<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">
 1. Migravimo įvertinimas 
 2. Sistemų modifikacijos 
 3. Konsultacijos 
 4. Skaitmenizavimo plano parengimas 
 5. Mokymai 
 6. Infrastruktūros auditas 
 7. Licencijų nupirkimas 
 8. Saugumo operacijų centras (SOC)

 

1. Migravimo įvertinimas

Turimos verslo valdymo sistemos (VVS) migravimo į naujausią versiją ir perdiegimo kainų įvardinimas yra tikslinė paslauga šiais atvejais:

 • Kai turima VVS yra on-prem tipo (turintiems on-cloud tipo VVS kaip taisyklė tokia paslauga nėra tikslinga, nes on-cloud VVS yra pastoviai naujinamas, tad migravimo-perdiegimo į naujesnes versijas poreikis yra išnykęs).
 • Kai norima keisti turimą Microsoft verslo valdymo sistemą į kitą Microsoft sistemą (pvz., turite D365BC ir norite keisti ją į D365FO arba atvirkščiai).

Yra vertinga gauti įvertį abiems atvejais, nes tai padidina jūsų pasirinkimo galimybes, o taipogi inicijuoja diskusiją dėl vieno ar kito varianto privalumų ir minusų.

Kodėl migravimo įvertinimas reikalingas?

VVS, taip pat ir kiti IT sprendimai, atitinkantys keliamus reikalavimus (saugumui, ekosistemos naujumui, poreikiams ir pan.) yra kiekvienos organizacijos geros higienos atributas. Tai reiškia, kad reikia turėti naujausios versijos VVS. Pasirodžius on-cloud tipo variantams šį tikslą įgyvendinti pasidarė daug paprasčiau – tereikia tokio tipo sistemą įsidiegti ir ji tampa pastoviai naujinama. Tačiau kai turite on-prem tipo verslo valdymo sistemą neišvengiamai reiks turimą sistemą techniškai migruoti į naujausią versiją (jei tai tikslinga) arba atlikti VVS perdiegimą.

Ar bus siūlomas migravimo ar perdiegimo paslauga priklauso nuo keleto aspektų:

 • Kokio senumo yra jūsų turima VVS (kuo senesnė, tuo techninis migravimas tampa brangesnis, nes jį reiks atlikti keletą kartų). Tam tikslui yra pateikiama žemiau lentelė parodanti migravimų skaičių priklausomai nuo jūsų turimos verslo valdymo sistemos senumo.

migravimas2-1

Migravimo žingsniai iš atitinkamos versijos:

migravimo žingsniai2

 • Koks yra modifikacijų kiekis. Kiekviena naujesnė versija yra turtingesnė savo funkcionalumu, ko pasekoje yra tikslinga išanalizuoti ar turėta modifikacija nuo tam tikros versijos netapo standartinio funkcionalumo dalimi.
 • Ką norima perkelti. Duomenų perkėlimas gali būti sudėtingas priimant domėn, kad gali būti pasikeitusi duomenų struktūra naujoje versijoje.

Kreipkitės dėl Migravimas-Perdiegimas paslaugos nurodydami turimos Microsoft on-prem tipo VVS versiją bei modifikacijų apimtį, ko pasekoje galėtumėte gauti iš Columbus įvardintas perdiegimo ir techninio migravimo kainas bei šių variantų palyginimus. Paslaugos kaina priklauso nuo jūsų individualaus atvejo.

 

2. Sistemų modifikacijos

Ne visada įmonių procesų poreikiams tenkinti užtenka VVS standartinio funkcionalumo, todėl reikalinga atlikti modifikacijas.

Tokiu atveju atliekame projektavimą, kurio metu nurodyti reikalavimai skirti Microsoft Dynamics sistemai ir nurodomi procesai, kurie turi būti sukurti. Atlikus projektavimą bei parengus technines užduotis, atliekami programavimo, testavimo darbai, kurių metu sukuriamos ir išbandomos naujos funkcijos, nurodytos projektavimo fazėje.

Verslo valdymo sistema (toliau VVS) yra didelės ir sudėtingos programinės įrangos paketai, kurie integruoja daugybę organizacijos veiklos procesų, tokių kaip finansų valdymas, prekių sandėliavimas, pardavimai, apskaita ir kt. Nors daugelis VVS yra parengtos atitikti daugumą organizacijos poreikių, tačiau kai kuriais atvejais gali prireikti jų modifikavimo ar pritaikymo konkrečioms organizacijos reikmėms.

VVS modifikavimas yra procesas, kuriuo siekiama pritaikyti esamą programinę įrangą prie organizacijos specifinių poreikių. Tai gali reikšti naujų funkcijų pridėjimą, esamų funkcijų keitimą arba panaikinimą. Modifikavimas gali būti reikalingas, kai organizacija naudoja unikalias verslo procesų strategijas, kurios nėra apimtos standartinėje verslo valdymo sistemos programinėje įrangoje.

Kada atliekamas sistemos modifikavimas?

Programavimo darbai gali būti atliekami, kai organizacija nori kurti naujas funkcijas, kurios nėra prieinamos jau esančioje verslo valdymo sistemoje. Tai gali būti reikalinga, kai organizacija nori integruoti savo vidinius sistemų procesus arba sukurti papildomus pranešimus ar ataskaitas.

Kadangi VVS yra sudėtingos ir išsamių modifikacijų gali prireikti daug laiko ir išteklių, rekomenduojama pasinaudoti profesionalių programavimo ir modifikavimo paslaugų teikėjų paslaugomis. Įmonės, kurios specializuojasi verslo valdymų sistemų modifikavimo ir programavimo darbais, turi patirties ir kompetencijos tam, kad jų klientams būtų teikiamos aukštos kokybės paslaugos ir kad būtų pasiekti organizacijos tikslai.

 

3. Konsultacijos

Verslo valdymo sistema (VVS) yra didelė ir sudėtinga programinė įranga, kuri integruoja organizacijos veiklos procesus. Šios sistemos panaudojimas gali būti labai naudingas organizacijoms, kadangi jos gali padėti optimizuoti darbo procesus, sumažinti klaidų rizikas, gerinti efektyvumą ir padidinti pelną.

Tačiau, organizacijos gali susidurti su klausimais ir iššūkiais, kurie gali kilti naudojant VVS. Šiuose klausimuose ir iššūkiuose organizacijoms gali padėti VVS konsultantai.

Verslo valdymo sistemos konsultantai yra patyrę specialistai, turintys žinių ir patirties dirbant su VVS. Jie gali padėti organizacijoms išspręsti klausimus, susijusius su įvairiais sistemos panaudojimo aspektais, pavyzdžiui:

 1. Įdiegimo klausimai: VVS konsultantai gali padėti organizacijoms pasirinkti tinkamą verslo valdymo sistemą ir ją įdiegti. Jie taip pat gali padėti organizacijoms pritaikyti sistemos konfigūraciją pagal organizacijos poreikius.
 2. Sistemos naudojimas: VVS konsultantai gali padėti organizacijoms suprasti, kaip naudoti verslo valdymo sistemą, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai. Jie taip pat gali padėti organizacijoms suprasti, kaip integruoti VVS su kitomis organizacijos sistemomis.
 3. Sistemos optimizavimas: VVS konsultantai gali padėti organizacijoms identifikuoti ir optimizuoti jų verslo valdymo sistemos naudojimą, kad būtų pasiekti geriausi rezultatai ir kad būtų pagerinti organizacijos procesai.
 4. Sistemos atnaujinimai: VVS konsultantai gali padėti organizacijoms atnaujinti jų valdymo sistemą ir pasiruošti naujiems funkcionalumams ar pakeitimams.

Taigi, VVS konsultantai gali padėti organizacijoms pasiekti geriausius rezultatus naudojant verslo valdymo sistemą. Jie taip pat gali padėti organizacijoms išspręsti sudėtingus klausimus, susijusius su VVS panaudojimu, ir užtikrinti, kad organizacijos naudoja savo sistemą efektyviai ir optimaliai.

 

4. Skaitmenizavimo plano parengimas

Skaitmenizavimo planas dar žinomas kaip iEnterprise procesų skaitmenizavimo auditas – skirtas įmonėms, siekiančioms optimizuoti savo procesus ir realizuoti turimą potencialą pasitelkiant skaitmeninius sprendimus. iEnterprise metu, atliekamas įmonės procesų auditas, kurį apima:

 • Įmonės procesų, IT infrastruktūros ir veiklos analizė. Columbus susitikimų su įmone metu analizuojami visi be išimties verslo procesai, pradedant sąskaitų planu ir baigiant sandėlių operacijomis.
 • iEnterprise ataskaitos parengimas. Susipažinus su įmonės verslo procesais, patyrę Columbus konsultantai parengia procesų skaitmenizavimo audito ataskaitą.

Skaitmenizavimo plano (iEnterprise) ataskaita susideda iš šių dalių:

 • pateikiamas esamos situacijos įvertinimas bei palyginimas su konkrečiame sektoriuje veikiančiais konkurentais.
 • apžvelgiami įmonės verslo procesai, identifikuojami procesų trūkumai ir pateikiami sprendimai, leidžiantys optimizuoti įmonės verslo procesus.
 • parenkami rekomenduojami diegti skaitmeniniai efektyvumą bei konkurencingumą didinantys sprendimai trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu.
 • įvertinama potenciali investicijų į skaitmeninius sprendimus grąža ir reali ekonominė nauda ilguoju laikotarpiu.
 • parengiamas įmonės skaitmenizacijos planas.
 • parenkami tinkami KPI, siekiant matuoti tolimesnį procesų efektyvumą ir kt.

5. Mokymai

Verslo valdymo sistema (VVS) yra didelė ir kompleksinė programinė įranga, kuri integruoja įmonės įvairius veiklos procesus, tokius kaip gamyba, prekyba, finansai, žmogiškieji ištekliai ir kt. Kadangi tokios sistemos yra sudėtingos, organizacijos, kurios naudoja VVS, turėtų skirti pakankamai laiko ir pastangų, kad išmoktų jas naudoti optimaliai.

VVS mokymai yra būtina dalis proceso, kad organizacijos darbuotojai galėtų suprasti, kaip naudoti verslo valdymo sistemą ir kaip ją integruoti į savo darbo procesus.

Yra keli būdai, kaip organizacijos gali užtikrinti efektyvius VVS mokymus:

 1. Mokymų programos rengimas. Organizacijos gali parengti mokymų programą, kuri apims įvairius VVS  naudojimo aspektus. Tai gali būti atliekama vidiniu būdu, jei organizacijoje yra specialistai, turintys reikiamų žinių ir patirties su verslo valdymo sistemomis, arba galima pasinaudoti išoriniais mokymų paslaugų teikėjais.
 2. Grupiniai mokymai. Organizacijos gali rengti grupinius mokymus, kurie apima daugelio darbuotojų mokymąsi tuo pačiu metu. Tai yra efektyvus būdas užtikrinti, kad daugelis darbuotojų gautų reikiamą mokymą ir kad jie galėtų bendrai dirbti su verslo valdymo sistema.
 3. Individualūs mokymai. Organizacijos taip pat gali rengti individualius mokymus, kuriuos gali teikti specialistai ar mokymų paslaugų teikėjai. Šis metodas gali būti naudingas tiems darbuotojams, kurie turi specifinių užduočių arba kuriems reikia papildomų žinių.
 4. Testavimas ir atsiliepimų surinkimas. Organizacijos gali rengti testus, kad patikrintų, kaip gerai darbuotojai supranta ir naudoja VVS. Taip pat organizacijos gali surinkti atsiliepimus iš darbuotojų, kad sužinotų, kaip gerai mokymai pasiteisino ir kaip būtų galima juos tobulinti.
 5. Tęstinis mokymasis. Organizacijos turėtų užtikrinti, kad mokymai nebūtų vienkartiniai.

 

6. Infrastruktūros auditas

IT infrastruktūros auditas – įmonėms ir organizacijoms siūloma paslauga, kuria siekiama įvertinti dabartinę jų IT infrastruktūros ir sistemų būklę. Atliekamas išsamus technologijų ir sistemų, įskaitant techninę ir programinę įrangą, tinklus, serverius, duomenų bazes ir saugumo priemones, kuriomis grindžiama organizacijos veikla, patikrinimas ir tyrimas.

Pagrindinis IT infrastruktūros audito tikslas – rasti organizacijos technologinės aplinkos trūkumus, pavojus ir galimas tobulinimo sritis. Siekiant nustatyti, ar IT sistemos veikia pagal paskirtį, yra saugios ir atitinka organizacijos poreikius, audito metu dažnai atliekami įvairūs bandymai ir vertinimai.

Audito metu gali būti nagrinėjamos įvairios temos, pavyzdžiui, tinklo saugumas, atsarginės duomenų kopijos ir atkūrimas, programinės įrangos licencijų valdymas, IT valdymo ir valdysenos praktika. IT infrastruktūros audito rezultatai ir pasiūlymai gali būti naudojami siekiant padidinti organizacijos technologinės infrastruktūros efektyvumą, veiksmingumą ir saugumą bei užtikrinti, kad ji atitiktų teisinius įsipareigojimus ir pramonės standartus.

IT infrastruktūros auditą dažnai sudaro tam tikri veiksmai ir procedūros:

 1. Planavimas. Auditorius bendradarbiauja su įmone, kad nustatytų projekto terminus ir biudžetą, taip pat jo apimtį ir tikslus. Jie taip pat nustatys sistemas ir komponentus, kurie bus tikrinami.
 2. Duomenų rinkimas. Auditorius surinks išsamią informaciją apie įmonės IT infrastruktūrą, pavyzdžiui, dokumentus, sistemos nustatymus, politiką ir procesus bei kitus svarbius duomenis.
 3. Rizikos vertinimas. Auditorius įvertins organizacijos IT sistemas ir infrastruktūrą, kad nustatytų galimas rizikas ir pažeidžiamumą, įskaitant grėsmes saugumui, veiklos problemas ir atitikties problemas.
 4. Testavimas ir analizė. Siekdamas įvertinti organizacijos IT kontrolės priemonių veiksmingumą, auditorius atliks įvairius testus ir analizes, įskaitant įsiskverbimo testus, pažeidžiamumo skenavimą ir konfigūracijos peržiūras.
 5. Išvados ir pasiūlymai. Auditorius apibendrins audito išvadas ir pateiks pasiūlymus, kaip patobulinti organizacijos IT infrastruktūrą, pavyzdžiui, įdiegti naujas saugumo priemones, atnaujinti sistemas arba pakeisti politiką ir procesus.
 6. Ataskaitų teikimas. Auditorius parengs ataskaitą, kurioje bus pateikta santrauka, išsami audito išvadų analizė ir prioritetinis veiksmų planas, kaip spręsti visas nustatytas problemas viena po kitos.
 7. Tolimesni veiksmai. Auditorius gali bendradarbiauti su organizacija, kad įgyvendintų rekomenduojamus patobulinimus ir teiktų nuolatinę pagalbą bei stebėseną, siekdamas užtikrinti, kad IT infrastruktūra laikui bėgant išliktų saugi ir veiksminga.

Kodėl klientams ši paslauga dažniausiai reikalinga?

 • Saugumas. Atliekant IT infrastruktūros auditą galima nustatyti organizacijos IT sistemų riziką ir trūkumus, todėl klientas turi galimybę sustiprinti saugumą ir išvengti neteisėtos prieigos, duomenų pažeidimų ir kitų saugumo problemų.
 • Atitiktis. Daugelis įmonių, norėdamos laikytis įstatymų ir normų, privalo užtikrinti tam tikrus saugumo, privatumo ir duomenų apsaugos lygius. Klientas gali atitikti šiuos kriterijus ir išvengti baudų bei nuobaudų, jei atliks savo IT infrastruktūros auditą, kad įsitikintų, jog jų laikosi.
 • Veikimas. Atlikus IT infrastruktūros auditą galima nustatyti techninės, programinės įrangos ar tinklo infrastruktūros našumo problemas, todėl klientas gali imtis veiksmų, kad padidintų našumą, produktyvumą ir klientų pasitenkinimą.
 • Sutaupomos išlaidos. IT infrastruktūros auditas gali padėti nustatyti nereikalingas ar perteklines sistemas ir komponentus, todėl klientas gali sumažinti IT išlaidas ir perskirstyti išteklius kitoms organizacijos sritims.
 • Ateities planavimas. IT infrastruktūros auditas gali padėti klientui planuoti būsimus IT poreikius ir investicijas, nes leidžia aiškiai suprasti dabartinę organizacijos IT sistemų būklę ir nustatyti tobulintinas ar plėtotinas sritis.

Apskritai IT infrastruktūros auditas gali padėti organizacijoms sumažinti išlaidas, padidinti IT infrastruktūros saugumą, veiksmingumą ir efektyvumą bei geriau tenkinti suinteresuotųjų šalių ir vartotojų poreikius.

 

7. Licencijų nupirkimas

Tiek licencijos tiek jų naudojimo būdas skiriasi, todėl jų nupirkimas, koregavimas, papildymas ir konvertavimas į naujausią versiją arba subscription taip pat skiriasi.

Dalį su licencijomis veiksmų galite atlikti patys, tačiau kita dalis reikalauja partnerio pagalbos. Žemiau lentelėje pateikiame gamintojus, jų licencijas, licencijų naudojimo būdus bei Columbus paslaugas, kurias teikiame:

lentelė_licenciju pirkimas konvertavimas

 

8. Saugumo operacijų centras (SOC)

Saugumo operacijų centro paslauga (angl. Security Operations Center, SOC) yra specializuota tarnyba, kuri teikia įmonėms nuolatinį stebėjimą, analizę ir reagavimą į informacijos saugumo incidentus. SOC yra sukurtas siekiant užtikrinti, kad įmonės IT infrastruktūra, jos tinklai ir duomenys būtų apsaugoti nuo kibernetinių atakų, duomenų nutekėjimų, kenkėjiškų programų ir kitų saugumo grėsmių.

SOC paslauga yra ypač svarbi įmonėms, kurios turi didelės vertės duomenis, tvarko jautrią informaciją arba yra taikomi reguliavimo reikalavimai dėl informacijos saugumo. SOC padeda organizacijoms užtikrinti tinkamą informacijos apsaugą, sumažinti atakų poveikį ir greitai reaguoti į saugumo incidentus, apsaugant duomenis ir išsaugant reputaciją.

Pagrindinės SOC funkcijos:

 • Stebėsena ir analizė. SOC specialistai nuolat stebi įmonės tinklus ir informacines sistemas naudodami saugumo įrankius ir technologijas. Jie analizuoja įvykius, susijusius su potencialiomis saugumo rizikomis ir įspėja apie galimas atakas arba neįprastus veiksnius.
 • Incidentų aptikimas ir reagavimas. SOC personalas greitai aptinka kibernetines atakas, duomenų nutekėjimus ar kitus su saugumu susijusius incidentus. Incidento patvirtinimo momentu jie imasi atitinkamų veiksmų, kad sutramdytų kenksmingą veiklą ir atkurtų normalų sistemų veikimą.
 • Tyrimas. SOC analitikai tiria saugumo incidentus, siekiant nustatyti, kaip ataka įvyko, kuri sistema ar duomenys buvo paveikti ir kokius pakeitimus reikia atlikti, kad būtų išvengta ateities incidentų.
 • Ataskaitų ir informacijos teikimas. SOC reguliariai teikia saugumo ataskaitas ir analizės įžvalgas įmonės vadovybei, suteikdama jiems aiškų vaizdą apie saugumo būklę ir siūlymus pagerinti sistemų saugumo efektyvumą.
 • Integruotos saugumo technologijos. SOC naudoja saugumo technologijas, tokias kaip SIEM (Security Information and Event Management), IDS (Intrusion Detection System), IPS (Intrusion Prevention System), ATP (Advanced Threat Protection) ir kt., siekdami aptikti, blokuoti ir atremti kibernetines grėsmes.
Columbus Lietuva

Columbus Lietuva

Norite sužinoti daugiau?

NAUJAUSIOS ĮŽVALGOS

Skaitmenizacija neturi būti paini ir sudėtinga, tačiau skirtingų programinės įrangos gamintojų, tame tarpe Microsoft licencijavimas, gali atrodyti painus, o licencijų valdymas nepatogus, todėl skirtingų informacijos šaltinių gausa gali įnešti sumaišties.
Pastaruoju metu, dėl technologijų ir verslo valdymo sistemų integracijų, kibernetinės grėsmės įmonėms tampa vis didesniu iššūkiu. Kibernetinis saugumas yra būtina dalis bet kurios organizacijos veikloje, nes neapsaugota infrastruktūra gali turėtų skaudžių pasekmių, t. y. gali baigtis prarastais duomenimis, sutrikdyta veikla, iškilusiais reputacijos ir klientų pasitikėjimo klausimais. Kibernetinių atakų įvairovė nuolat auga, o atakos yra vis sudėtingesnės ir įmantriau sukurtos. Todėl būtina nuolat atnaujinti ir tobulinti organizacijos saugumo sistemą, kad ji būtų atspari naujoms grėsmėms. Be to, taip pat būtina nuolat mokytis ir kelti darbuotojų saugumo sąmoningumą, kad būtų išvengta klaidų ir pažeidžiamumų, kuriais gali pasinaudoti kibernetiniai nusikaltėliai. Kibernetinio saugumo užtikrinimas yra būtina investicija, kad organizacija būtų apsaugota nuo skaudžių pasekmių, taip pat kad būtų užtikrintas saugūs ir patikimi verslo procesai. Mes norime, kad jūsų įmonė būtų apsaugota nuo kibernetinių grėsmių, todėl teikiame rekomendacijas kaip padidinti jūsų atsparumą kibernetinėms grėsmėms.
Sėkmingas bet kokio pokyčio įgyvendinimas, yra kiekvienos įmonės tikslas, tačiau įmonės neretai susiduria su problemomis, kurios atsispindi klaidų daryme. Dėl ko taip atsitinka? Įmonėms dažnai kyla pagunda priimti skubotus sprendimus ar skubotai atlikti tam tikrus pokyčius, dėl to neapgalvojama ko joms iš tiesų reikia, kad pokyčius įgyvendintų tinkamai. Dėl to atsiranda vietos klaidoms, verslo procesai nėra pilnai pritaikyti ar paruošti naujos Microsoft 365 platformos naudojimui įmonėje.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down