<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato kaip UAB „Columbus Lietuva“, juridinio asmens kodas 135475673, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 321c, Kaunas 50120 (toliau – mes, mūsų arba Columbus) tvarko asmens duomenis. Supažindindami Jus su šia Politika ir suteikdami Jums nenutrūkstamą prieigą prie šios Politikos, mes įgyvendiname mūsų pareigą informuoti Jūs, kaip duomenų subjektą, apie mūsų atliekamus Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, taip kaip tai numatyta Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba BDAR) 7, 13 ir 14 straipsniuose.

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas

Columbus gali rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis keliais skirtingais atvejais.

Columbus interneto svetainės naudojimasis. Kuomet Jūs apsilankote ir naudojate mūsų interneto svetaine, mes tvarkome tam tikrus Jūsų asmens duomenis, pvz. naudojant slapukais (angl. cookies). Slapukų surenkamus duomenis mes naudojame siekiant tobulinti mūsų interneto svetainę, pvz. renkant statistinius interneto svetainės naudojimo ir svetainės efektyvumo duomenis. Slapukai taip pat naudojami siekiant teikti svetainės vartotojų aptarnavimo paslaugas ir teikti tikslinę (Jums pritaikytą) reklamą, personalizuoti interneto svetainės naudojimosi patirtį (pvz. aktualizuojant interneto svetainės turinį, iškeliant aktualią informaciją, pagal Jūsų anksčiau aplankytus mūsų interneto svetainės puslapius.

Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus galite rasti mūsų Slapukų politikoje: https://www.columbusglobal.com/lt/slapuku-politika

Mes nemanome, kad mūsų interneto svetainės turinys gali būti aktualus vaikams. Mes sąmoningai netvarkome ir nesiekiame tvarkyti duomenų subjektų, jaunesnių nei 14 metų, asmens duomenis. Jei Jūs, kaip nepilnamečio vaiko tėvai manote, kad Jūsų vaikas mums perdavė savo asmens duomenis, prašome susisiekti su mumis (žr. interneto svetainės „Susisiekite su mumis“).

Columbus interneto svetainės formų pildymas ir tiesioginis kreipimasis į mus. Mes taip pat tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuomet Jūs naudojatės mūsų interneto svetainės funkcionalumais, pvz. užpildydami mūsų interneto svetainėje pateikiamas registracijos į renginius, skaitmenines renginių transliacijas (angl. webinar), registracijos formas gauti Columbus informacinius pranešimus ir kt., kuomet registracijos formose pateikiate atitinkamus savo duomenis. Mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis kuomet Jūs patys tiesiogiai kreipiatės į Columbus (pvz. dėl prekės ar paslaugos, pateikiate prašymą su Jumis susisiekti Columbus specialistams ar prašote Columbus Jums pateikti atitinkamą informaciją susijusią su Columbus ir pateikiate savo asmens duomenis (vardą, pavardę, pareigas, tel. nr., el. pašto adresą ar kt. Jūsų pasirinktus mums pateikti savo asmens duomenis). Tokiais atvejais Jūsų asmens duomenis mes naudosime siekiant įgyvendinti Jūsų prašymą. Vykdydami tokius Jūsų prašymus mes taip pat galime Jūsų duomenis panaudoti susisiekiant su Jumis, pvz. vykdant klientų aptarnavimo kokybės vertinimą ar rinkos tyrimą.

Sutarties su Columbus sudarymas (sutarties šalis duomenų subjektas arba duomenų subjekto atstovaujama organizacija). Mes galime tvarkyti Jūsų duomenis mums vykdant sutartinius įsipareigojimus pagal sutartį sudaryta su Jumis arba Jūsų atstovaujama organizacija, pvz. teikiant prekes ar paslaugas. Mes taip pat galime Jūsų duomenis panaudoti susisiekiant su Jumis, pvz. vykdant klientų aptarnavimo kokybės vertinimą ar rinkos tyrimą. Tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenys Columbus gali būti būtini, siekiant su Jumis ar Jūsų atstovaujama bendrove sudaryti ir/ar vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b p.). Vykdant sutartį, mes tam tikrus Jūsų asmens duomenis galime tvarkyti vadovaudamiesi teisėtu Columbus interesu, pvz. gauti Jūsų, kaip mūsų kliento darbuotojo ar atstovo kontaktinius duomenis, siekiant informuoti Jus apie poreikį atlikti tam tikrus veiksmus su programine įranga) (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

Naudojimasis mobiliosiomis aplikacijomis bei socialinių tinklų paslaugomis. Atkreipiame dėmesį, kad Columbus savo interneto svetainėje gali pateikti nuorodas į trečiųjų asmenų mobiliąsias aplinkas, pvz. į atitinkamas mobiliųjų aplikacijų el. parduotuves, iš kurių galite atsisiųsti atitinkamą programinę įrangą. Taip pat bendradarbiaudami su Columbus galite naudotis siūlomomis socialinių tinklų (socialinės kompiuterijos) platformomis, kaip pvz. Microsoft Teams ir kt.

Pabrėžiame, kad tokiais atvejais atsisiunčiant programinę įrangą ar ją naudojantis, Jūs galite būti prašomi pateikti savo asmens trečiosioms šalims (pvz. programinės įrangos gamintojui, vykdant Jūsų vartotojo registraciją). Taip pat naudojantis socialinė kompiuterijos platformomis, Jūs galite savo noru, iniciatyva ir rizika atskleisti atitinkamus savo asmens duomenis kitiems tretiesiems asmenims, pvz. naudojantis atitinkamais forumais, blogais, wiki ar kitomis socialinėmis bei duomenų dalinimosi platformomis. Prieš atsisiunčiant atitinkamų trečiųjų šalių programinę įranga ar naudojantis socialinės kompiuterijos platformomis, sukuriant savo vartotoją bei registruojantis, prašome ir primygtinai rekomenduojame detaliai susipažinti su atitinkamų trečiųjų šalių pateikiamomis privatumo politikomis, privatumo pranešimais ar asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, o jei tokia informacija Jums nėra pateikiama, prieš registruojantis ar pateikiant savo duomenis, tokių trečiųjų šalių pareikalauti supažindinti Jus su asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiomis tvarkomis ir/ar taisyklėmis.

Tiesioginė rinkodara

Columbus Lietuva tiesioginės rinkodaros veiksmai yra vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis reglamentuojančiomis asmens duomenų bei informacijos saugą, įskaitant, bet neapsiribojant BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kt. nuostatomis.

Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Columbus naudoja ir tvarko tik tuo atveju, jei dėl tokio duomenų tvarkymo duomenų Jūs esate davę savo sutikimą. Atkreipiame dėmesį, kad Columbus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymų nuostatomis, gali naudoti klientų elektroninio pašto kontaktinius duomenis (kurie Columbus Lietuva yra gauti teikiant paslaugas ar parduodant prekes) teikiant Columbus Lietuva paslaugų ir/ar produktų rinkodaros pasiūlymus. Tokie pranešimų gavėjai gali bet kuriuo metu atsisakyti gauti tolimesnius pranešimus žemiau nurodyta tvarka.

Tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys:

- vardas, pavardė,

- elektroninio pašto adresas.

Aukščiau nurodyti asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi sutikimo pagrindu. Norėdami gauti naujienlaiškius/pasiūlymus privalote mums pateikti savo elektroninio pašto adresą.

Sutikimą gauti naudingus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus galima patvirtinti registruojantis/nurodant savo duomenis (vardą, pavardę ir el. pašto adresą) interneto svetainėje pateikiamose registracijos ar duomenų pateikimo formoje pažymint „Sutinku gauti aktualius Columbus Lietuva informacinius pranešimus, pasiūlymus bei kitą informaciją. Prie kiekvienos registracijos ar duomenų pateikimo formos nurodoma: „Pateikdami šią formą, jūs sutinkate, kad Columbus Lietuva tvarkys jūsų duomenis taip, kaip numatyta Privatumo politikoje.“ bei pateikiama interaktyvi nuoroda į šią Privatumo politiką.

Siekiant užtikrinti, kad Jūs esate atitinkamo kontaktinio el. pašto adreso valdytojas, Jūsų nurodytu el. pašto adresu Columbus išsiunčia automatinį pranešimą, kuriuo prašoma patvirtinti savo el. pašto adresą. Tokiame el. laiške taip pat yra pateikiama nuorodą į šią Privatumo politiką bei nurodomi būdai, kaip galite atšaukti savo sutikimą / nesutikti su tolimesniu Jūsų asmens duomenų naudojimu tiesioginės rinkodaros tikslais.

PRIEŠ PATEIKDAMSI SAVO ASMENS DUOMENIS, ATLIKDAMI REGISTRACIJĄ AR PATEIKDAMI SUTIKIMĄ GAUTI COLUMBUS INFORMACINIUS PRANEŠIMUS, PRAŠOME DETALIAI SUSIPAŽINTI SU ŠIA PRIVATUMO POLITIKA. PABRĖŽIAME, KAD ATLIKDAMI REGISTRACIJĄ, PAŽYMĖDAMI, JOG SUTINKATE GAUTI INFORMACINIUS PRANEŠIMUS BEI TAI, KAD JŪS SUSIPAŽINOTE SU PRIVATUMO POLITIKA, JŪS PATEIKIATE PATVIRTINIMĄ, JOG SU ŠIA PRIVATUMO POLITIKA ESATE PILNAI SUSIPAŽINĘ.

Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara, nenurodant nesutikimo motyvų (Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui):

 • Pateikiant prašymą (nesutikimą, sutikimo atšaukimą) el. paštu  info.lt@columbusglobal.lt arba tel. nr. +370 37 750 565 arba paštu Savanorių pr. 321C, Kaunas;
 • Paspausdamas naujienlaiškio (informacinio pranešimo) pabaigoje esančią interaktyvią nuorodą "Atsisakyti/Unsubscribe";
 • Atvykus į mūsų biurą Savanorių pr. 321C, Kaunas arba Verkių g. 25C, Vilnius.
 • Jūsų patogumui, taip pat galite kreiptis į Jus aptarnaujantį Columbus darbuotoją, kuris jūsų prašymą perduos atsakingiems Columbus atstovams.

Maksimalus tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomų duomenų subjektų duomenų saugojimo terminas - 2 metai. Šis terminas gali būti pratęstas, jei Asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

Jei esate jaunesnis nei 14 metų, negalite teikti jokių asmens duomenų rinkodaros veiklai per Columbus internetinę svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą ir jį pateikti Columbus.

Asmens duomenų tvarkymo veiksmų detalizacija

Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiame detalesnę informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu (pabrėžiame, kad lentelėje nurodytas asmens duomenų sąrašas nėra baigtinis – specifiniais atvejais tvarkomų duomenų apimtis gali kisti):

Duomenų subjektų kategorijos Asmens duomenų kategorijos Tvarkymo tikslas Tvarkymo tikslas
Columbus interneto svetainės lankytojai Naudojimosi svetaine statistika, IP adresas, įrenginio operacinė sistema, naršyklės gamintojas ir versija, geo-lokaciniai duomenys (duomenys apie valstybę iš kurios prisijungiama), apsilankymo svetainėje trukmė, apsilankymo ir išėjimo iš svetainės laikas, pasirinkčių interneto svetainėje duomenys (angl. clikstream data) Duomenys tvarkomi siekiant pagerinti naudojimosi interneto svetaine patirtį, pritaikyti svetainės turinį konkrečiam svetainės lankytojui, teikti interaktyvią pagalbą svetainės lankytojams bei analizuoti svetainės naudojimo

BDAR 6 str. 1 dalies:

f) punktas – duomenų valdytojo

Asmenys besinaudojantys arba perkantys mūsų prekes ir/ar paslaugas, įskaitant asmenis, kurie registruojasi į mūsų renginius, gauti naujienlaiškius ir kt.

Columbus suteikiamų platformų prisijungimo vardas, slaptažodis, el. pašto adresas, pareigos, atstovaujamų bendrovių pavadinimai, tel. numeris, duomenys apie Columbus pateiktų el. laiškų atidarymą/perskaitymą (ar el. laiškas buvo atidarytas), duomenys ar Columbus pateiktame el. laiške pateikta nuoroda buvo paspausta ir kt.

Duomenys tvarkomi siekiant duomenų subjektams pateikti informacinius pranešimus (kuomet duomenų subjektas yra pateikęs sutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais).

Duomenys taip pat tvarkomi siekiant duomenų subjektą informuoti apie jo registracijos į renginį statusą, pateikti priminimą apie vyksiantį renginį ir kt.

BDAR 6 str. 1 dalies:

a) punktas - sutikimas
b) punktas - sutarties vykdymas;
f) punktas – duomenų valdytojo teisėtas interesas
Asmenys, kurie į Columbus kreipiasi tiesiogiai (dėl informacijos suteikimo ar mūsų prekių/paslaugų įsigijimo)

El. pašto adresas, vardas, pavardė, tel. numeris, informacija apie el. duomenys apie Columbus pateiktų el. laiškų atidarymą/perskaitymą (ar el. laiškas buvo atidarytas), duomenys ar Columbus pateiktame el. laiške pateikta nuoroda buvo paspausta ir kt.

Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti operatyvią komunikaciją dėl paslaugų teikimo, prekių pardavimo arba jų įsigijimo, sutartinių įsipareigojimų vykdymo, garantijos, konsultacijų dėl prekių.

Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti operatyvią komunikaciją dėl paslaugų teikimo, prekių pardavimo arba jų įsigijimo, sutartinių įsipareigojimų vykdymo, garantijos, konsultacijų dėl prekių

BDAR 6 str. 1 dalies:

b) punktas - sutarties vykdymas;
f) punktas - teisėtas duomenų valdytojo  interesas.

Mūsų partnerių ir klientų darbuotojai (kontaktiniai asmenys)

El. pašto adresas, vardas, pavardė, pareigos, atstovaujamos organizacijos pavadinimas, tel. numeris, el. paštas, informacija apie el. duomenys apie Columbus pateiktų el. laiškų atidarymą/perskaitymą (ar el. laiškas buvo atidarytas), duomenys ar Columbus pateiktame el. laiške pateikta nuoroda buvo paspausta ir kt. Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti operatyvią komunikaciją dėl paslaugų teikimo, prekių pardavimo arba jų įsigijimo, sutartinių įsipareigojimų vykdymo, garantijos, konsultacijų dėl prekių, bendrų projektų ir kt.

BDAR 6 str. 1 dalies:

b) punktas - sutarties vykdymas;
f) punktas - teisėtas duomenų valdytojo  interesas.

 

 

Duomenų perdavimas Columbus bendrovių grupėje bei tarptautiniu mastu

Columbus yra tarptautinės bendrovių grupės, vykdančios veiklą, turinčios valdymo struktūras ir technines sistemas įvariose valstybėse, dalis. Mes galime Jūsų asmens duomenis perduoti Columbus bendrovių grupės viduje ir į valstybes, kuriose Columbus vykdo veiklą, tiek kiek tai susiję atvejais, nurodytais žemiau, vadovaujantis šia Privatumo politika. Mūsų Privatumo politika ir taikomos asmens duomenų apsaugos priemonės parengtos, siekiant užtikrinti pakankamą duomenų apsaugos lygį globalių – viso pasaulio mastu.

Tam tikrais atvejais mes galime perduoti Jūsų duomenis į trečiąsias valstybes, esančias už Europos Sąjungos (ES) ir Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, Šveicariją, Indiją bei Rusiją. Tokie asmens duomenų perdavimai į trečiąsias valstybes visuomet yra paremti Europos Komisijos priimtomis standartinėmis sutarčių sąlygomis (žr. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en), Europos Komisijos priimtais sprendimais dėl tinkamumo (žr. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en), duomenų gavėjų sertifikatais pagal ES-JAV ir/ar Šveicarijos-JAV  „Privacy Shield Framework“ ir kitų taikomų teisės aktų nuostatomis bei juose numatytais duomenų perdavimo pagrindais.

Informuojame, kad visuomet su mumis galite susisiekti, jei turite klausimų, susijusių su mūsų duomenų tvarkytojų pasitelkimu ar duomenų perdavimų į trečiąsias šalis, tam tarpe galite pateikti prašymą dėl dokumentų, patvirtinančių pakankamo duomenų apsaugos lygio taikymą, pateikimo. Mūsų kontaktinius duomenis galite rasti skiltyje „Susisiekite su mumis“.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite eilę fundamentalių teisių, kurias numato BDAR bei Lietuvos Respublikos nacionalinė teisė. Columbus visuomet yra pasiruošęs padėti jums įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises. Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, prašome susisiekite su mumis (žr. skiltį „Susisiekite su mumis“ puslapio apačioje). Žemiau pateikiame pagrindinių Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių sąrašą:

 • Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis ir tuo atveju, jei mes Jūsų duomenis tvarkome, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.
 • Teisė ištaisyti asmens duomenis. Jeigu Jūsų manymu mes tvarkome netikslius, neišsamius ar neteisingus asmens duomenis, Jūs turite teisę reikalauti, kad tokią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

 • Teisė atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Jei mes tam tikrus Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą, ko pasekoje nutrauksime Jūsų sutikimo pagrindu tvarkomų duomenų tolimesnį tvarkymą. Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų Paslaugomis.

Dėl tiesioginės rinkodaros veiksmų ir sutikimo atšaukimo prašome detaliau skaityti šios Privatumo politikos I skyriaus „Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas“ poskyryje „Tiesioginė rinkodara“.

 • Teisė pateikti skundą. Tuo atveju, jei manote, kad Jūsų duomenis tvarkome neteisėtai, pažeisdami Taikomų teisės aktų reikalavimus, raginame kreiptis tiesiogiai į mus, išdėstyti savo nusiskundimus, ko pasekoje galėtume rasti bendrą kompromisą ir kilusio ginčo sprendimo būdą. Vis dėl to, jei Jus netenkins mūsų pastangos esamą situaciją išspręsti taikiai ir kaip įmanoma operatyviau, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai.

 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais. Taikomi teisės aktai nustato, kad Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai atitinkami asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis mūsų teisėto intereso pagrindu.

 • Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam). Esant BDAR numatytoms sąlygoms, Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome mums pateikti rašytinį prašymą šioje Politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę mūsų reikalauti, kad mes apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą susiklosčius Taikomuose teisės aktuose nustatytoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs, kaip duomenų subjektas, užginčijate duomenų tikslumą, pateikiate prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų

 • Teisė į duomenų perkeliamumą Jūs turite teisę reikalauti, kad mes Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome pasitelkdami automatizuotas priemones, perkeltume kitam duomenų valdytojui.

 • Teisė reikalauti netaikyti sprendimų priėmimo, remiantis automatizuotu duomenų tvarkymu, kuris sukelia teisines pasekmes

Duomenų saugojimo terminas

Mes saugosime Jūsų pateiktus asmens duomenis 24 mėnesius arba tol, kol atitinkami asmens duomenys yra reikalingi jūsų prašymui įvykdyti, išskyrus atvejus, kai mums leidžiama veikti kitaip arba reikalaujama pagal įstatymus. Jei pageidaujate, kad jūsų asmens duomenų nebenaudotume – susisiekite su mumis (žr. skiltį „Susisiekite su mumis“ puslapio apačioje). Mes pasiliekame teisę saugoti ir naudoti jūsų asmens duomenis, kad būtų laikomasi mūsų teisinių įsipareigojimų.

Teisė pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804
ada@ada.lt

Duomenų subjektų prašymų nagrinėjimo tvarka

Siekdami užtikrinti Jūsų mums pateikiamų asmens duomenų apsaugą ir konfidencialumą, gavę Jūsų prašymą dėl Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, privalėsime pareikalauti Jūsų patvirtinti savo tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti, kad Jus mums pristatytumėte Jūsų vartotojo ar užpildytoje registracijos paskyroje pateiktus asmens duomenis – vardą, pavardę, el. pašto adresą ir pan.). Jeigu tokio tapatybės nustatymo mums nepakaks, arba turėsime pagrįstų abejonių dėl Jūsų tapatybės, mes galime išsiųsti atitinkamą kontrolinę žinute Jūsų paskyroje / pateiktos registracijos formoje nurodytu el. paštu arba tel. nr. su informaciją, kurią mums pateikę, patvirtinsime Jūsų tapatybę. Jeigu negalėsime nustatyti Jūsų tapatybės, mes privalėsime atsisakyti įvykdyti Jūsų prašymą.

Mes dedame maksimalias pastangas į klientų užklausas bei prašymus atsakyti, o taip pat juos įgyvendinti nepagrįstai nedelsdami, bet ne ilgiau kaip per vieną mėnesį nuo užklausos ar prašymo gavimo dienos. Atsižvelgdami į pateikto prašymo pobūdį, mūsų tvarkomų Jūsų duomenų apimtį bei kategorijas, šį terminą galime pratęsti papildomo vieno mėnesio laikotarpiui

Jūsų asmens duomenų saugumas

Atsižvelgiant į tai, kad mūsų Bendrovė siekia apsaugoti Jūsų, kaip duomenų subjekto interesus ir Jūsų asmens duomenų apsaugą, mūsų asmens duomenims tvarkyti Bendrovė įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovės vykdoma asmens duomenų saugumo ir konfidencialumo užtikrinimas, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą. Bet kokiu atveju, prieš naudojantis mūsų internetinės parduotuvės paslaugomis, rekomenduojame užtikrinti, kad Jūsų naudojamas interneto ryšys bei kompiuterinė įranga yra apsaugota sertifikuota programine įranga nuo kenkėjiškų programų, o taip pat kompiuterinėje įrangoje yra aktyvuotos ugniasienės bei kitos apsaugos priemonės, siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą bei konfidencialumą.

Su Columbus taikomomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis galite susipažinti čia: https://www.columbusglobal.com/lt/data-protection-measures

Mūsų kontaktiniai duomenys

Jeigu norite daugiau sužinoti apie Bendrovės taikomas asmens duomenų apsaugos politiką, turite nusiskundimų arba norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, prašome kreiptis į mus telefonu Nr. +370 37 750 565, el. paštu dpo.lithuania@columbusglobal.com arba adresais Savanorių pr. 321C, Kaunas arba Verkių g. 25C, Vilnius.