<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Columbus grupė tęsė 2019 metais planuotą plėtrą ir pirmuosius du šių metų mėnesius didino pajamas, kol COVID-19 paveikė viso pasaulio bendruomenę. Šiuo sunkiu laikotarpiu Columbus koncentruojasi į klientų aptarnavimą skaitmeniniu būdu, verslo pritaikymą prie naujos situacijos ir naujų pardavimų bei skaitmeninės rinkodaros iniciatyvų plėtrą.

Per pirmąjį ketvirtį Columbus grupės pajamos augo 6% (510 mln. DKK), tai labiausiai lėmė Columbus Care (Sistemų aptarnavimas) ir debesijos paslaugų pardavimai. Veiklos pelnas buvo 28 mln. DKK (sumažėjo 12%). Tai labiausiai įtakojo paslaugų apmokėjimų atidėjimai ir 190 naujų darbuotojų įdarbinimas pagal planuotą Columbus augimo strategiją.

Columbus pirmus du šių metų mėnesius startavo su augimu beveik visuose verslo padaliniuose, tačiau kovo mėnesio pradžioje visą pasaulį paveikė COVID-19.

„Columbus šių metų pradžia daugumoje mūsų verslo padalinių buvo pozityvi, kol neišplito COVID-19. Esu patenkintas, kad nepaisant radikalių verslo pokyčių, mūsų pajamos auga. Mes greitai prisitaikėme prie naujų iššūkių, tad norėčiau padėkoti mūsų darbuotojams, kad jie parodė lyderystę šioje sunkioje situacijoje, o klientams - už pasitikėjimą mumis“, - sako Columbus generalinis direktorius ir prezidentas Thomas Honoré.

Columbus turi didelę patirtį aptarnaudama klientus skaitmeniniu būdu ir toliau sėkmingai teikia paslaugas nuotoliniu būdu.

Visi Columbus verslo padaliniai prisitaikė prie laikino paklausos sumažėjimo, perskirstė savo išteklius ir plečia paslaugų tiekimą pasauliniu mastu. Taip pat Columbus pasinaudojo COVID-19 pagalbos paketais, kad sumažintų poveikį verslui. O valdyba ir vadovybė susimažino atlyginimą 30% likusiems 2020 metams.

Nuo COVID-19 protrūkio Columbus pajuto klientų susilaikymą nuo naujų investicijų dėl laikino gamybos ar pardavimo sumažėjimo.Pirmiausia neigiamai buvo paveikta mažmeninės prekybos sektorius. Tačiau šio sektoriaus įmonės, veikiančios keliuose kanaluose (angl. omni-channel), buvo mažiau paveiktos, nes dalį savo verslo galėjo perkelti į skaitmeninę erdvę, todėl padidėjo skaitmeninės komercijos ir analitikos poreikis.

Columbus grupė pradėjo keletą skaitmeninės rinkodaros iniciatyvų, siekiant užtikrinti bendrovės nuolatinę pažangą keičiantis verslo struktūrai.

„Tokiame versle kaip Columbus, kurio veikla vykdoma skaitmeniniu būdu, mes galime 100% padėti savo klientams per skaitmenines platformas. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su savo klientais siekdami užtikrinti, kad jie galėtų tęsti savo veiklą šiuo laikotarpiu, ir padedame jiems skaitmenizuotis, siekiant suteikti tvirtesnį pagrindą po COVID-19“,- sako Thomas Honoré.

Dėl kilusios COVID-19 pandemijos Columbus prognozuoja iššūkių kupinus 2020 metus. Kol situacija normalizuosis, Columbus tikisi, kad toliau augs skaitmenizacijos ir debesijos sprendimų pardavimai.

Columbus tikisi, kad per ateinančius penkerius metus perėjimas nuo on-premises sprendimų į debesiją gerokai išaugs. Columbus specializuojasi sistemų diegime ir migravime į debesis. Be to, Columbus rūpinsis, kad klientams būtų teikiami naujausi skaitmeniniai sprendimai, kurie užtikrina verslo augimą, transformaciją ir padeda pasiruošti skaitmeninei ateičiai.

Kilo minčių? Pasidalinkite!

Jums gali būti naudinga

2019-ieji buvo geri metai Columbus grupei, kurios organinis augimas sudarė 4%, o EBITDA – 39%. Teigiamas augimas tęsėsi pirmuosius du šių metų mėnesius, tačiau COVID-19 pakoregavo 2020 metus. Columbus yra orientuotas į klientų aptarnavimą ir verslo pritaikymą prie besikeičiančios situacijos. Columbus pristato 2019 metų rezultatus: pajamos išaugo 4% (1.932 mln. DKK), EBITDA – 238 mln. DKK (įskaitant 41 mln. DKK poveikį iš IFRS16). Visų pirma pajamų augimą lėmė Columbus Care (Sistemų aptarnavimas) ir debesijos paslaugų pardavimai. Taip pat Columbus padarė pažangą įmonės sprendimų ir paslaugų portfelio „9 durys į skaitmeninę lyderystę“ viduje, o „iStone“ integracija vyko pagal planą, sukuriant vertę ir sinergiją tarp rinkų, klientų ir sprendimų. 2019 metų finansiniai rezultatai pateikiami, kai pasaulinė verslo aplinka patiria didelį spaudimą dėl COVID-19 pandemijos. Columbus visą dėmesį skiria klientų aptarnavimui, tuo pačiu užtikrindamas ir pritaikydamas verslą laikinai situacijai. Generalinis direktorius ir prezidentas Thomas Honoré džiaugiasi 2019 metų rezultatais, kurie tęsėsi ir pirmuosius du šių metų mėnesius, nepaisant nepatenkinamų rezultatų JAV versle. Tuo pačiu metu jis visą dėmesį skiria tam, kad būtų užtikrintas Columbus saugumas per pasaulinę sveikatos krizę: „Columbus, kaip ir visas įmones, paveikė COVID-19 pandemija. Tokiame versle, kuriame skaitmenizacija yra varomoji jėga, mes galime prisitaikyti ir 100% teikti paslaugas savo klientams per skaitmenines platformas bei palaikyti glaudų dialogą, siekdami užtikrinti, kad jie galėtų tęsti savo veiklą šiuo laikotarpiu“, - sako generalinis direktorius Tomas Honoré. Columbus pradeda pastebėti, kad dėl COVID-19 protrūkio klientai dėl laikino gamybos ar pardavimų sumažėjimo stabdo naujas investicijas, kas yra tiesioginė pandemijos pasekmė. „Mes tikime, kad 2020 metų pirmoji pusė bus sudėtinga, tačiau visą dėmesį skiriame savo verslo ir komercinės veiklos pritaikymui prie besikeičiančios situacijos, rūpindamiesi savo darbuotojais. Columbus finansinė padėtis yra stipri, tačiau nėra abejonės, kad dabartinė situacija turės įtakos mūsų 2020 metų rezultatui“, - sako Thomas Honoré. Kai situacija normalizuosis, Columbus tikisi, kad skaitmeninimo sprendimų ir debesų verslo programų pardavimai toliau augs, kurie per du pirmuosius 2020 metų mėnesius buvo išties geri. Columbus tikisi, kad per ateinančius penkerius metus perėjimas nuo on-premises sprendimų į debesiją gerokai išaugs. Columbus specializuojasi sistemų diegime ir migravime į debesis. Be to, Columbus rūpinsis, kad klientams būtų teikiami naujausi skaitmeniniai sprendimai, kurie užtikrina verslo augimą, transformaciją ir pasiruošti skaitmeninei ateičiai. Atsižvelgiant į sparčius kasdienius Columbus rinkų pokyčius, Columbus šiuo metu negali tiksliai įvertinti šio trumpalaikio poveikio dydžio, įskaitant ir numatomo laikino rinkos sumažėjimo trukmės. Todėl Columbus nusprendė neskelbti 2020 metų lūkesčių ir ilgalaikių gairių, kol bendrovė geriau nesupras apie dabartinės situacijos poveikį mūsų verslui.
Columbus atidžiai seka situaciją susijusią su koronos viruso plitimu. Ir toliau teiksime paslaugas savo klientams, tuo pačiu užtikrindami jų ir mūsų darbuotojų saugumą. Karantino ir kitų apribojimų metu mes ir toliau teiksime paslaugas ir reikiamas konsultacijas savo klientams. Stengdamiesi sumažinti bet kokį galimą neigiamą poveikį šiuo laikotarpiu bei užtikrindami darbuotojų saugumą: stabdome tarptautines keliones; mažiname fizinius apsilankymus pas savo klientus. Mes turime galimybę jus aptarnauti nuotoliniu būdu – nuo pirmų diskusijų iki projektų įgyvendinimo. Pasitelkiant šiuolaikines technologijas fizinius susitikimus siūlome pakeisti virtualiais, naudojant nuotolinio bendradarbiavimo priemones - susitikimų pasiūlymuose pateiksime aktyvią nuorodą prisijungti į virtualius susirinkimus, naudojantis Microsoft Teams, kuri nereikalauja mūsų klientų turėti analogišką sprendimą. Vadovaujamės PSO pateiktomis rekomendacijomis išlaikyti minimalų fizinį kontaktą, reguliariai ir kruopščiai plauti rankas ir išlaikyti socialinį atstumą. Taip pat laikomės Lietuvos vyriausybės rekomendacijų ir nustatytų apribojimų. Columbus yra lojalūs savo klientams, partneriams ir darbuotojams, taikome atitinkamus įrankius ir procesus, kurie padės jums tinkamai teikti paslaugas šiuo sunkiu laikotarpiu. Dėkojame už supratingumą ir tikime, kad sugebėsime kartu įveikti šiuos iššūkius.
Vos per tris mėnesius Columbus Lietuva kartu su Peekdata realizavo Lietuvos banko iniciatyvą ir sukūrė inovatyvų ir unikalų Europoje sprendimo prototipą, automatizuojantį elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų atskaitomybę,  priežiūros institucijai suteikiant visiškai naujo lygio finansų rinkos monitoringo ir analizės galimybes, o Lietuvai – galimybę didinti finansinių technologijų sektoriaus patrauklumą. Lietuvos banko iššūkis Šiuo metu finansinės institucijos įvairias ataskaitas formuoja ir teikia Lietuvos bankui kartą per mėnesį ar ketvirtį. Įdiegus CRISP sprendimą, centrinis bankas galėtų automatiškai ir kone realiu laiku gauti detalius pirminius duomenis ir analizuoti juos įvairiais pjūviais, neapkraudamas finansų rinkos dalyvių papildoma administracine našta. Duomenų mainų sprendimas, pavadinto CRISP (angl. Compliance Regulatory Information Service Provision) prototipas, kurį išbandė Lietuvos elektroninių pinigų įmonės ConnectPay ir Interpaylink, buvo pademonstruotos GovTech Lab renginyje Vilniuje vasario 24 dieną. „Žvelgiant iš visos rinkos perspektyvos, kokią bendrą naudą tai duos tiek prižiūrinčioms, tiek finansinėms institucijoms, tokio sprendimo diegimas atsipirktų per kelis, daugiausia – keliolika mėnesių“, – pabrėžė Dovydas Zinkevičius, Columbus Lietuva vadovas. CRISP sprendimas CRISP sprendimas yra pagrįstas API (angl. Application Programming Interface) sąsaja. Jis gali būti naudojamas nepriklausomai nuo to, kokiu duomenų formatu naudojasi finansinės institucijos – sprendimas nereikalauja keisti finansinių įstaigų  informacinių sistemų. Pakanka įdiegti arba pačiai finansų institucijai sukurti papildomą API modulį, kuris pasiimtų duomenis iš finansinių institucijų duomenų bazių ir pateiktų tai standartizuotame formate priežiūros institucijos duomenų priėmimo moduliui. Tai padėtų išvengti žmogiškojo faktoriaus klaidų. Veikiančio prototipo kūrimas, kuriame dalyvavo trys šalys, užtruko porą mėnesių, dar apie mėnesį truko derinimo darbai. Tuo tarpu reikalingų modulių įdiegimas finansų institucijose užtruktų keletą savaičių. Po sprendimo prototipo pristatymo toliau Lietuvos bankas kvies kitas valstybines institucijas bei rinkos dalyvius diskutuoti kokia apimtimi jį panaudoti.
Columbus praneša apie Norvegijos įmonės Advania Business Solutions įsigijimą. Su šia įmone Columbus sukuria Microsoft Dynamics Powerhouse ir tokiu būdu įsitvirtina kaip pirmaujanti Microsoft Dynamics debesijos bendrovė Norvegijoje. „Mes laukiame naujų kolegų iš Advania Business Solutions. Kartu mes tampame pirmaujančia Microsoft Dynamics debesijos įmone Norvegijoje ir sustipriname savo, kaip lyderio, pozicijas Šiaurės šalių regione. Džiaugiuosi, kad kartu kursime vertę savo klientams ir padėsime jiems pasiruošti ateičiai skaitmeniniu būdu“, - Columbus grupės generalinis direktorius ir prezidentas Thomas Honoré. Advania Business Solutions yra Advania Group ir Advania Norway dalis ir yra viena iš pirmaujančių Microsoft Dynamics debesijos konsultavimo bendrovių Norvegijoje. Įsigijimas papildo Columbus komandą Norvegijoje daugiau nei 45 aukštos kvalifikacijos debesijos specialistais. Įsigijus Advania Business Solutions, Columbus sukuria Dynamics Powerhouse su naujomis galimybėmis kurti papildomą vertę esamiems ir naujiems klientams. Rinkos lyderis Šiaurės regione Šiandien Columbus grupė užima pirmaujančią poziciją verslo programų, debesijos, elektroninės komercijos ir IT paslaugų srityse Šiaurės šalių regione. Su Advania Business Solutions įsigijimu Columbus stiprina debesijos verslą, taip žymiai padidindama Šiaurės šalių rinkos dalį, kurią sudaro daugiau nei 1000 debesijos specialistų. „Įsigiję Advania Business Solutions Norvegijoje, paspartiname augimo strategiją ir tampame dar stipresniu savo klientų partneriu“, - sako Thomas Honoré. Tiek Columbus, tiek ir Advania Business Solutions koncentruojasi į mažmeninės prekybos, platinimo ir gamybos sritis, todėl Columbus dar labiau sustiprins ir išplės pasiūlą, taip atverdama naujas galimybes sukurti didesnę vertę klientams. „Esu įsitikinęs, kad įsigijus Microsoft Dynamics debesijos verslą, Columbus mūsų konsultantams suteiks galimybę dirbti ir tobulėti pirmaujančioje pasaulinėje Microsoft Dynamics aplinkoje“, - Espen Harz, Advania Norway generalinis direktorius. Apie Columbus grupę Columbus yra tarptautinė IT paslaugų ir konsultacijų įmonė su daugiau nei 2 000 darbuotojų visame pasaulyje. Įmonė siūlo platų sprendimų paketą, pasižymintį giliomis maisto pramonės, gamybos ir prekybos sektorių žiniomis bei ilgamete technologine patirtimi. Tą įrodo Columbus patirtis sukaupta per 30 metų, aptarnaujant daugiau nei 5 000 klientų visame pasaulyje. Įmonėje dirbantys skaitmeninių verslo valdymo sistemų projektavimo, kūrimo, diegimo, tobulinimo ir priežiūros specialistai padeda ambicingoms įmonėms užtikrinti savo verslo augimą, transformaciją ir pasiruošti ateičiai skaitmeniniu būdu. Apie Advania Business Solutions Norway Advania Business Solutions sudaro 45 Dynamic Cloud specialistai, turintys didelę patirtį teikiant kokybišką aptarnavimą Norvegijos klientams. Advania Business Solution siūlo Microsoft Dynamics 365 sprendimus, skirtus automatizuoti, modernizuoti, matuoti, dokumentuoti ir skatinti verslo bei IT procesus. Sėkmės pagrindas yra priversti procesus, organizaciją ir programinę įrangą veikti kartu. Advania Business Solution turi ilgametę patirtį padedant klientams didinti našumą ir kurti vertę išmaniai naudojant IT. Savo interesais ir kompetencija mes užtkriname, kad suprantame savo klientą.
Liepos mėnesį naujai įkurta „GovTech“ laboratorija pradėjo veiklą. Tai yra sparčiai besivystanti inovacijų ekosistema, leidžianti verslui kurti inovatyvius, dažniausiai naujausiomis technologijomis grįstus sprendimus viešojo sektoriaus iššūkiams spręsti. Lietuvos bankas prisijungė prie šios iniciatyvos ir pasiūlė kurti išmaniojo reguliavimo technologijų (RegTech) sprendimą, kuris leistų finansų rinkos dalyviams palengvinti ataskaitų teikimo Lietuvos bankui procesą. Dar rugsėjo 18 dieną GovTech Baltic Leaders konferencijos metu pristatėme sprendimo idėją ir tapome vienu iš laimėtojų. Šiuo metu kartu su „Peekdata.io“ mes kuriame informacijos mainų tarp finansų rinkos dalyvių ir priežiūros institucijos sprendimo prototipą. Tam naudojama atvirojo ryšio sąsaja (angl. Application Programming Interface, API), kertinis atvirosios bankininkystės elementas, padėjęs sustiprinti konkurenciją mokėjimų rinkoje ir pasiūlęs gyventojams bei verslui naujų patrauklių paslaugų. Siekiant, kad bandymai būtų naudingi ir tikroviški, kelios elektroninių pinigų įstaigos suteikė prieigą prie bandymams skirtų duomenų. Kadangi bankai, kredito unijos, kitos kredito įstaigos, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigos turi teikti statistines ir priežiūrai skirtas ataskaitas Lietuvos bankui, mokėjimo paslaugų teikėjams tenka skirti daug laiko ir išteklių. O siekiant, kad finansų rinkos dalyviui nebereikėtų pritaikyti savo sistemų pagal ataskaitų reikalavimus ir rinkti duomenų rankiniu būdu, Lietuvos bankas ieško inovatyvaus sprendimo. Sprendimą bus galima išbandyti jau 2020 m. pradžioje.  
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down