<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Lokalizacija yra gan specifinė tema apie kurios būvimą žino tik tam tikras kiekis žmonių, kurie gilinasi ir seka naujienas šia tema. Tačiau reiktų suprasti, kad įmonių ateitis ankščiau ar vėliau pradės suktis apie informacines technologijas (toliau IT), jei jau nesisuka, kas reiškia, kad daugiau ar mažiau visi turės bent kiek suprasti ir išmanyti jas.

Tikriausiai šį tekstą apskritai reiktų pradėti tuo to, kas yra lokalizacija, kokios jos sudėtinės dalys, kodėl svarbu apie ją bent kiek žinoti ir kaip lokalizacija bus vystoma Lietuvos rinkoje ateityje?

Kas yra lokalizacija?

Lokalizacija – verslo valdymo sistemos (toliau VVS) pritaikymas prie konkrečios šalies teisinių ir kalbos reikalavimų. Daugelis VVS gamintojų vienaip ar kitaip skelbia, kad organizacijos vykdydamos veiklą tam tikroje šalyje, privalo prisitaikyti ir atitikti tos šalies įstatymus, teisės aktus, reglamentus ir kitus dokumentus, kurių nesilaikymas ar neturėjimas gali sudaryti rimtų problemų organizacijos darbui ir tolesniam jos gyvavimui. Kas kitais žodžiais reiškia, kad reiktų įsigyti tik lokalizuotą verslo valdymo sistemą, kuri iškart galėtų pasiūlyti organizacijoms prisitaikyti prie konkrečių šalies ar netgi regionui būdingų reikalavimų. Tai yra bendriniai teiginiai, kuriuos rasite pagrindinių VVS gamintojų marketingo brošiūrose, tačiau realybė tokia – kad lokalizacija tai krūva funkcionalumų, kurie palengvina jūsų verslo vykdymą konkrečioje šalyje. Ji tikrai neišsprendžia atitikimo visiems teisės aktams, tačiau reikia pripažinti, kad tam tikrus klausimus lokalizacija padeda sureguliuoti.

Microsoft, skirtingai nuo kitų didžiųjų VVS gamintojų, savo portfelyje turi kelis VVS variantus: decentralizuoto tipo Microsoft D365 Business Central (buvęs NAV, toliau D365BC) ir skatinančio centralizuotis – Microsoft D365 for Finance & Operations (buvęs AX, toliau D365FO). Turimas VVS variantas lemia tai, kad skiriasi lokalizacijos vystymo strategijos pvz., jei D365FO platformos atveju lokalizacija rūpinasi daugiau pats gamintojas (ši VVS skirta didelėms įmonėms ir jų grupėms), tai D365BC (pasak gamintojo skirta mažoms ir vidutinėms įmonėms) atveju lokalizaciją daugiau vysto Microsoft partneriai, jei žiūrėti iš proceso pusės tai situacija atrodo taip – 2019 matų balandžio 1 dieną Microsoft pristatydamas naujausią NAV versiją (kurios dabartinis pavadinimas D365 Business Central) nurodė šalis, kuriose ši versija lokalizuota, t.y.:

  • Europoje (Austrija, Belgija, Danija, Vokietija, Suomija, Prancūzija, Airija, Italija, Nyderlandai, Norvegija, Ispanija, Švedija, Šveicarija ir UK).
  • Šiaurės Amerikoje (Kanada, Meksika ir JAV).
  • Azijos ir Ramiojo vandenyno regione (Australija ir Naujoji Zelandija).

Tai reiškia, kad visos kitos šalys, kurios nepatenka į Microsoft sąrašą, lokalizacijos iškart negauna, t.y. lokalizacijos gali tikėtis vėliau.

Kas ankščiau rūpinosi lokalizacija ir kas tai darys ateityje?

Lokalizacijos kūrimo istorijoje buvo įvairių atvejų. Dažniausiais Microsoft pats rūpindavosi lokalizacijos kūrimu, tačiau vėliau VVS gamintojas nusprendė, kad nuo šiol neberuoš ir nebesirūpins kitų šalių naujos NAV versijos lokalizavimu. Paskutinė versija, kurios lokalizavimu rūpinosi Microsoft buvo NAV 2009 R2, o su naujos versijos – NAV 2013 R1 – atėjimu į rinką, jos lokalizavimo kūrimas buvo patikėtas vietiniams Microsoft partneriams. Lietuvoje lokalizacija sutiko kartu sukurti keturi partneriai, tačiau tai ne iki galo išsprendė problemą, kadangi vienas licencijos klausimas liko neatsakytas – kuriam partneriui priklausys lokalizacija? Būtent dėl šios priežasties rinkoje atsirado net keturi lokalizacijos sprendimai vienai NAV versijai. Naujoms versijoms partneriai nebesivienijo, kiekvienas pradėjo rūpintis savo turimu sprendimu, jo vystymu ir palaikymu. Tokią situaciją turėjome iki pat NAV 2018 versijos paleidimo. 2019 metais pasirodžius naujausiai NAV versijai, nauju pavadinimu D365BC, jos lokalizavimu Lietuvoje vėl kartu rūpintis pradėjo trys vietiniai partneriai.

Su naujausia D365BC versija kartu pristatoma ir nauja programavimo ir pakeitimų diegimo technologija, vadinama plėtiniais (angl. extensions) arba Apps. VVS kūrėjas taip pat praneša, kad nauja programavimo kalba (AL) ir Apps, bus vienintelis būdas atlikti programos pakeitimus, kas reiškia, jog senosios programavimo kalbos (C/AL) ateityje nebelis.

Tačiau, matomai svarbiausia – kaip bus toliau? D365BC lokalizacijos kūrimas yra pačio Microsoft suskirstytas tam tikrais etapais, t.y. visos šalys, kurioms turės būti kuriama lokalizacija, ją galės paleisti savo šalyje tik Microsoft nustatytu metu. Kaip bebūtų keista, bet Microsoft neįtraukė Lietuvos lokalizacijos į 2020 metų pavasarį išleistinos versijos planus, tačiau įtraukė Latviją, o Estijoje lokalizacija išleista dar 2019 metų pavasarį. Vienoje pagrindinių partnerių konferencijų „EMEA Directions“ kurioje paprastai Microsoft pristato pagrindines naujoves susijusias su produktu, apie tai net nebuvo užsiminta, taigi taip ir lieka neaišku, kada bus oficialiai įtraukta Lietuvos lokalizacija į D365BC Apps‘ų galimų atsisiųsti per Microsoft AppSource sąrašą. Tačiau nepaisant to, Lietuvos pagrindiniai partneriai nesnaudžia ir savo ruožtu ruošia lokalizaciją mūsų šaliai.

Vertingiausia kalbėti apie lokalizaciją NAV vėliausiai versijai – D365BC. Svarbu pažymėti, kad Lietuvoje galiausiai pavyko partneriams susijungti šiam darbui (pradžioje Columbus susitarė su Softera, tai išgirdusi prie projekto prisidėti norėjo ir Alna), kas reiškia, kad toliau D365BC lokalizacija rūpinsis partnerių grupė. Kiti Microsoft partneriai veikiantys Lietuvoje savo ruožtu turės organizuoti savo klientams lokalizacijos pirkimą, t.y. turės nukreipti savo klientus įsigyti lokalizaciją tiesiogiai iš Columbus, Softera arba Alna.

Kokia lokalizacijos apimtis ir ką ji duos klientams?

Naujoji lokalizacija išsiskiria tuo, kad ji yra realizuota kaip plėtiniai (angl. extentions) ir susideda iš dviejų pagrindinių blokų – bazinio (angl. BASIC) ir išplėstinio (angl. EXTENDED) paketų.

Microsoft D365 Business Central lokalizacijos sudėtis:

Basic_Extended

Klientams svarbu žinoti:

  • Bus viena lokalizacijos kainodara. Lokalizacija nebuvo ir nėra esminis konkurencinis pranašumas ir kainos prasme yra santykinai mažos išlaidos, todėl buvo sutarta, kad tikslinga taikyti vienodus kainodaros principus, t.y. nuomos kainą per Tenant, kaip kad daugelyje ES šalių partneriai daro.
  • Bus lengvesnės galimybės keisti aptarnaujantį partnerį. Kai kurie partneriai mėgdavo atlikti modifikacijas lokalizacijos rėžiuose, o ne viešuose (taip reikalauja Microsoft politika), kas labai apsunkindavo partnerio keitimą, nes prie tokių modifikacijų nebuvo galima prieiti naujam partneriui.

Kokių dalykų neverta tikėtis būsiant lokalizacijoje ir kodėl?

Yra tam tikrų funkcionalumų, kurių pagrindiniai VVS gamintojai (SAP, Oracle, Infor, Microsoft), jau nekalbant apie mažesnius, net nenori įtraukti į lokalizaciją. Tai yra tokie sprendimai, kurie yra specifiniai tam tikrai šaliai, tam tikram ekonomikos sektoriui arba tik tam tikrai klientų grupei, o ne visai rinkai. Tokie sprendimai, kurie reikalauja specifinių tam tikros siauros srities žinių, paprastai gamintojams yra „neįdomūs“, kadangi reikalauja daug resursų tiek juos sukurti, tiek paskui tokius funkcionalumus palaikyti (pvz.: darbo užmokestis, pakuotės sprendimas ir kt.).

Mūsų akimis vienas tokių rinkoje reikalingiausių yra darbo užmokesčio funkcionalumas. Kodėl jo nenorima įtraukti į lokalizacijos apimtį? Jei žiūrėti iš verslo pusės, atrodo logiška tikėtis, jog norint vykdyti veiklą kokioje nors šalyje yra reikalinga atitikti ir teisės aktų reikalavimus susijusius su darbo užmokesčio paskaičiavimu. Problema ta, kad darbo santykių reguliavimas labai dažnai keičiasi, o tai reiškia, kad palaikyti funkcionalumą pagal tam tikros šalies besikeičiančius teisės aktų reikalavimus yra didelis „galvos skausmas“, t.y. labai daug laiko ir investicijų reikalaujantis darbas, kuris negarantuoja, kad reikiamą funkcionalumą bus spėta išvystyti laiku (yra buvęs ne vienas atvejis, kai Darbo kodekso pakeitimai įsigalioja nuo kito mėnesio, ne išimtis ir Lietuva). Taigi, tai yra didžiulė rizika, kurios patys gamintojai nenori prisiimti. Šios rizikos kartais nenori prisiimti net ir vietiniai partneriai, nebent jie turi pakankamai didelius resursus, kad galėtų dalį jų skirti konkrečiai šiai krypčiai. Tokią riziką galima prisiimti tik turint dedikuotą komandą, kuri nuolat gilinasi į teisės aktų reikalavimus bei pakeitimus, ir siekiant patenkinti savo klientų poreikius. O tam ir klientų turi būti nemažai, kad „šokti į šį gėlių kupiną darželį“...

Kokia ateitis laukia Microsoft D365BC On-premises versijos?

Microsoft yra išleidęs ne vieną pranešimą, kad On-premises bus naikinama ir visa ateitis yra vien tik Cloud (liet. debesyje). Vertinkime tiek iš buvusių panašaus pobūdžio pareiškimų, tiek iš faktinių aplinkybių. Ne kartą istorijoje buvo atvejų, kai Microsoft paviešinęs ne vieną garsų pareiškimą, po kurio laiko persigalvoja ir jį anuliuoja, kas dažnai pastato partnerius į nepatogią situaciją prieš savo klientus. Geras to pavyzdys VVS kūrėjo žinutė, kad -40% nuolaida bus taikoma iki tam tikros datos migravimui į Cloud. Dalis klientų pramigravo, tačiau dauguma – ne. Kodėl? Todėl, kad klientai nebuvo tam pasirengę, per mažai aiškumo buvo iš pačio Microsoft pusės ką siūlo Cloud, pvz., kaip ten realizuoti modifikacijas. Po kurio laiko Microsoft išleido naują žinutę, kad -40% bus taikomas visada, pradedant nuo 2019 spalio. Kita vertus, kalbant apie akivaizdžias aplinkybes, t.y. yra krūva šalių, kuriose Cloud vis dar negali prigyti dėl tam tikrų priežasčių (prasto interneto, vis dar per didelių abejonių dėl Cloud, pradedant tomis pačiomis abejonėmis, kurios buvo Lietuvoje – ar tai saugu, o kas jei tas, o kas jei anas ir t.t.). Kaip manote, koks gamintojas atsisakys rinkos ir atitinkamai pinigų? Jei būtų kazino – mes statytumėm už tai, kad ši Microsoft žinutė pasikeis, t.y. anksčiau ir vėliau bus pateikta kaip toliau bus vystoma On-premises versija.

 

Nepaisant sistemos gamintojo planuojamų veiksmų, viena išlieka aišku, kad naujinti savo turimą verslo valdymo sistemą reikia. Kodėl? Pateikiame 6 priežastis.

6 priežastys naujinti seną VVS

Kilo minčių? Pasidalinkite!

Jums gali būti naudinga

SaaS (Software as a service, liet. Programinė įranga kaip paslauga) – modelis geras pradedantiesiems verslams (angl. startupers), kuriems pradedant veiklą reikia daugiau investicijų. Tie kas jau turi veikiantį verslą ir vienokią ar kitokią verslo valdymo sistemą (toliau VVS) – kyla daugiau klausimų dėl šio modelio. SaaS patogus tuo, kad nereikalauja didelių pradinių investicijų, kurias turėjo patirti įmonės pradėjusios veiklą prieš tarkim 20 metų. Kaip taisyklė šiame modelyje – organizacija gauna darbo vietą už mėnesinį mokestį (angl. subscription), išliekant sąlygai bet kada jo atsisakyti, kas iš ties patogu bandant vieną ar kitą verslo idėją. SaaS modelis nėra parankus, tais atvejais, kai įmonė užsiima specifine veikla, dėl ko reikia atlikti turimos VVS modifikavimo/pritaikymo pagal kliento poreikius darbus dėl ko atsiranda papildomi kaštai. Bendrai kalbant SaaS modelis tinka tiems, kas linkęs priimti verslo valdymo sistemos standartinį funkcionalumą. Anot gamintojo šis modelis yra tinkamas be išimties visoms įmonėms, tačiau priimkime tai kaip žinutę, kurią turime patikrinti atsižvelgiant į tai, kas išties svarbu dirbant pagal šį modelį.
Įmonės veiklą betarpiškai palaiko tam tikra verslo valdymo sistema (toliau VVS). Labiausiai rinkoje nusistovėjęs modelis yra On-premises, kai tiek licencija tiek infrastruktūra priklauso įmonei. Tačiau paskutiniu laikotarpiu mus vis dažniau pasiekia žinutės apie VVS, kaip Software as a Service (liet. programinė įranga kaip paslauga, toliau SaaS). Tai natūraliai veda prie tam tikrų klausimų: ar jūsų naudojamas VVS variantas yra optimalus? Kokį tiksliai VVS modelį ir kodėl būtent tokį jūs turite? Ar turite pakankamai žinių, kad identifikuoti esamą situaciją? Jei ne, tai ar galite apibrėžti situaciją, kurioje jūsų VVS turėtų būti? Tarp kraštutinių VVS variantų – klasikinio modelio (kai tiek VVS, tiek infrastruktūrą turite savo nuosavybėje) ir SaaS (kai iš principo viską perkate kaip paslaugą) yra dar 4 tarpiniai variantai. Kokie tie variantas ir kaip atsirinkti sau tinkamiausią apžvelgsime šiame tekste.
Daugeliui verslo valdymo sistemų (toliau VVS, angl. ERP – Enterprise Resource Planning) yra kuriami specializuoti sprendimai, vadinamieji plėtiniai (angl. add-on), kurie yra skirti išplėsti standartinį sistemos (angl. core) funkcionalumą tam tikroje specifinėje srityje. Dažniausiai tokie moduliai apima planavimą ir grafikų sudarymą, sandėlio valdymą, gaminio gyvavimo ciklo valdymą, transportavimo valdymą, techninę priežiūrą ir t.t. Tokie plėtiniai dažniausiai būna sukurti vadinamųjų trečiųjų šalių, kadangi nei pats gamintojas tokio detalaus funkcionalumo nebūna išvystęs, nei diegėjai, kurie orientuojasi į VVS diegimą, dažniausiai patys nekuria didelių sistemos plėtinių, bet atstovauja tokių specializuotų programų kūrėjus. Tokiais plėtiniais vadinami ir populiarūs darbo užmokesčio apskaitos bei personalo valdymo sprendimai, kurie dažnu atveju jau būna sukurti ir paties VVS diegėjo, bet gali būti ir įsigyti iš trečiųjų šalių. Sistemų plėtiniams paprastai būna paruoštos standartinės integracijos todėl kartu su pagrindine verslo valdymo sistema sklandžiai veikia kartu ir yra lengvai įdiegiami.
Pagrindinės mobiliojo telefono klaviatūros pakanka paskambinti ir priimti skambučius, tačiau mobiliųjų telefonų paskirtis pažengė tiek daug, kad neįmanoma įsivaizduoti pasaulio be išmaniojo telefono, kuris yra prijungtas prie spartaus interneto. Jei toks įrenginys, kaip mobilusis telefonas, per pastaruosius du dešimtmečius tiek pažengė į priekį, įsivaizduokite, kiek VVS (verslo valdymo sistema, angl. ERP) programinė įranga patobulėjo lyginant su mobiliuoju telefonu. VVS, kaip ir viskas kas susiję su technologijomis, laikui bėgant vystosi. Nors dar daugelis nemato ilgalaikių naudų migruoti VVS sistemą į debesiją, svarbu suprasti, kad anksčiau ar vėliau reikės tą padaryti. Tai įtakos, kad vis daugiau pradėsime naudotis tokiomis technologinėmis naujovėmis kaip elektroninė prekyba, išmanieji telefonai, daiktų internetas (angl. IoT) ir dirbtinis intelektas (angl. artificial intelligence). Daugelis mažų kompanijų ir pradedančių įmonių visame pasaulyje jau naudojasi debesų pagrindu sukurtomis VVS sistemomis, kad galėtų geriau valdyti savo verslo operacijas ir didinti pelną.
Šiuolaikinės skaitmenizacijos laikais tapo neišvengiama praktika, kad norėdamas „išgyventi“, turi nuolat keistis ir prisitaikyti prie pokyčių. Turbūt nesuklysiu sakydama, kad skaitmeninė revoliucija paliečia be išimties visas pramonės šakas, įmonės veiklos sritis ar visus departamentus. Sėkmingos įmonės jau džiaugiasi tam tikrais rezultatais išbandę įmonės plėtros galimybes lanksčiose debesijos platformose ir patenkindamos klientų poreikius realiu laiku. Su naujai atrastomis galimybėmis rinkti išsamius ir naudingus duomenis, juos protingai ir paprastai analizuoti bei reaguoti pažangiausios programinės įrangos dėka, šios įmonės dabar jau yra savo pramonės šakų viršuje. Microsoft nuolat tobulindamas savo sprendimus siekia įgalinti įmonių skaitmeninę transformaciją. Didelis dėmesys skiriamas modernioms modulinėms aplikacijoms, išplėstai analitikai, dirbtinio intelekto pagrindu veikiančiai programinei įrangai bei nuolatiniams patobulinimams, kad būtų užtikrintas aukščiausio lygio saugumas pasaulinei debesijos platformai.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down