<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Ši asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Privatumo politika) nurodo, kaip UAB „Columbus Lietuva“, juridinio asmens kodas 135475673, registracijos adresas Savanorių pr. 321C, LT-50120, Kaunas, Lietuva (toliau –  Columbus) tvarko asmens duomenis. Tvarkydami Jūsų – mūsų klientų ir kitų subjektų (tiekėjų, partnerių) asmens duomenis, esame Jūsų duomenų valdytojai. Suprantame, jog Jūsų asmens duomenų apsauga ir konfidencialumas Jums yra ypatingai svarbūs, todėl taikome griežtus reikalavimus Jūsų asmens duomenų apsaugai ir konfidencialumui išsaugoti, tuo pačiu užtikrinant operatyvų ir kokybišką tarpusavio bendradarbiavimą. Supažindindami Jus su šia Privatumo politika, Columbus įgyvendina pareigą informuoti Jus, kaip duomenų subjektą, apie Columbus atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz. vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris ar kita). Kad galėtumėme įvykdyti savo įsipareigojimus Jums kaip savo klientui, mums reikalingi Jūsų tam tikri asmens duomenys. Tam tikrais atvejais Columbus Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti siekiant įvykdyti Columbus teisines pareigas, arba siekiant kitokių teisėtų Columbus interesų, tiek, kiek tai leidžia asmens duomenų teisinę apsaugą reguliuojantys teisės aktai. Columbus surinks ir tvarkys Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui pasiekti.

Columbus Jūsų asmens duomenis gali tvarkyti įvairiais atvejais ir pagrindais. Kaip pavyzdys, mes  tam tikrus Jūsų asmens duomenis tvarkome Jums šiuo metu lankantis mūsų interneto svetainėje, t. y. mūsų interneto svetainė naudoja slapukus, kurie iš esmės kaupia statistinę informaciją ir registruoja Jūsų veiksmus interneto svetainėje. Tai mums leidžia identifikuoti interneto svetainės trūkumus, kas padeda mums nuolatos tobulinti jos kokybę ir patogumą.

Mes taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuomet Jūs naudojatės mūsų interneto svetainės funkcijomis, pvz. prenumeruojate mūsų naujienlaiškius, registruojatės į Columbus arba mūsų partnerių seminarus, siunčiate mums duomenis ar pateikiate atitinkamas užklausas dėl tam tikrų mūsų paslaugų.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi, kuomet Jūs ar Jūsų atstovaujama organizacija susitaria su mumis dėl paslaugų teikimo (pvz. sudaro sutartį ar pateikia užsakymą dėl programinės įrangos įsigijimo, diegimo ar konsultacijų). Tokiu atveju Jus mums tikėtinai galite suteikti šiuos asmens duomenis: Jūsų vardas, pavardė, pareigos, bendrovės pavadinimas, telefono numeris, el. pašto adresas ir kt. Mes taip pat galime gauti ir kitus asmens duomenis, kuriuos Jūs mums nusprendžiate pateikti savanoriškai, pvz. siųsdami mums el. laišką arba užpildydami mūsų interneto svetainėje pateiktas kontaktines formas.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų pateikiama kontaktinė informacija gali būti naudojama siekiant vykdyti sutartį, o esant Jūsų sutikimui, vykdyti tiesioginę rinkodarą. Pabrėžiame, kad tuo atveju, jei nepageidaujate, jog mes susisiektumėme su Jumis naudodami Jūsų pateiktus asmens duomenis, mes atsižvelgsime ir vykdysime tokį prašymą, užtikrindami, kad Columbus personalas bus informuotas apie tokį Jūsų pageidavimą. Daugiau apie Columbus tiesioginės rinkodaros veiksmus galite rasti žemiau esančiame poskyryje „Tiesioginė rinkodara“.

Tam tikrais atvejais mūsų naudojamos technologijos ir programinė įranga gali mums sugeneruoti ir pateikti tam tikrus su jumis tiesiogiai ir netiesiogiai susijusius duomenis, pvz. mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai registruoja Jūsų veiksmus mūsų interneto svetainėje, mūsų el. pašto dėžutės aplikacija naudoja galimybę gauti patvirtinimą apie tai, kad el. laiško gavėjas atidarė Columbus el. laišką ir pan.

Tam tikrais atvejais, mes galime rinkti duomenis, kurie nėra tiesiogiai su jumis susiję iš trečiųjų šalių, pvz. iš tiekėjų ar Jūsų organicijos, kurioje dirbate ar atstovaujate. Kuomet mes gauname asmens duomenis iš tokių trečiųjų šalių, visuomet prašome patvirtinti, kad tokia trečioji šalis asmens duomenis įgijo teisėtai, duomenų perdavimas yra teisėtas, tai, jog Jūs, kaip duomenų subjektas, esate informuotas apie tokio duomenų perdavimo galimybę bei tai, kad Columbus tokių duomenų tvarkymas bus pripažįstamas teisėtu. Įprastai mūsų tvarkomi asmens duomenys nėra priskiriami specialiųjų (jautrių) asmens duomenų kategorijai.

Toliau pateiktose Privatumo politikos dalyse išsamiau aprašoma, kaip ir kokiais tikslais Columbus gali naudoti jūsų asmens duomenis.

Columbus paslaugų teikimas ir produktų pardavimas. Tuo atveju, jei į Columbus kreipsitės dėl atitinkamos prekės ar paslaugos, prašysite pateikti pasiūlymą, atsiųsti el. laišką, perskambinti ar gauti tam tikrą rinkodaros medžiagą, mes Jūsų pateiktais asmens duomenis galime pasinaudoti, siekiant įvykdyti Jūsų prašymą. Teikiant atitinkamas paslaugas mes Jūsų asmens duomenis galime naudoti siekiant sudaryti sutartį, priimti užsakymą ar jį įvykdyti. Tam tikrais atvejais, siekiant užtikrinti tinkamą, kokybišką paslaugų teikimą bei teisinių reikalavimų įvykdymą, mes Jūsų asmens duomenis galime perduoti tretiesiems asmenims, susijusiais su Jūsų prašymo, sudarytos sutarties ar užsakymo vykdymu, pvz. mūsų verslo partneriais (programinės įrangos gamintojais ir kt. teikiant atitinkamus užsakymus), finansų įstaigomis (pvz. bankais, atliekant mokėjimą), pašto paslaugų teikėjams bei viešojo administravimo subjektams.

Siekiant užtikrinti ir gerinti mūsų paslaugų kokybę, mes galime su Jumis susisiekti atliekant pasitenkinimo mūsų teikiamomis paslaugomis ar rinkos tyrimus.

Interneto svetainės personalizavimas: 

Mūsų interneto svetainėje naudojami slapukų surenkami duomenys gali būti panaudojami, siekiant suteikti galimybę Jums naudotis personalizuotu interneto svetainės turiniu, pvz. suteikti patogesnę prieigą prie įprastai jus dominančios informacijos bei palengvinti naudojimąsi mūsų interneto svetaine.

Tiesioginė rinkodara: 

Columbus Lietuva tiesioginės rinkodaros veiksmai yra vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis reglamentuojančiomis asmens duomenų bei informacijos saugą, įskaitant, bet neapsiribojant BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kt. nuostatomis.

Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Columbus naudoja ir tvarko tik tuo atveju, jei dėl tokio duomenų tvarkymo duomenų Jūs esate davę savo sutikimą. Sutikimą gauti naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus galima patvirtinti registruojantis/nurodant savo duomenis interneto svetainėje pateikiamose registracijos ar duomenų pateikimo formoje pažymint „Sutinku gauti aktualius Columbus Lietuva informacinius pranešimus, pasiūlymus bei kitą informaciją. Prie kiekvienos registracijos ar duomenų pateikimo formos nurodoma: „Pateikdami šią formą, jūs sutinkate, kad Columbus Lietuva tvarkys jūsų duomenis taip, kaip numatyta Privatumo politikoje.“ bei pateikiama interaktyvi nuoroda į šią Privatumo politiką.

Tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys:

- vardas, pavardė,

- elektroninio pašto adresas.

Aukščiau nurodyti asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi sutikimo pagrindu. Norėdami gauti naujienlaiškius/pasiūlymus privalote mums pateikti savo elektroninio pašto adresą.

Maksimalus tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomų duomenų subjektų duomenų saugojimo terminas - 2 metai. Šis terminas gali būti pratęstas, jei Asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

Atkreipiame dėmesį, kad Columbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymų nuostatomis, gali naudoti klientų elektroninio pašto kontaktinius duomenis (kurie Columbus Lietuva yra gauti teikiant paslaugas ar parduodant prekes) teikiant Columbus Lietuva paslaugų ir/ar produktų rinkodaros pasiūlymus. Tokie pranešimų gavėjai gali bet kuriuo metu atsisakyti gauti tolimesnius pranešimus žemiau nurodyta tvarka.

Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara, nenurodadant nesutikimo motyvų:

 • Pateikiant prašymą (nesutikimą, sutikimo atšaukimą) el. paštu  info.lt@columbusglobal.com arba tel. nr. +370 689 00709;
 • Paspausdamas naujienlaiškio (informacinio pranešimo) pabaigoje esančią interaktyvią nuorodą "Atsisakyti/Unsubscribe".

Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Jei esate jaunesnis nei 14 metų, negalite teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai per Columbus internetinę svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti Columbus.

Dalinimasis informacija ir jos atskleidimas: Mes nesidaliname Jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, išskyrus atvejus, kuomet toks duomenų perdavimas yra privalomas vadovaujantis teisės aktų nuostatomis arba kuomet mes pagrįstai manome, kad toks duomenų atskleidimas yra būtinas, siekiant apsaugoti Columbus, mūsų partnerių, tiekėjų, klientų ar kitų trečiųjų asmenų teises ar turtą, o taip įvykdyti teismų bei viešojo administravimo subjektų sprendimus ar įpareigojimus.

Mobiliosios programėlės ir asmens duomenų naudojimas, susijęs su socialiniais tinklais: Columbus interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų mobiliųjų programėlių atsisiuntimui iš įvairių mobiliųjų programėlių parduotuvių. Taip pat galime suteikti prieigą prie socialinės kompiuterijos priemonių, kurios suteikia galimybę bendradarbiauti ir dalintis informacija internetu. Tai gali būti įvairios diskusijų grupės, „wiki“ svetainės, tinklarasčiai ir kitos socialinės žiniasklaidos platformos.

Atsisiunčiant ir naudojant šias programėles arba registruojantis norint naudotis šiomis socialinės kompiuterijos priemonėmis, jūsų gali būti paprašyta pateikti tam tikrus asmens duomenis. Asmens duomenų registravimui ir saugojimui bus taikoma ši Privatumo politika, išskyrus asmens duomenis, kurie automatiškai pateikiami kitiems tokių priemonių naudotojams kaip jūsų profilio dalis.

Prieš diegiant ar pradedant naudotis tokiomis platformomis (programinės įrangos sprendimai, aplikacijos) Jums gali būti pateikiami papildomi trečiųjų šalių privatumo pranešimai, kuriuose detalizuojama kaip ir kokiais pagrindais gali būti tvarkomi ir apdorojami Jūsų asmens duomenys. Prieš naudojimąsi tokiomis platformomis prašome perskaityti pateikiamus privatumo pranešimus ar kitą, su asmens duomenų apsaugą susijusią dokumentaciją ir užtikrinti, kad suprantate, kokius veiksmus tokie įrankiai gali atlikti bei kokius Jūsų asmens duomenis gali rinkti ir/ar naudoti. Bet koks turinys, kurį Jūs įkeliate į atitinkamą trečiųjų šalių platformą, pvz. nuotraukos ar kitokios rūšies asmens duomenys, nėra šios Privatumo politikos objektu. Toks Jūsų įkeliamas turinys yra atitinkamos platformos ar įrankių gamintojo Naudojimo taisyklių bei su tokiomis taisyklėmis susijusių privatumo pranešimų objektu. Tokiose taisyklėse trečiosios šalys įprastai pateikia detalią informacija kaip Jūs galite pašalinti savo asmens duomenis iš tokių įrankių ar platformų.

Visais atvejais prašome atsakingai susipažinti su trečiųjų asmenų pateikiama privatumo ir asmens duomenų apsaugos dokumentacija, siekiant geriau suprasti Jūsų, mūsų bei trečiųjų asmenų teises ir pareigas. Prašome atkreipti dėmesį, kad tokiose platformose ar įrankiuose Jūsų pateikti duomenys gali tapti prieinami kitiems asmenims, neapsiribojant Columbus.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Žemiau pateikiami konkretūs pavyzdiniai duomenų tvarkymo atvejai bei kiekvieno iš jų teisiniai pagrindai:

Slapukų naudojimas. Kuomet slapukų pagalba Jūsų asmens duomenis (iš esmės duomenys susiję su Jūsų veikla mūsų interneto svetainėje bei IP adresas) renkame lankymosi Columbus interneto svetainėje metu, tokį duomenų tvarkymą grindžiame Columbus teisėtų interesų pagrindu, siekiant tobulinti mūsų interneto svetainę bei ją keisti, siekiant užtikrinti geresnę naudojimosi interneto svetaine patirtį (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Sutarties sudarymas ir vykdymas. Tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenys Columbus gali būti būtini, siekiant su Jumis ar Jūsų atstovaujama bendrove sudaryti ir/ar vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.). Vykdant sutartį, mes tam tikrus Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti vadovaudamiesi teisėtu Columbus interesu, pvz. gauti Jūsų, kaip mūsų kliento darbuotojo ar atstovo kontaktinius duomenis, siekiant informuoti Jus apie poreikį atlikti tam tikrus veiksmus su programine įranga) (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Tuo atveju, jei atsiras objektyvus poreikis tvarkyti Jūsų jautrius asmens duomenis (specialiųjų kategorijų asmens duomenis), tokių duomenų tvarkymas bus grindžiamas tik išankstiniu Jūsų sutikimu, vadovaujantis BDAR 9 str. 2 d. b p. Tam tikrais atvejais tokius duomenis mes galime tvarkyti siekiant pateikti ieškinį teisme ar kitokį reikalavimą viešojo administravimo subjektams (BDAR 9 str. 2 d. b p.). Minėti duomenis taip pat gali būti tvarkomi tais atvejais, kuomet Jūs tokius duomenis paviešinote asmeniškai (BDAR 9 str. 2 d. e p.).

Be aukščiau nurodytų tikslų ir pagrindų, Columbus taip pat gali tvarkyti Jūsų duomenis, siekiant vykdyti tiesioginės rinkodaros veiksmus. Tokiu atveju Jūsų asmens duomenys tvarkomi išskirtinai Jūsų laisva valia pateiktu sutikimu, vadovaujantis BDAR 6 str. 1 d. a p.

Mes nemanome, kad mūsų interneto svetainės turinys gali būti aktualus vaikams. Mes sąmoningai netvarkome ir nesiekiame tvarkyti duomenų subjektų, jaunesnių nei 14 metų, asmens duomenis. Jei Jūs, kaip nepilnamečio vaiko tėvai manote, kad Jūsų vaikas mums perdavė savo asmens duomenis, prašome susisiekti su mumis (žr. interneto svetainės „Susisiekite su mumis“).

Slapukai

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Šis rinkimo ir naudojimo slapukų tvarkymas grindžiamas direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 3 dalimi (su pakeitimais ir perkėlimu į nacionalinę teisę). Tuo atveju, kai slapukas yra skirtas vien tik ryšio perdavimui elektroninių ryšių tinkle arba yra būtinas teikti jūsų pageidaujamas paslaugas tinklalapyje, ir tik tiek, kiek leidžiama pagal įstatymą.

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jūsų tapatybei nustatyti , o surinktus duomenis apie naudojimąsi svetaine visiškai kontroliuojame. Šie slapukai nenaudojami jokiais kitais nei čia aprašytieji tikslais.

Slapukus galite kontroliuoti ir (arba) pašalinti savo nuožiūra. Galite ištrinti visus jūsų įrenginyje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių galite nustatyti taip, kad slapukai jūsų įrenginyje nebūtų įrašomi. Tačiau tokiu atveju kaskart, kai lankysitės interneto svetainėje, jums gali reikėti iš naujo nustatyti kai kurias parinktis, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Pervedimas grupės viduje ir tarptautiniu mastu

Columbus yra tarptautinės bendrovių grupės, vykdančios veiklą, turinčios valdymo struktūras ir technines sistemas įvariose valstybėse, dalis. Mes galime Jūsų asmens duomenis perduoti Columbus bendrovių grupės viduje ir į valstybes, kuriose Columbus vykdo veiklą, tiek kiek tai susiję atvejais, nurodytais žemiau, vadovaujantis šia Privatumo politika. Mūsų Privatumo politika ir taikomos asmens duomenų apsaugos priemonės parengtos, siekiant užtikrinti pakankamą duomenų apsaugos lygį globalių – viso pasaulio mastu. Tai reiškia, kad net ir tuo atveju, jei Jūsų duomenys tam tikrais atvejais gali būti perduodami į trečiąsias valstybes, kurių teisės aktai nustato mažesnį duomenų apsaugos lygį, ši Privatumo politika ir kitos taikomos saugos priemonės užtikrina, kad Jūsų asmens duomenų apsaugos lygis yra ne mažesnis nei nustatytas Europos Sąjungos teisės aktais.

Tam tikrais atvejais mes pasitelkiame tiekėjus veikiančius įvairiose pasaulio valstybėse, siekiant surinkti, naudoti, analizuoti ar kaip tvarkyti asmens duomenys mūsų vardu. Tokie tiekėjai yra laikomi duomenų tvarkytojais. Mes taikome griežtą tvarką, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų vadovaujantis mūsų nustatytomis tvarkomis ir reikalavimais. Mes taip pat bendradarbiaujame su subjektais, kurie negali būti laikomi duomenų valdytojais. Tokie subjektai įprastai yra pašto ir logistikos paslaugų teikėjai. Su šiais subjektais tam tikrais atvejais galime pasidalinti Jūsų asmens duomenimis, tuo atveju, jei tai yra būtina. Atkreipiame dėmesį, kad tokie subjektai gali būti įsisteigę už Europos Sąjungos ir Europos Sąjungos ekonominės erdvės ribų (toliau – ES ir EEA).

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis į trečiąsias šalis, esančias už ES/EEA ribų, tame tarpe Juntines Amerikos Valstijas, Šveicariją, Indiją bei Rusiją. Tokie duomenų perdavimo saugumas yra paremtas Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis sutarčių sąlygomis, Europos Komisijos sprendimais dėl tinkamumo, duomenų gavėjų sertifikatais pagal ES/JAV ir/ar Šveicarijos-JAV „Privacy Shield Framework“ ir kitų taikomų teisės aktų nuostatomis bei juose numatytais duomenų perdavimo pagrindais.

Informuojame, kad visuomet su mumis galite susisiekti, jei turite klausimų, susijusių su mūsų duomenų tvarkytojų pasitelkimu ar duomenų perdavimų į trečiąsias šalis, tam tarpe galite pateikti prašymą dėl dokumentų, patvirtinančių pakankamo duomenų apsaugos lygio taikymą, pateikimo. Mūsų kontaktinius duomenis galite rasti skiltyje „Susisiekite su mumis“.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Jūs turite daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenimis. „Columbus“ yra pasiryžusi padėti jums įgyvendinti savo asmenines teises. Norėdami tą padaryti, susisiekite su mumis (žr. skiltį „Susisiekite su mumis“ puslapio apačioje). Šios teisės apima:

 • Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis ir tuo atveju, jei mes Jūsų duomenis tvarkome, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.
 • Teisė ištaisyti asmens duomenis. Jeigu Jūsų manymu mes tvarkome netikslius, neišsamius ar neteisingus asmens duomenis, Jūs turite teisę reikalauti, kad tokią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.
 • Teisė atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Jei mes tam tikrus Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, ko pasekoje nutrauksime Jūsų sutikimo pagrindu tvarkomų duomenų tolimesnį tvarkymą. Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų Paslaugomis.
 • Teisė pateikti skundą. Tuo atveju, jei manote, kad Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai, pažeisdami Taikomų teisės aktų reikalavimus, raginame kreiptis tiesiogiai į mus, išdėstyti savo nusiskundimus, ko pasekoje galėtume rasti bendrą kompromisą ir kilusio ginčo sprendimo būdą. Vis dėl to, jei Jus netenkins mūsų pastangos esamą situaciją išspręsti taikiai ir kaip įmanoma operatyviau, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai.
 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais. Taikomi teisės aktai nustato, kad Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai atitinkami asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis mūsų teisėto intereso pagrindu.
 • Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam). Esant BDAR numatytoms sąlygoms, Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome mums pateikti rašytinį prašymą šioje Politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę mūsų reikalauti, kad mes apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą susiklosčius Taikomuose teisės aktuose nustatytoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs, kaip duomenų subjektas, užginčijate duomenų tikslumą, pateikiate prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų
 • Teisė į duomenų perkeliamumą Jūs turite teisę reikalauti, kad mes Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome pasitelkdami automatizuotas priemones, perkeltume kitam duomenų valdytojui.
 • Teisė reikalauti netaikyti sprendimų priėmimo, remiantis automatizuotu duomenų tvarkymu, kuris sukelia teisines pasekmes.

Veiklos perkėlimas

Tuo atveju, jei Columbus bendrovė ar bendrovių grupė susijungia su kita bendrovė, ją įsigyja kita bendrovė ar yra parduodama dalis ar visas verslas bei turtas, teisė tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat gali būti perduota kitiems juridiniams asmenims. Bet kokiu atveju, prieš perduodant tokias teises į duomenų tvarkymą, mes Jus informuosime patalpindami pranešimą mūsų interneto svetainėje prieš 30 dienų iki tokio perdavimo momento.

Informacijos saugumas ir tikslumas

Mes dedame pastangas, siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis ir užtikrinti jų tikslumą. Siekiant tai užtikrinti, mes diegiame pagrįstas fizinius, administracinius ir techninius saugumo sprendimus. Bet kokiu atveju atkreipiame dėmesį, kad joks duomenų perdavimo elektroniniais ryšiais metodas nėra visiškai saugus, taigi, nors mes taikome kaip įmanoma saugesnius duomenų apsaugos sprendimus, mes negalime garantuoti absoliutaus Jūsų asmens duomenų saugumo, todėl rekomenduojame būti atidiems ir atsargiems savo asmens duomenis atskleidžiant elektroninių ryšių priemonėmis. Jei turite klausimų, susijusių su mūsų taikomais duomenų apsaugos sprendimais, prašome susisiekti su mumis (žr. skiltį „Susisiekite su mumis“).

Mes stengiamės apsaugoti jūsų asmens duomenis ir išlaikyti jų tikslumą, o kad galėtume tą užtikrinti, mes diegiame pagrįstas fizines, administracines ir technines apsaugos priemones, siekdami  apsaugoti mums pateiktus asmens duomenis tiek perdavimo metu, tiek ir juos gavus. Joks perdavimo internetu ar elektroninio saugojimo būdas nėra 100% saugus, todėl, nors mes ir stengiamės naudoti komerciniu požiūriu priimtinas priemones jūsų asmens duomenims apsaugoti, negalime garantuoti jų absoliutaus saugumo. Taip pat raginame jus elgtis atsargiai kai atskleidžiate asmens duomenis internete. Jei turite klausimų apie mūsų svetainės saugumą, susisiekite su mumis (žr. skiltį „Susisiekite su mumis“ puslapio apačioje).

Susipažinti su mūsų duomenų apsaugos priemonėmis galite čia.

Saugojimas

Mes saugosime mums pateiktus asmens duomenis 24 mėnesius arba tol, kol asmens duomenys yra reikalingi jūsų prašymui įvykdyti, išskyrus atvejus, kai mums leidžiama veikti kitaip arba reikalaujama pagal įstatymus. Jei pageidaujate, kad jūsų asmens duomenų nebenaudotume – susisiekite su mumis (žr. skiltį „Susisiekite su mumis“ puslapio apačioje). Mes pasiliekame teisę saugoti ir naudoti jūsų asmens duomenis, kad būtų laikomasi mūsų teisinių įsipareigojimų, sprendžiami ginčus ir įgyvendinant mūsų susitarimus.

Slapukai ir kitos technologijos

Registrų bylos: Mes renkame tam tikrą informaciją automatiškai ir saugome ją registrų bylose. Ši informacija apima interneto protokolo (IP) adresus, naršyklės tipą, interneto paslaugų teikėją (ISP), nukreipiančiąsias / pabaigos svetaines, operacinę sistemą, datos / laiko žymas ir spragtelėjimų srauto duomenis. Mes naudojame šią informaciją analizuodami tendencijas, administruodami svetainę, stebėdami naudotojų judėjimą svetainėje ir rinkdami demografinę informaciją apie mūsų naudotojų bazę. Mes susiejame šiuos automatiškai surinktus duomenis su asmenį identifikuojančiais duomenimis.

Kad galėtume stebėti ne asmenis identifikuojančią informaciją apie mūsų svetainės lankytojus, mes naudojame trečiųjų šalių stebėjimo paslaugas, kurios turi prieigą prie registro bylų.

Slapukai: Slapukas – nedidelė tekstinė byla, kuri įrašoma naudotojo kompiuteryje įrašų kaupimo tikslais. Šioje svetainėje mes naudojame slapukus. Slapukai paprastai skirstomi į apsilankymo slapukus arba nuolatinius slapukus. Sesijos (apsilankymo) slapukai padeda efektyviai naršyti svetainėje, stebėdami jūsų veiksmus kiekviename puslapyje – tuomet mums nebereikia prašyti informacijos, kurią jau pateikėte šio apsilankymo metu. Apsilankymo slapukai saugomi laikinojoje atmintyje ir pašalinami užvėrus naršyklę. Tuo tarpu, nuolatiniai slapukai saugo naudotojo nuostatas dabartiniam ir vėlesniems apsilankymams. Jie įrašomi į jūsų įrenginio standųjį diską ir išlieka net ir iš naujo paleidus naršyklę. Mes naudojame apsilankymo ID slapukus. Mes nenaudojame nuolatinių slapukų. Jei atsisakysite slapukų, vis tiek galite naudotis mūsų svetainę, tačiau kai kurių mūsų svetainės sričių, pvz., konkursų ar apklausų, naudojimas bus ribotas. Kai kurie mūsų verslo partneriai savo svetainėse gali naudoti slapukus. Mes neturime prieigos prie šių slapukų ar jų nekontroliuojame. Ši Privatumo politika taikoma tik „Columbus“ slapukų naudojimui; ji neapima jokių kitų reklamuotojų naudojamų slapukų.

Nuorodos į kitas svetaines

Columbus interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurios Columbus nepriklauso ar nėra jos valdomos. Atminkite, kad „Columbus“ neatsako už kitų tokių svetainių privatumo praktikas. Mes raginame į tai atkreipti dėmesį ir prieš paliekant mūsų svetainę perskaityti kiekvienos svetainės, kurioje renkami asmens duomenys, pareiškimus dėl privatumo.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Mes nesuvaržysime jūsų teisių pagal šią privatumo politiką be jūsų sutikimo. Tačiau mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šią Privatumo politiką, todėl reguliariai ją peržiūrėkite. Jei nuspręsime pakeisti savo Privatumo politiką, apie tai informuosime savo svetinėje, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis.

Skundai

Jūs bet kuriuo metu turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, tačiau mes būtume dėkingi už galimybę jūsų problemas išspręsti prieš jums kreipiantis į mūsų jurisdikcijoje esančią kompetentingą priežiūros instituciją, todėl kai tik galėsite susisiekite su mumis (žr. skiltį „Susisiekite su mumis“ puslapio apačioje).

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų apie šią privatumo politiką ar mūsų vykdomą asmens duomenų tvarkymą, arba, jei nebenorite gauti Columbus tiesioginės rinkodaros pranešimų, susisiekite su mumis arba atlikite kiekviename rinkodaros pranešimo atsisakymo veiksmus (paspaudžiant aktyvią nuorodą „Atsisakyti/Unsubscribe“.

Susisiekti

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down