<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">
 1. Diegimas
 2. Migravimo įvertinimas
 3. Infrastruktūros auditas
 4. IT monitoringas
 5. Infrastruktūros nuoma

 

1. Diegimas

Verslo valdymo sistemos (toliau VVS) diegimas – įmonės išteklių planavimo programinės įrangos sistemos diegimo ir įgyvendinimo organizacijoje procesas. VVS diegimo tikslas – sukurti išsamią sistemą, skirtą įvairiems organizacijos ištekliams ir procesams valdyti, įskaitant finansus, apskaitą, žmogiškuosius išteklius ir tiekimo grandinės valdymą.

Microsoft 365 (toliau M365) diegimas – debesijos produktyvumo ir bendradarbiavimo platformos, diegimo organizacijoje procesas.

Iš ko susideda VVS diegimas?

 • Planavimas apima VVS diegimo apimties ir tikslų nustatymą, diegimo grafiko apibrėžimą ir reikiamų išteklių nustatymą.
 • Pasiruošimas apima VVS reikalingos techninės ir programinės įrangos infrastruktūros sukūrimą, taip pat duomenų paruošimą perėjimui į naują sistemą.
 • Konfigūracija / Modifikacija apima VVS pritaikymą konkretiems organizacijos poreikiams, įskaitant būtinų modulių, darbo srautų ir naudotojų leidimų nustatymą.
 • Testavimas apima VVS testavimą, siekiant užtikrinti, kad ji veikia taip, kaip tikimasi, ir atitinka organizacijos poreikius.
 • Diegimas – faktinis VVS diegimo ir įgyvendinimo procesas organizacijoje. Tai gali apimti naudotojų mokymą, duomenų perkėlimą ir VVS sistemos integravimą su kitomis organizacijos naudojamomis sistemomis.
 • Palaikymas ir priežiūra apima nuolatinę VVS priežiūrą ir palaikymą, siekiant užtikrinti, kad ji ir toliau atitiktų organizacijos poreikius, ir spręsti iškilusias problemas.

Iš ko susideda M365 diegimas?

 • Planavimas apima diegimo apimties nustatymą, tikslinių naudotojų ir įrenginių identifikavimą, tikslų ir sėkmės kriterijų apibrėžimą.
 • Pasiruošimas apima reikiamos aparatinės ir programinės įrangos infrastruktūros sukūrimą, aplinkos parengimą diegimui ir diegimo plano parengimą.
 • Konfigūracija apima M365 paslaugų ir programų, įskaitant el. paštą, kalendorių, OneDrive, SharePoint, Teams ir kt., nustatymą ir pritaikymą konkretiems organizacijos poreikiams.
 • Migracija apima esamų duomenų ir naudotojų, įskaitant el. paštą, failus ir kitą turinį, perkėlimą į M365 aplinką.
 • Testavimas apima M365 aplinkos testavimą, siekiant užtikrinti, kad ji veiktų taip, kaip tikėtasi, ir atitiktų organizacijos poreikius.
 • Diegimas – faktinis M365 diegimo ir įgyvendinimo organizacijoje procesas, įskaitant naudotojų mokymą ir M365 integravimą su kitomis organizacijos naudojamomis sistemomis.
 • Palaikymas ir priežiūra apima nuolatinį M365 aplinkos palaikymą ir priežiūrą, siekiant užtikrinti, kad ji ir toliau atitiktų organizacijos poreikius, ir spręsti iškilusias problemas.

Microsoft 365 diegimo tikslas – sukurti išsamią bendradarbiavimo ir produktyvumo platformą, leidžiančią organizacijoms efektyviau bendrauti ir dirbti, taip pat pagerinti duomenų saugumą ir atitiktį saugumo reikalavimams.

Kokią naudą VVS diegimas atneša verslui?

 • Didesnis efektyvumas – VVS integruoja ir automatizuoja įvairius verslo procesus, todėl sumažėja rankų darbo ir padidėja efektyvumas.
 • Geresnis duomenų matomumas – VVS suteikia galimybę realiuoju laiku susipažinti su svarbiausia verslo informacija, todėl vadovai gali priimti pagrįstus sprendimus.
 • Geresnis sprendimų priėmimas – VVS sistema teikia tinkamus ir tikslius duomenis, kurie padeda priimti sprendimus, todėl sutrumpėja laikas ir sumažėja pastangos, reikalingos pagrįstiems sprendimams priimti.
 • Didesnis tikslumas – VVS pašalina rankinį duomenų įvedimą ir sumažina klaidų riziką, todėl padidėja duomenų tikslumas ir sumažėja klaidų rizika.
 • Geresnis klientų pasitenkinimas – VVS padeda racionalizuoti su klientais susijusius procesus, todėl pagerėja reagavimo laikas ir padidėja klientų pasitenkinimas.
 • Geresnis tiekimo grandinės valdymas – VVS integruojasi su kitomis sistemomis ir realiuoju laiku teikia informaciją apie atsargų lygius ir pristatymo grafikus, taip pagerindama tiekimo grandinės valdymą ir sumažindama atsargų trūkumo ar pertekliaus riziką.
 • Sumažintos išlaidos – VVS panaikina rankinius procesus ir sumažina klaidų riziką, todėl organizacija sutaupo lėšų.
 • Didesnis mastelio keitimas – VVS gali būti lengvai plečiama, kad atitiktų verslo plėtrą, todėl organizacija laikui bėgant gali augti ir tobulėti.

Apibendrinant galima teigti, kad VVS diegimas gali padėti įmonėms racionalizuoti procesus, padidinti duomenų tikslumą ir priimti geriau pagrįstus sprendimus, todėl padidėja efektyvumas ir pagerėja galutiniai rezultatai.

Kokią naudą M365 diegimas atneša verslui?

 • Didesnis našumas – M365 integruoja įvairius produktyvumo ir bendradarbiavimo įrankius, įskaitant el. paštą, kalendorių, OneDrive, SharePoint, Teams ir kitus, todėl darbuotojai gali dirbti efektyviau ir veiksmingiau.
 • Geresnis bendradarbiavimas – M365 suteikia galimybę komandos nariams bendradarbiauti realiuoju laiku, todėl galima sklandžiai bendrauti ir bendrai naudotis dokumentais bei failais.
 • Patobulintas saugumas – M365 siūlo pažangias saugumo funkcijas, įskaitant duomenų šifravimą ir kelių veiksnių autentifikavimą, kad apsaugotų jautrią informaciją ir sumažintų duomenų pažeidimų riziką.
 • Didesnis mobilumas – M365 leidžia naudotojams pasiekti informaciją ir bendradarbiauti iš bet kurios vietos, bet kuriuo įrenginiu, taip pagerinant lankstumą ir darbo bei asmeninio gyvenimo pusiausvyrą.
 • Stipresnė duomenų atitiktis – M365 siūlo patikimas duomenų atitikties funkcijas, įskaitant duomenų saugojimą ir atradimą, padedančias organizacijoms laikytis teisinių ir reguliavimo reikalavimų.
 • Patogesnis duomenų valdymas – M365 užtikrina centralizuotą duomenų valdymą ir atsarginių kopijų darymą, todėl sumažėja duomenų praradimo rizika ir pagerėja duomenų prieinamumas.
 • Mastelio keitimas – M365 yra debesų kompiuterija pagrįsta platforma, kurią galima lengvai išplėsti, kad būtų galima prisitaikyti prie verslo augimo, todėl organizacijos laikui bėgant gali augti ir tobulėti.
 • Sutaupomos išlaidos – M365 yra prenumerata pagrįsta paslauga, dėl kurios nereikia kapitalo išlaidų techninei ir programinei įrangai, todėl organizacija sutaupo lėšų.

Apibendrinant galima teigti, kad M365 diegimas gali padėti organizacijoms pagerinti bendradarbiavimą ir produktyvumą, padidinti saugumą ir sumažinti sąnaudas, todėl padidės efektyvumas ir pagerės galutiniai rezultatai.

 

2. Migravimo įvertinimas

Turimos verslo valdymo sistemos (VVS) migravimo į naujausią versiją ir perdiegimo kainų įvardinimas yra tikslinė paslauga šiais atvejais:

 • Kai turima VVS yra on-prem tipo (turintiems on-cloud tipo VVS kaip taisyklė tokia paslauga nėra tikslinga, nes on-cloud VVS yra pastoviai naujinamas, tad migravimo-perdiegimo į naujesnes versijas poreikis yra išnykęs).
 • Kai norima keisti turimą Microsoft verslo valdymo sistemą į kitą Microsoft sistemą (pvz., turite D365BC ir norite keisti ją į D365FO arba atvirkščiai).

Yra vertinga gauti įvertį abiems atvejais, nes tai padidina jūsų pasirinkimo galimybes, o taipogi inicijuoja diskusiją dėl vieno ar kito varianto privalumų ir minusų.

Kodėl migravimo įvertinimas reikalingas?

VVS, taip pat ir kiti IT sprendimai, atitinkantys keliamus reikalavimus (saugumui, ekosistemos naujumui, poreikiams ir pan.) yra kiekvienos organizacijos geros higienos atributas. Tai reiškia, kad reikia turėti naujausios versijos VVS. Pasirodžius on-cloud tipo variantams šį tikslą įgyvendinti pasidarė daug paprasčiau – tereikia tokio tipo sistemą įsidiegti ir ji tampa pastoviai naujinama. Tačiau kai turite on-prem tipo verslo valdymo sistemą neišvengiamai reiks turimą sistemą techniškai migruoti į naujausią versiją (jei tai tikslinga) arba atlikti VVS perdiegimą.

Ar bus siūlomas migravimo ar perdiegimo paslauga priklauso nuo keleto aspektų:

 • Kokio senumo yra jūsų turima VVS (kuo senesnė, tuo techninis migravimas tampa brangesnis, nes jį reiks atlikti keletą kartų). Tam tikslui yra pateikiama žemiau lentelė parodanti migravimų skaičių priklausomai nuo jūsų turimos verslo valdymo sistemos senumo.

migravimas2-1

Migravimo žingsniai iš atitinkamos versijos:

migravimo žingsniai2

 • Koks yra modifikacijų kiekis. Kiekviena naujesnė versija yra turtingesnė savo funkcionalumu, ko pasekoje yra tikslinga išanalizuoti ar turėta modifikacija nuo tam tikros versijos netapo standartinio funkcionalumo dalimi.
 • Ką norima perkelti. duomenų perkėlimas gali būti sudėtingas priimant domėn, kad gali būti pasikeitusi duomenų struktūra naujoje versijoje.

Kreipkitės dėl Migravimas-Perdiegimas paslaugos nurodydami turimos Microsoft on-prem tipo VVS versiją bei modifikacijų apimtį, ko pasekoje galėtumėte gauti iš Columbus įvardintas perdiegimo ir techninio migravimo kainas bei šių variantų palyginimus. Paslaugos kaina priklauso nuo jūsų individualaus atvejo.

 

3. Infrastruktūros auditas

IT infrastruktūros auditas – įmonėms ir organizacijoms siūloma paslauga, kuria siekiama įvertinti dabartinę jų IT infrastruktūros ir sistemų būklę. Atliekamas išsamus technologijų ir sistemų, įskaitant techninę ir programinę įrangą, tinklus, serverius, duomenų bazes ir saugumo priemones, kuriomis grindžiama organizacijos veikla, patikrinimas ir tyrimas.

Pagrindinis IT infrastruktūros audito tikslas – rasti organizacijos technologinės aplinkos trūkumus, pavojus ir galimas tobulinimo sritis. Siekiant nustatyti, ar IT sistemos veikia pagal paskirtį, yra saugios ir atitinka organizacijos poreikius, audito metu dažnai atliekami įvairūs bandymai ir vertinimai.

Audito metu gali būti nagrinėjamos įvairios temos, pavyzdžiui, tinklo saugumas, atsarginės duomenų kopijos ir atkūrimas, programinės įrangos licencijų valdymas, IT valdymo ir valdysenos praktika. IT infrastruktūros audito rezultatai ir pasiūlymai gali būti naudojami siekiant padidinti organizacijos technologinės infrastruktūros efektyvumą, veiksmingumą ir saugumą bei užtikrinti, kad ji atitiktų teisinius įsipareigojimus ir pramonės standartus.

IT infrastruktūros auditą dažnai sudaro tam tikri veiksmai ir procedūros:

 1. Planavimas. Auditorius bendradarbiauja su įmone, kad nustatytų projekto terminus ir biudžetą, taip pat jo apimtį ir tikslus. Jie taip pat nustatys sistemas ir komponentus, kurie bus tikrinami.
 2. Duomenų rinkimas. Auditorius surinks išsamią informaciją apie įmonės IT infrastruktūrą, pavyzdžiui, dokumentus, sistemos nustatymus, politiką ir procesus bei kitus svarbius duomenis.
 3. Rizikos vertinimas. Auditorius įvertins organizacijos IT sistemas ir infrastruktūrą, kad nustatytų galimas rizikas ir pažeidžiamumą, įskaitant grėsmes saugumui, veiklos problemas ir atitikties problemas.
 4. Testavimas ir analizė. Siekdamas įvertinti organizacijos IT kontrolės priemonių veiksmingumą, auditorius atliks įvairius testus ir analizes, įskaitant įsiskverbimo testus, pažeidžiamumo skenavimą ir konfigūracijos peržiūras.
 5. Išvados ir pasiūlymai. Auditorius apibendrins audito išvadas ir pateiks pasiūlymus, kaip patobulinti organizacijos IT infrastruktūrą, pavyzdžiui, įdiegti naujas saugumo priemones, atnaujinti sistemas arba pakeisti politiką ir procesus.
 6. Ataskaitų teikimas. Auditorius parengs ataskaitą, kurioje bus pateikta santrauka, išsami audito išvadų analizė ir prioritetinis veiksmų planas, kaip spręsti visas nustatytas problemas viena po kitos.
 7. Tolimesni veiksmai. Auditorius gali bendradarbiauti su organizacija, kad įgyvendintų rekomenduojamus patobulinimus ir teiktų nuolatinę pagalbą bei stebėseną, siekdamas užtikrinti, kad IT infrastruktūra laikui bėgant išliktų saugi ir veiksminga.

Kodėl klientams ši paslauga dažniausiai reikalinga?

 • Saugumas. Atliekant IT infrastruktūros auditą galima nustatyti organizacijos IT sistemų riziką ir trūkumus, todėl klientas turi galimybę sustiprinti saugumą ir išvengti neteisėtos prieigos, duomenų pažeidimų ir kitų saugumo problemų.
 • Atitiktis. Daugelis įmonių, norėdamos laikytis įstatymų ir normų, privalo užtikrinti tam tikrus saugumo, privatumo ir duomenų apsaugos lygius. Klientas gali atitikti šiuos kriterijus ir išvengti baudų bei nuobaudų, jei atliks savo IT infrastruktūros auditą, kad įsitikintų, jog jų laikosi.
 • Veikimas. Atlikus IT infrastruktūros auditą galima nustatyti techninės, programinės įrangos ar tinklo infrastruktūros našumo problemas, todėl klientas gali imtis veiksmų, kad padidintų našumą, produktyvumą ir klientų pasitenkinimą.
 • Sutaupomos išlaidos. IT infrastruktūros auditas gali padėti nustatyti nereikalingas ar perteklines sistemas ir komponentus, todėl klientas gali sumažinti IT išlaidas ir perskirstyti išteklius kitoms organizacijos sritims.
 • Ateities planavimas. IT infrastruktūros auditas gali padėti klientui planuoti būsimus IT poreikius ir investicijas, nes leidžia aiškiai suprasti dabartinę organizacijos IT sistemų būklę ir nustatyti tobulintinas ar plėtotinas sritis.

Apskritai IT infrastruktūros auditas gali padėti organizacijoms sumažinti išlaidas, padidinti IT infrastruktūros saugumą, veiksmingumą ir efektyvumą bei geriau tenkinti suinteresuotųjų šalių ir vartotojų poreikius.

 

4. IT stebėsena (monitoringas)

IT stebėsenos paslauga – geroji praktika, kai organizacijos IT infrastruktūros ir sistemų stebėsena perduodama trečiosios šalies paslaugų teikėjui (partneriui). Partneris paprastai naudoja įvairias stebėsenos priemones ir metodus, kad surinktų duomenis apie organizacijos tinklo, serverių, taikomųjų programų ir kitų IT sistemų našumą ir prieinamumą.

Stebėsenos paslaugų teikėjas paprastai pateikia žiniatinklio sąsają arba prietaisų skydelį, kuris leidžia organizacijai realiuoju laiku matyti savo IT sistemų būklę ir gauti įspėjimus, kai kyla veiklos problemų arba atsiranda sutrikimų. Partneris taip pat paprastai teikia išsamias ataskaitas ir analizės duomenis, kurie gali padėti organizacijai nustatyti tendencijas ir galimas problemas bei reaktyviai pašalinti sutrikimus.

IT stebėsenos paslaugos privalumas yra tas, kad organizacijos gali perduoti savo IT sistemų stebėseną trečiosios šalies teikėjui, kuris turi patirties ir išteklių valdyti ir prižiūrėti stebėsenos priemones ir infrastruktūrą. Tai gali būti ypač naudinga mažoms ir vidutinio dydžio organizacijoms, kurios gali neturėti biudžeto ar kompetencijos prižiūrėti savo stebėsenos sistemas.

Paslaugų teikėjas taip pat gali pasiūlyti įvairius planus ir paslaugas, pavyzdžiui, stebėseną 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, įvairaus lygio įspėjimus ir ataskaitas bei įvairaus lygio pagalbą. Kai kurie paslaugų teikėjai taip pat gali pasiūlyti teikti papildomas paslaugas, pavyzdžiui, reagavimo į incidentus, trikčių šalinimo ir ištaisymo paslaugas.

IT stebėsenos (monitoringo) tipai:

 1. Tinklo stebėjimas apima tinklo įrenginių ir infrastruktūros, pvz., maršrutizatorių, komutatorių ir serverių, veikimo ir prieinamumo stebėjimą.
 2. Serverių stebėjimas apima serverių našumo ir prieinamumo stebėseną, įskaitant procesoriaus, atminties ir disko vietos naudojimą.
 3. Programų stebėjimas apima taikomųjų programų ir paslaugų, pavyzdžiui, žiniatinklio serverių, duomenų bazių ir el. pašto serverių, našumo ir prieinamumo stebėseną.
 4. Saugumo stebėjimas apima su saugumu susijusių įvykių, pvz., bandymų įsilaužti, stebėseną ir atitinkamų veiksmų tinklui apsaugoti ėmimąsi.
 5. Debesijos stebėjimas apima debesijos infrastruktūros ir paslaugų, tokių kaip AWS, Azure ir Google Cloud, stebėseną.
 6. Žurnalo stebėjimas apima žurnalo failų stebėjimą, siekiant rasti klaidas, įspėjimus ir kitą svarbią informaciją.
 7. Galutinio naudotojo stebėjimas apima galutinių naudotojų įrenginių ir programų, pvz., stalinių ir nešiojamųjų kompiuterių bei mobiliųjų įrenginių, našumo ir prieinamumo stebėseną.
 8. Duomenų bazės stebėjimas apima duomenų bazių, pvz., "MySQL", "MongoDB" ir "Oracle", našumo ir prieinamumo stebėseną.
 9. Daiktų interneto (angl. IoT) stebėjimas apima daiktų interneto įrenginių angl. IoT, pvz., jutiklių ir kamerų, stebėseną.
 10. Dirbtinio intelekto stebėjimas apima dirbtinio intelekto sistemų, tokių kaip pokalbių robotai, virtualūs asistentai ir autonominės transporto priemonės, veikimo ir prieinamumo stebėseną.

IT stebėsenos (monitoringo) naudos verslui:

 • Pagerintas veikimo laikas. IT stebėsena gali padėti organizacijoms greičiau nustatyti ir išspręsti našumo problemas ir sutrikimus, todėl gali pagerėti svarbiausių sistemų ir programų veikimo laikas.
 • Didesnis efektyvumas. Stebėdamos IT sistemų veikimą ir prieinamumą realiuoju laiku, organizacijos gali greičiau nustatyti ir išspręsti problemas, o tai gali padidinti efektyvumą ir produktyvumą.
 • Geresnis saugumas. IT stebėsena gali padėti organizacijoms greičiau nustatyti ir reaguoti į saugumo grėsmes, o tai gali sumažinti duomenų saugumo pažeidimų ir kitų saugumo incidentų riziką.
 • Sutaupomos išlaidos. IT stebėsena gali padėti organizacijoms greičiau nustatyti ir išspręsti problemas, o tai gali padėti sutaupyti lėšų, nes sumažėja prastovų laikas ir IT pagalbos darbuotojų poreikis.
 • Atitiktis. IT stebėsena gali padėti organizacijoms laikytis įvairių reglamentų ir standartų, nes teikia reikiamus duomenis ir ataskaitas.
 • Pajėgumų planavimas. IT stebėsena gali suteikti organizacijoms duomenų apie jų IT sistemų naudojimą ir našumą, o tai gali padėti planuoti būsimus pajėgumų ir mastelio poreikius.
 • Paslaugų lygio susitarimas. IT stebėsena gali padėti organizacijoms laikytis paslaugų lygio susitarimų su klientais ir partneriais, nes realiuoju laiku teikia duomenis apie IT sistemų našumą ir prieinamumą.
 • Aktyvi priežiūra. IT stebėsena gali padėti organizacijoms nustatyti galimas problemas, kol jos dar netapo kritinėmis, o tai gali padėti efektyviau planuoti techninę priežiūrą ir atnaujinimus.
 • Pagrindinių priežasčių analizė (angl. Root cause anlysis). IT stebėsena gali suteikti organizacijoms duomenų, reikalingų pagrindinių priežasčių analizei atlikti ir nustatyti pagrindines našumo problemų ir sutrikimų priežastis.
 • Verslo žvalgyba. IT stebėsena gali suteikti organizacijoms vertingų duomenų ir įžvalgų, kurios gali padėti pagerinti bendrą verslo veiklą.

 

5. IT Infrastruktūros nuoma

Microsoft Azure yra viena iš IT infrastruktūros prenumeratos galimybių. Azure yra Microsoft teikiama debesų kompiuterijos platforma ir paslauga, leidžianti įmonėms kurti, diegti ir valdyti taikomąsias programas ir paslaugas pasauliniame Microsoft valdomų duomenų centrų tinkle. Azure teikia įvairias paslaugas, įskaitant virtualias mašinas, saugyklas, tinklus ir programinę įrangą kaip paslaugą (SaaS), kurias galima užsisakyti mokant pagal poreikį. Tai leidžia įmonėms prireikus didinti arba mažinti savo IT infrastruktūrą, neskiriant didelių pradinių investicijų į fizinę ar programinę įrangą.

Azure teikiamos naudos verslui:

 1. Galimybė greitai išsiplėsti. Azure leidžia įmonėms prireikus didinti arba mažinti IT infrastruktūrą, nereikalaujant didelių pradinių investicijų į techninę ar programinę įrangą.
 2. Ekonomiškumas. Azure taikomas pay-as-you-go kainodaros modelis leidžia įmonėms mokėti tik už naudojamus išteklius, o tai gali padėti sumažinti bendras IT išlaidas.
 3. Patikimumas. Azure turi pasaulinį duomenų centrų tinklą, kuris užtikrina didelį paslaugų prieinamumą ir patikimumą.
 4. Saugumas. Azure teikia įvairias saugumo funkcijas, pvz., tapatybės ir prieigos valdymą, šifravimą ir tinklo saugumą, kad padėtų apsaugoti duomenis ir programas.
 5. Lankstumas. Azure palaiko įvairias operacines sistemas, karkasus ir programavimo kalbas, todėl įmonės gali naudoti jau žinomus įrankius.
 6. Mišrios galimybės. Azure leidžia įmonėms lengvai sujungti vietinę infrastruktūrą su debesija, o tai gali padėti padidinti efektyvumą ir lankstumą.
 7. Pasaulinė aprėptis. Azure turi daug duomenų centrų visame pasaulyje, todėl įmonės gali lengvai diegti ir paleisti savo programas visame pasaulyje.
 8. Dirbtinio intelekto ir mašininio mokymosi paslaugos. Azure teikia įvairias dirbtinio intelekto ir ML paslaugas, kurias galima lengvai integruoti į programas ir pridėti išmaniųjų funkcijų.

Pasirinkę Azure platformą savo infrastruktūrai, turėsite prieigą prie debesų (angl. Cloud) kompiuterijos, kuriai suteikiama didelė veikimo laiko garantija. Columbus turi ilgametę bendravimo su MS techninėmis komandomis patirtį, todėl esame puikus partneris sprendžiant incidentus ir valdant problemas su Microsoft.

Columbus Lietuva

Columbus Lietuva

Norite sužinoti daugiau?

NAUJAUSIOS ĮŽVALGOS

Skaitmenizacija neturi būti paini ir sudėtinga, tačiau skirtingų programinės įrangos gamintojų, tame tarpe Microsoft licencijavimas, gali atrodyti painus, o licencijų valdymas nepatogus, todėl skirtingų informacijos šaltinių gausa gali įnešti sumaišties.
Pastaruoju metu, dėl technologijų ir verslo valdymo sistemų integracijų, kibernetinės grėsmės įmonėms tampa vis didesniu iššūkiu. Kibernetinis saugumas yra būtina dalis bet kurios organizacijos veikloje, nes neapsaugota infrastruktūra gali turėtų skaudžių pasekmių, t. y. gali baigtis prarastais duomenimis, sutrikdyta veikla, iškilusiais reputacijos ir klientų pasitikėjimo klausimais. Kibernetinių atakų įvairovė nuolat auga, o atakos yra vis sudėtingesnės ir įmantriau sukurtos. Todėl būtina nuolat atnaujinti ir tobulinti organizacijos saugumo sistemą, kad ji būtų atspari naujoms grėsmėms. Be to, taip pat būtina nuolat mokytis ir kelti darbuotojų saugumo sąmoningumą, kad būtų išvengta klaidų ir pažeidžiamumų, kuriais gali pasinaudoti kibernetiniai nusikaltėliai. Kibernetinio saugumo užtikrinimas yra būtina investicija, kad organizacija būtų apsaugota nuo skaudžių pasekmių, taip pat kad būtų užtikrintas saugūs ir patikimi verslo procesai. Mes norime, kad jūsų įmonė būtų apsaugota nuo kibernetinių grėsmių, todėl teikiame rekomendacijas kaip padidinti jūsų atsparumą kibernetinėms grėsmėms.
Sėkmingas bet kokio pokyčio įgyvendinimas, yra kiekvienos įmonės tikslas, tačiau įmonės neretai susiduria su problemomis, kurios atsispindi klaidų daryme. Dėl ko taip atsitinka? Įmonėms dažnai kyla pagunda priimti skubotus sprendimus ar skubotai atlikti tam tikrus pokyčius, dėl to neapgalvojama ko joms iš tiesų reikia, kad pokyčius įgyvendintų tinkamai. Dėl to atsiranda vietos klaidoms, verslo procesai nėra pilnai pritaikyti ar paruošti naujos Microsoft 365 platformos naudojimui įmonėje.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down