėjo minėtose šalyse. 2020 metų 7 dieną Airija buvo pateikusi pirmą lokalizacijai reikiamą programėlę (angl. apps), Brazilija taip pat vieną, Farerų salos - 0, o Lietuva Microsoft Appsource jau buvo pateikusi 2. Reikės dar šiek tiek laiko, kol galiausiai bus išleistos visos reikalingos programėlės, tačiau Lietuvos Microsoft partneriai iš anksto ruošėsi lokalizacijai ir yra paskutiniame etape.

Kas ankščiau rūpinosi lokalizacija ir kas tai darys ateityje?

Lokalizacijos kūrimo istorijoje buvo įvairių atvejų. Dažniausiai Microsoft pats rūpindavosi lokalizacijos kūrimu, tačiau vėliau nusprendė, kad neberuoš ir nebesirūpins kitų šalių naujos NAV versijos lokalizavimu. Paskutinė versija, kurios lokalizavimu rūpinosi Microsoft buvo NAV 2009 R2, o su NAV 2013 R1 versijos atėjimu į rinką, jos lokalizavimo kūrimas buvo patikėtas vietiniams Microsoft partneriams. Lietuvoje lokalizacija sutiko kartu sukurti keturi partneriai, tačiau tai ne iki galo išsprendė problemą, kadangi vienas licencijos klausimas liko neatsakytas – kuriam partneriui priklausys lokalizacija? Būtent dėl šios priežasties rinkoje atsirado net keturi lokalizacijos sprendimai vienai NAV versijai. Naujoms versijoms partneriai nebesivienijo, kiekvienas pradėjo rūpintis savo turimais sprendimais, jų vystymu ir palaikymu. Tokią situaciją turėjome iki pat NAV 2018 versijos paleidimo. 2019 metais pasirodžius naujausiai NAV versijai nauju pavadinimu Microsoft Dynamics 365 Business Central jos lokalizavimu Lietuvoje vėl kartu rūpintis pradėjo trys vietiniai partneriai.

Su naujausia D365 BC versija kartu pristatoma ir nauja programavimo ir pakeitimų diegimo technologija, vadinama plėtiniais (angl. extensions arba apps). VVS kūrėjas taip pat praneša, kad nauja programavimo kalba AL, bus vienintelis būdas atlikti programos pakeitimus, kas reiškia, jog senosios programavimo kalbos C/AL ateityje nebeliks.
Svarbu pažymėti, kad Lietuvoje galiausiai pavyko partneriams susijungti lokalizacijos programų kūrimo darbui, kas reiškia, kad toliau D365 BC lokalizacija rūpinsis partnerių grupė. Kiti Microsoft partneriai veikiantys Lietuvoje savo ruožtu turės organizuoti savo klientams lokalizacijos pirkimą, t. y. turės nukreipti savo klientus įsigyti lokalizaciją tiesiogiai iš Columbus, Softera arba Alna.

Kokia lokalizacijos apimtis ir ką ji duos klientams?

Naujoji D365 BC lokalizacija išsiskiria tuo, kad yra realizuota kaip plėtiniai ir susideda iš dviejų pagrindinių paketų – bazinio (angl. BASIC) ir išplėstinio (angl. EXTENDED).

Taip pat kiekvienas partneris pasiūlys papildomas programėles. Columbus planuoja pateikti papildomus ataskaitų paketus: finansų, ilgalaikio turto ir atsargų. Taip pat ruošiami SAF-T ir GPAIS apps, kaip lokalizacijos papildymas. Artimiausiu metu bus darbo užmokesčio, lizingo, transporto, sutarčių, nuomos, skolų valdymo bei IFRS 16 sistemos.

Basic_Extended

Bus viena D365 BC versijos lokalizacijos kainodara:

 • On-prem: už fiksuotą kainą galite įsigyti konkretų sprendimą arba sprendimų paketą:
  • BASIC sudaro 7 programos - 3000  + BREP;
  • EXTENDED sudaro 9 programos - 4850 +BREP;
  • BASIC + EXTENDED - 6000  + BREP;
 • Cloud (online) galite įsigyti atskiras programas arba minėtus paketus. Yra galimybė rinktis vieną iš dviejų variantų:
  • User - patogu, kai D365 Business Central naudojasi tik keli vartotojai; 
  • Tenant - patogu, kai D365 Business Central naudojasi daugiau vartotojų (licencija perkama pagal valdomą įmonės paskyrą).

Lokalizacija nebuvo ir nėra esminis konkurencinis pranašumas. Galiausiai vartotojams atsiranda lengvesnės galimybės keisti aptarnaujantį partnerį. Kai kurie partneriai mėgdavo atlikti modifikacijas lokalizacijos rėžiuose, o ne viešuose (taip reikalauja Microsoft politika), kas labai apsunkindavo partnerio keitimą, nes prie tokių modifikacijų nebuvo galima prieiti naujam partneriui.

Kokių dalykų neverta tikėtis būsiant lokalizacijoje ir kodėl?

Yra tam tikrų funkcionalumų, kurių pagrindiniai VVS gamintojai (SAP, Oracle, Infor, Microsoft), jau nekalbant apie mažesnius, net nenori įtraukti į lokalizaciją. Tai yra tokie sprendimai, kurie yra specifiniai tam tikrai šaliai, tam tikram ekonomikos sektoriui arba tik tam tikrai klientų grupei, o ne visai rinkai. Tokie sprendimai, kurie reikalauja specifinių tam tikros siauros srities žinių, paprastai gamintojams yra neįdomūs, kadangi reikalauja daug resursų tiek juos sukurti, tiek paskui tokius funkcionalumus palaikyti (pvz., darbo užmokestis, pakuotės sprendimas ir kt.).

Mūsų akimis vienas tokių rinkoje reikalingiausių yra darbo užmokesčio funkcionalumas. Kodėl jo nenorima įtraukti į lokalizacijos apimtį? Jei žiūrėti iš verslo pusės, atrodo logiška tikėtis, jog norint vykdyti veiklą kokioje nors šalyje yra reikalinga atitikti ir teisės aktų reikalavimus susijusius su darbo užmokesčio paskaičiavimu. Problema ta, kad darbo santykių reguliavimas labai dažnai keičiasi, o tai reiškia, kad palaikyti funkcionalumą pagal tam tikros šalies besikeičiančius teisės aktų reikalavimus yra didelis galvos skausmas - labai daug laiko ir investicijų reikalaujantis darbas, kuris negarantuoja, kad reikiamą funkcionalumą bus spėta išvystyti laiku (yra buvęs ne vienas atvejis, kai Darbo kodekso pakeitimai įsigalioja nuo kito mėnesio, ne išimtis ir Lietuva). Taigi, yra didžiulė rizika, kurios patys gamintojai nenori prisiimti. Šios rizikos kartais nenori prisiimti net ir vietiniai partneriai, nebent jie turi pakankamai didelius resursus, kad galėtų dalį jų skirti konkrečiai šiai krypčiai. Tokią riziką galima prisiimti tik turint dedikuotą komandą, kuri nuolat gilinasi į teisės aktų reikalavimus bei pakeitimus ir siekiant patenkinti savo klientų poreikius. O tam ir klientų turi būti nemažai.

Kokia ateitis laukia Microsoft Dynamics 365 Business Central on-prem versijos?

Microsoft yra išleidęs ne vieną pranešimą, kad on-prem bus naikinama ir visa ateitis yra vien tik Cloud. Tai turėtų būti vertinama tiek iš buvusių panašaus pobūdžio pareiškimų, tiek iš faktinių aplinkybių. Ne kartą istorijoje buvo atvejų, kai Microsoft paviešinęs ne vieną garsų pareiškimą, po kurio laiko persigalvoja ir jį anuliuoja, kas dažnai pastato partnerius į nepatogią situaciją prieš savo klientus. Geras to pavyzdys VVS kūrėjo žinutė, kad -40% nuolaida bus taikoma tik iki tam tikros datos migravimui į Cloud. Dalis klientų pramigravo, tačiau dauguma – ne. Kodėl? Todėl, kad klientai nebuvo tam pasirengę, per mažai aiškumo buvo iš pačio Microsoft pusės ką siūlo Cloud, pvz., kaip ten realizuoti modifikacijas. Po kurio laiko Microsoft išleido naują žinutę, kad -40% bus taikomas visada, pradedant nuo 2019 spalio. Kita vertus, kalbant apie akivaizdžias aplinkybes, t. y. yra daug šalių, kuriose Cloud vis dar negali prigyti dėl tam tikrų priežasčių (prasto interneto, vis dar per didelių abejonių dėl Cloud, pradedant tomis pačiomis abejonėmis, kurios buvo Lietuvoje – ar tai saugu?).

Jei būtų kazino, mes statytumėm už tai, kad on-prem versijos gyvuos ir toliau, nes tam yra akivaizdžių argumentų.

Microsoft Dynamics 365 Business Central lokalizacijos paketai ir kainodara

Kilo minčių? Pasidalinkite!

Jums gali būti naudinga

Renkantis lizingo / kredito valdymo sistemą natūraliai turėtų kilti klausimas: o kaip bus su finansų apskaita? Čia yra du galimi sprendimai: integracija arba dvi sistemos vienoje, t.y. kai lizingo / kredito valdymo ir finansų apskaita yra vienoje sistemoje.
Per keletą pastarųjų metų lizingo bei vartojimo kreditų paklausa smarkiai augo, atsirado vis daugiau naujų finansinio sektoriaus dalyvių, siūlančių ne tik klasikinius lizingo produktus, tačiau ir jungtinius paslaugų paketus, kuomet šalia klasikinio, pvz. automobilio įsigijimo finansavimo (lizingo), siūlomas papildomas paslaugų krepšelis – automobilių draudimas, grįžtamasis lizingas ir kita.
Šiuolaikinės finansinio sektoriaus įmonės veiklos kertinė ašis – IT technologijos: įmonės uždarinėja fizinius padalinius (naujausi rinkos žaidėjai tokių net neturi), skaitmenizuoja savo procesus/produktus, viską maksimaliai perkėlinėja į elektroninę erdvę.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down