<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">
 1. Žmogiškųjų išteklių nuoma 
 2. Projektų valdymas

 

1. Žmogiškųjų išteklių nuoma

Žmogiškųjų išteklių nuoma yra nišinė paslauga, kurią gali suteikti Columbus Lietuva. Šiai paslaugai gauti reikia tam tikrų prie-rekvizitų iš užsakovo pusės:

 1. Bendrovės turi turėti užduotį/is atlikti didesnes turimų Microsoft VVS modifikacijas pagal vidines technines užduotis.
 2. Bendrovės turi turėti patirties tokiuose projektuose (supratimą, kad ji bus atsakinga už išsinuomoto resurso panaudojimą, įrankius, kaip bus deleguojamos užduotis, kontrolės mechanizmus – kaip bus sekamas užduoties įgyvendinimo progresas ir pan.), taip pat turi mokėti valdyti tokio pobūdžio projektus.
 3. Bendrovė turi turėti aiškų supratimą kodėl ji renkasi resursų nuomos kelią palyginus su tuo, kad atiduoti vidinę techninę užduotį tiekėjui ją įgyvendinti pilnai (pvz., kur yra nauda tokio pasirinkimo, kodėl bendrovė eina sudėtingesniu keliu: (i) ar tai kaštų taupymas; (ii) ar tai didesnis greitis, kurio tikimasi pasiekti tiesiog pritraukus papildomos kompetencijos resursus ir t. t.).
 4. Aiškų supratimą dėl pageidaujamo resurso kompetencijos – kokios kompetencijos resurso reikia vidinės techninės užduoties įgyvendinimui (pvz., ar tai LSA, kuris padėtų suprojektuoti užduoti kartu su kitais vidiniais bendrovės architektais, ar tai jau būtų konkrečios specialybės programuotojas - su C/AL ir AL programavimo įgūdžiai).
 5. Aiškų supratimą dėl diegimo grafikas (angl. timeline) (kokia yra užduoties apimtis, kurią tikimasi pavesti išoriniams resursams, kuriam laikui reikalinga būtų išorinė pagalba – savaitei, mėnesiui ar ilgesniam laikotarpiui). Kaip taisyklės resursai nuomojami konkrečiam laikotarpiui ir konkrečiam darbo krūviui (angl. workload) (pvz., AL programuotojas su 20 val. darbo krūviu per savaitę 4 mėnesiams).

Svarbu akcentuoti, kad praktikoje resurso nuoma yra susijusi su resursų pasitelkimu ilgesniam laikotarpiui (kas kaip taisyklė reiškia didesnes užduotis). Papildomų resursų pritraukimas savaitei gali pareikalauti didesnių išlaidų administracijoje (derinant resursų nuomos sutartį ir t.t.) nei, kad galima nauda iš tokios resursų nuomos.

Dažniausiai daromos klaidos renkantis žmogiškųjų išteklių nuomą:

 • Nesupratimas kokio tiksliai resurso reikia.
 • Nepagrįstai didelis lūkestis resurso pajėgumui, t. y., kad resursas padarys viską vietoje pasirodo, kad jis yra tik AL programuotojas arba pasitelkiant LSA – įsivaizdavimas, kad pasitelktas asmuo jau žinos apie užsakovo turimas sistemas ir pan.
 • Nemokėjimas įvardinti apimties.
 • Nuomojamas resursas yra skiriamas „gaisro gesinimui“.

Yra galimybė nuomotis resursą T&M (time ir material) pagrindais, tačiau kaip taisyklės tai yra mažiau patrauklus variantas daugeliui tiekėjų, kurie operuoja tokiais resursais.

Užsakovui rekomenduojama skirti daugiau dėmesio techninės užduoties apimties įvardinimui (ar tikslu nebūtų tikslinga pavesti pačiam tiekėjui pateikti įverčius ir pan.), taipogi vidinėms diskusijoms kaip bus valdomas projektas (ypač jei tai daroma pirmą kartą), kokia reali projekto apimtis (angl. timeline), nes nuo to priklauso kiek ilgai turėtų dalyvauti išorinis resursas projekte ir tuo pačiu kad būtų išvengta derybų dėl susitarimo koregavimo.

 

2. Projektų valdymas

Projektų valdymas yra procesas, kuris apima planavimą, organizavimą, stebėjimą ir valdymą siekiant sėkmingai įgyvendinti verslo valdymo sistemų diegimą arba plėtrą. Tai apima visus veiksmus ir procesus, kuriuos reikia atlikti nuo projekto pradžios iki baigimo, siekiant užtikrinti, kad verslo valdymo sistema būtų įdiegta laiku, biudžete ir atitiktų nustatytus reikalavimus.

Columbus teikia projekto valdymo paslaugas, kai:

 1. VVS diegimą atlieka vienas diegėjas (kai diegėjas pats Columbus).
 2. VVS diegimą atlieka keli diegėjai (kai diegėjas Columbus atlieka dar ir subrangos arba kitos šalies projektų valdymą). Ir patys diegiame ir prižiūrime savo partnerį.
 3. VVS diegimą atlieka kita šalis, kai Columbus nėra diegėjas, bet teikia tik užsakomas konkretiems projektams kitų šalių vykdomų diegimų projekto valdymo paslaugas.

Projekto valdymas apima:

 • Efektyvaus projekto veiksmų plano, vykdymo tvarkos sukūrimą nuo projekto inicijavimo iki uždarymo etapo (projekto valdymo plano-reglamento sukūrimas).
 • Aiškaus projekto grafiko parengimą ir siektinų rezultatų (angl. “deliverables“) išgryninimą.
 • Projekto eigos stebėseną, atnaujinat projekto grafiką, statusą.
 • Projekto rizikų ir pakeitimų suvaldymą.
Columbus Lietuva

Columbus Lietuva

Norite sužinoti daugiau?

NAUJAUSIOS ĮŽVALGOS

Skaitmenizacija neturi būti paini ir sudėtinga, tačiau skirtingų programinės įrangos gamintojų, tame tarpe Microsoft licencijavimas, gali atrodyti painus, o licencijų valdymas nepatogus, todėl skirtingų informacijos šaltinių gausa gali įnešti sumaišties.
Pastaruoju metu, dėl technologijų ir verslo valdymo sistemų integracijų, kibernetinės grėsmės įmonėms tampa vis didesniu iššūkiu. Kibernetinis saugumas yra būtina dalis bet kurios organizacijos veikloje, nes neapsaugota infrastruktūra gali turėtų skaudžių pasekmių, t. y. gali baigtis prarastais duomenimis, sutrikdyta veikla, iškilusiais reputacijos ir klientų pasitikėjimo klausimais. Kibernetinių atakų įvairovė nuolat auga, o atakos yra vis sudėtingesnės ir įmantriau sukurtos. Todėl būtina nuolat atnaujinti ir tobulinti organizacijos saugumo sistemą, kad ji būtų atspari naujoms grėsmėms. Be to, taip pat būtina nuolat mokytis ir kelti darbuotojų saugumo sąmoningumą, kad būtų išvengta klaidų ir pažeidžiamumų, kuriais gali pasinaudoti kibernetiniai nusikaltėliai. Kibernetinio saugumo užtikrinimas yra būtina investicija, kad organizacija būtų apsaugota nuo skaudžių pasekmių, taip pat kad būtų užtikrintas saugūs ir patikimi verslo procesai. Mes norime, kad jūsų įmonė būtų apsaugota nuo kibernetinių grėsmių, todėl teikiame rekomendacijas kaip padidinti jūsų atsparumą kibernetinėms grėsmėms.
Sėkmingas bet kokio pokyčio įgyvendinimas, yra kiekvienos įmonės tikslas, tačiau įmonės neretai susiduria su problemomis, kurios atsispindi klaidų daryme. Dėl ko taip atsitinka? Įmonėms dažnai kyla pagunda priimti skubotus sprendimus ar skubotai atlikti tam tikrus pokyčius, dėl to neapgalvojama ko joms iš tiesų reikia, kad pokyčius įgyvendintų tinkamai. Dėl to atsiranda vietos klaidoms, verslo procesai nėra pilnai pritaikyti ar paruošti naujos Microsoft 365 platformos naudojimui įmonėje.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down