<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Ši asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo politika (toliau – Privatumo politika) apibūdina, kaip „Columbus Sverige“, įsikūrusi Drottninggatan 71D, 111 36 Stokholmas (toliau – mes, mus, mūsų ar „Columbus“) tvarko asmens duomenis. Remdamiesi Privatumo politika mes vykdome savo pareigą informuoti jus, kaip duomenų subjektą, apie jūsų asmens duomenų tvarkymą. 

Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas

Kai lankotės mūsų svetainėje, mes tvarkome jūsų asmens duomenis naudodami slapukus. Šie duomenys naudojami ne tik siekiant pagerinti mūsų svetainę bei naudotojo patirtį, bet ir teikiant klientų aptarnavimą bei tikslinę reklamą.

Mes taip pat tvarkome jūsų asmens duomenis, kai naudojatės mūsų svetainės funkcijomis užsiprenumeravę vieną iš mūsų naujienlaiškių ar internetinių seminarų, siunčiate mums duomenis ar prašote informacijos apie vieną ar kelias mūsų paslaugas. Kai jūs arba jūsų organizacija susitaria su mumis dėl mūsų paslaugų teikimo – toliau nurodytų produktų ir programinės įrangos – ir pasirenkate pateikti kai kuriuos arba visus šiuos duomenis ar kitus asmens duomenis: Jūsų naudotojo vardas, slaptažodis, el. pašto adresas, vardas, pavardė, darbo vieta, įmonės pavadinimas, telefono numeris. Mes taip pat tvarkome jūsų asmens duomenis, kai atidarote mūsų el. laiškus, arba spustelėję el. laiške esančias nuorodas, kai norite gauti iš mūsų naujienas arba informacinius biuletenius, taip pat kai pateikiate savo paties aprašymą, kaip mes galime padėti jums ir siunčiant mums pranešimus naudojantis mūsų kontaktine informacija.

Jei nurodysite mums, kad nepageidaujate, jog mes susisiektume su jumis naudodami jūsų duomenis, mes įvykdysime jūsų prašymą ir paisysime jūsų norų.

Kai kurie mūsų programinės įrangos produktai apima technologijas, leidžiančias mums rinkti tam tikrą informaciją apie produktų naudojimą. Mes galime naudoti tokias technologijas, kad nustatytume, ar jūs atvėrėte el. laišką arba spustelėjote el. laiške esančią nuorodą. Tokiu būdu renkant informaciją, mes galime rinkti statistiką apie mūsų svetainės naudojimą ir efektyvumą, individualizuoti jūsų patirtį ir pritaikyti mūsų bendravimą su jumis.

Kartais mes taip pat galime rinkti asmens duomenis, kurie yra susiję su jumis netiesiogiai per kitus šaltinius, pvz., tiekėjus ar jūsų organizaciją. Kai tai darome, prašome tiekėjo patvirtinti, kad ši trečioji šalis asmens duomenis įgijo teisėtai ir kad mes turime teisę šiuos duomenis iš jos gauti bei naudoti. Asmens duomenys, kuriuos mes tiesiogiai ar netiesiogiai renkame, gali būti sujungti, taip siekiant pagerinti jų bendrą tikslumą ir išsamumą bei padėti mums geriau adaptuoti mūsų bendravimą su jumis. Asmens duomenys, kuriuos mes tvarkome, paprastai nėra jautrūs.

Toliau pateiktose dalyse išsamiau aprašoma, kaip ir kokiais tikslais galime naudoti jūsų asmens duomenis.

Mūsų produktų ir paslaugų teikimas: Jei iš „Columbus“ pageidausite prekės ar paslaugos, paprašysite perskambinti arba gauti konkrečią rinkodaros medžiagą, mes pasinaudosime jūsų pateiktais duomenis, kad įvykdytume jūsų prašymą. Siekdami šį procesą palengvinti, mes galime pasidalinti jūsų asmens duomenimis su kitais susijusiais asmenimis, dalyvaujančiais vykdant jūsų prašymą – mūsų verslo partneriais, finansų įstaigomis, pristatymo bendrovėmis, pašto ar vyriausybės institucijomis, pavyzdžiui, muitinėmis. Dėl sandorio mes taip pat galime susisiekti su jumis atliekant mūsų pasitenkinimo tyrimus ar rinkos tyrimų tikslais.

Individualizuokite savo patirtį mūsų svetainėje: Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes surenkame, galime panaudoti siekdami suteikti jums suasmenintą (jums pritaikytą) patirtį mūsų svetainėje, pvz., suteikti jus dominančią informaciją bei palengvinti mūsų svetainės valdymą.

Rinkodara: Asmens duomenis, kuriuos pateikiate „Columbus“, galime panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais. Tačiau tai mes darome tik gavę jūsų patvirtintą sutikimą dėl jūsų asmens duomenų naudojimo tokiu būdu arba būdu, kuris yra būtinas kaip pagrindas siekiant mūsų teisėtų interesų teikiant mūsų produktus ir paslaugas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Visų, netiesiogiai arba iš trečiųjų šalių surinktų, jūsų asmens duomenų naudojimui tiesioginės rinkodaros tikslais, mes gausime jūsų aiškų sutikimą dėl jūsų asmens duomenų panaudojimo tokiu būdu. Galite bet kuriuo metu pasirinkti nebegauti mūsų rinkodaros medžiagos, atlikdami atsisakymo nurodymus, pateiktus kiekviename gautame el. laiške, nurodydami bendraujant su mumis, arba susisiekę su mumis tiesiogiai (žr. skiltį „Susisiekite su mumis“ puslapio apačioje).

Profilis: Kad sukurtume jūsų pasirinkimų „profilį“, renkamus duomenis mes saugome naudodami slapukus, registro bylas, internetinius švyturius ir (arba) trečiųjų šalių šaltinius. Mes susiejame jūsų asmenį identifikuojančius duomenis su paskyroje esančia informacija, kad galėtume pateikti jums pritaikytus reklamos ir rinkodaros pasiūlymus bei pagerinti svetainės turinį. Mes nesidaliname jūsų profiliu su trečiosiomis šalimis.

Dalinimasis informacija ir jos atskleidimas: Kitais atvejais jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis nesidaliname. Išskyrus reikalavimą atskleisti jūsų asmens duomenis, kai tai yra privaloma pagal įstatymus, ir (arba) kai pagrįstai manome, kad atskleidimas yra būtinas, siekiant: Apsaugoti „Columbus“, mūsų verslo partnerių, tiekėjų, klientų ar kitų asmenų teises ar turtą, kai turime pagrįstų priežasčių manyti, kad tokios teisės ar nuosavybė buvo ar gali būti paveiktos. Be to, mes pasiliekame teisę atskleisti jūsų asmens duomenis, kai tai numatyta įstatymuose, ir kai manome, kad atskleidimas yra būtinas siekiant apsaugoti mūsų teises ar kitų asmenų teises, arba laikytis teismo proceso, teismo sprendimo ar dėl mūsų svetainės įteikto procesinio dokumento.

Mobiliosios programėlės ir asmens duomenų naudojimas, susijęs su socialiniais tinklais: „Columbus“ gali pateikti parsisiuntimui mobiliąsias programėles iš įvairių mobiliųjų programėlių parduotuvių. Taip pat galime tiesiogiai ar netiesiogiai pateikti socialinės kompiuterijos priemones, kad užsiregistravę nariai galėtų dalintis informacija ir bendradarbiauti internetu. Tai gali būti diskusijų grupės, „wiki“ svetainės, tinklaraščiai ir kitos socialinės žiniasklaidos platformos.

Atsisiunčiant ir naudojant šias programėles arba registruojantis norint naudotis šiomis socialinės kompiuterijos priemonėmis, jūsų gali būti paprašyta pateikti tam tikrus asmens duomenis. Asmens duomenų registravimui ir saugojimui bus taikoma ši Privatumo politika, išskyrus asmens duomenis, kurie automatiškai pateikiami kitiems dalyviams kaip jūsų profilio dalis.

Šios programos ir priemonės taip pat gali apimti papildomus duomenų rinkimo ir tvarkymo praktikoms skirtus pareiškimus dėl privatumo, kuriuose pateikiami konkretūs asmens duomenys. Perskaitykite šiuos papildomus pareiškimus, kad suprastumėte,kaip tos programėlės ir priemonės veikia. Ši privatumo politika netaikoma bet kokiam kitam skelbiamam turiniui, pvz., nuotraukoms, informacijai, nuomonėms ar kitiems asmens duomenims, kuriuos jūs pateikiate kitiems dalyviams šiose socialinėse platformose ar programose. Priešingai, tokiam turiniui taikomos šių programų ar platformų naudojimo sąlygos ir visos papildomos gairės bei privatumo informacija, susijusi su jų naudojimu, taip pat veiksmai, kuriais galite pašalinti savo turinį iš tokių įrankių arba paprašyti pagalbos, kad tai būtų padaryta.

Susipažinkite su jais, kad geriau suprastumėte savo, mūsų ir kitų šalių teises ir pareigas, susijusias su šiuo turiniu. Turėtumėte žinoti, kad turinys, kurį skelbiate bet kurioje iš šių socialinių kompiuterinių platformų, gali būti visuotinai prieinamas kitiems tiek pačioje „Columbus“, tiek ir už jos ribų.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Kai lankotės mūsų svetainėje, jūsų asmens duomenis mes privalome  tvarkyti, kad galėtume siekti mūsų teisėtų interesų tobulinant mūsų svetainę ir klientų patirtį. Žr. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), įsigaliojusio 2016 m. gegužės 24 d. ir pradėto taikyti 2018 m. gegužės 25 d., 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teikti produktus ir paslaugas, duomenų tvarkymo pagrindu gali būti būtinybė juos tvarkyti dėl sutarties, kurios šalimi jūs esate, vykdymo. Žr. BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą. Arba tai yra būtina dėl teisėtų mūsų interesų, kuriais siekiame užtikrinti mūsų produktų ir paslaugų tiekimą, žr. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą.

Konfidencialių asmens duomenų (vadinamųjų „ypatingųjų asmens duomenų kategorijų“) tvarkymą grindžiame aiškiu jūsų tam suteiktu išankstiniu sutikimu pagal BDAR 9 straipsnio 2 dalies b punktą. Arba, jeigu yra būtina nustatyti, įgyvendinti ar apsiginti nuo teisinių reikalavimų pagal BDAR 9 straipsnio 2 dalies f punktą, arba jei duomenų tvarkymas yra susijęs su duomenimis, kuriuos jūs aiškiai viešai skelbiate, remiantis BDAR 9 straipsnio 2 dalies e punktu.

Be anksčiau išvardintų atvejų, mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis stebėjimui ir profiliavimui tiesioginės rinkodaros, elgsenos reklamos, su vieta susietos reklamos ir / ar stebėjimu pagrįstų skaitmeninių rinkos tyrimų tikslais. Tokiais atvejais šio tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas arba 9 straipsnio 1 dalies a punktas.

Mes nemanome, kad mūsų svetainė yra patraukli vaikams, ji taip pat nėra skirta vaikams iki 16 metų. Mes nerenkame asmens duomenų iš asmenų, jaunesnių nei 16 metų. Jei esate vaiko iki 16 metų tėvas ir manote, kad jūsų vaikas pateikė mums informaciją apie save arba jus, prašome susisiekti su mumis (puslapio apačioje žr. skiltį „Susisiekite su mumis“).

Slapukai

Šis rinkimo ir naudojimo slapukų tvarkymas grindžiamas direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 3 dalimi (su pakeitimais ir perkėlimu į nacionalinę teisę). Tuo atveju, kai slapukas yra skirtas vien tik ryšio perdavimui elektroninių ryšių tinkle arba yra būtinas teikti jūsų pageidaujamas paslaugas tinklalapyje, ir tik tiek, kiek leidžiama pagal įstatymą – slapuke esančių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra atitinkama BDAR nuostata, kaip kitais atvejais aprašyta šioje dalyje.

Žr. kitą dalį, kurioje aprašomas asmens duomenų perdavimo į už ES/ EEE ribų esančias šalis teisinis pagrindas.

Pervedimas grupės viduje ir tarptautiniu mastu

„Columbus“ yra pasaulinės organizacijos, vykdančios verslo operacijas, turinčios valdymo struktūras ir technines sistemas keliose valstybėse, dalis. Todėl mes galime dalintis jūsų asmens duomenimis „Columbus“ viduje ir perduoti juos į tas pasaulio šalis, kuriose vykdome veiklą, remdamiesi pirmiau nurodytais naudojimo būdais ir pagal šią privatumo politiką. Mūsų Privatumo politika ir mūsų praktikos yra sukurta siekiant užtikrinti visose vietose vienodą asmens duomenų apsaugos lygį visame pasaulyje. Tai reiškia, kad net tose šalyse, kurių įstatymai numato mažesnę jūsų asmens duomenų apsaugą, mes vis tiek tvarkysime jūsų asmeninius duomenis čia aprašytu būdu.

Kai kuriais atvejais mes pasitelkiame tiekėjus, esančius įvairiose šalyse, kurie mūsų vardu renka, naudoja, analizuoja ir kitaip tvarko asmens duomenis. Šie tiekėjai vadinami duomenų tvarkytojais. Mes  reikalaujame, kad tokie duomenų tvarkytojai asmens duomenis tvarkytų laikydamiesi mūsų politikos. Teikiant paslaugas mes taip pat bendradarbiaujame su kitomis įmonėmis, kurios negali būti laikomos duomenų tvarkytojais. Šios įmonės yra duomenų valdytojai ir apima, pavyzdžiui, pašto paslaugų teikėjus ir logistikos įmones, esant poreikiui mes su jomis informacija dalinamės. Tokios šalys gali būti ES/EEE teritorijoje arba už jos ribų.

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis vadinamosioms „trečiosioms šalims“ už ES / EEE ribų, įskaitant JAV, Šveicariją, Indiją ir Rusiją. Tokie perdavimai grindžiami standartinėmis Europos Komisijos sutarties nuostatomis, Europos Komisijos priimtinumo sprendimais, gavėjų savarankišku patvirtinimu pagal ES-JAV ir / arba Šveicarijos–JAV privatumo apsaugos sistemas arba kitu tinkamu tokio perdavimo teisiniu pagrindu.

Jei turite klausimų apie tai, kaip mes pasitelkiame duomenų tvarkytojus, kitus duomenų valdytojus ar perduodame duomenis trečiosioms šalims, įskaitant bet kokius reikiamų duomenų apsaugos lygių dokumentų prašymus, susisiekite su mumis (žr. skiltį „Susisiekite su mumis“ puslapio apačioje).

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Jūs turite daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenimis. „Columbus“ yra pasiryžusi padėti jums įgyvendinti savo asmenines teises. Norėdami tą padaryti, susisiekite su mumis (žr. skiltį „Susisiekite su mumis“ puslapio apačioje). Šios teisės apima:

a) teisę žinoti, kokius jūsų asmens duomenis mes tvarkome, kokiais tikslais juos tvarkome ir ar mes atskleidžiame šiuos duomenis kitiems asmenims;

b) teisę ištaisyti savo asmens duomenis, jei jie yra neteisingi;

c) tam tikrais atvejais – teisę ištrinti kai kuriuos ar visus savo asmens duomenis;

d) tam tikrais atvejais – teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą tik saugojimui;

e) teisę perduoti ar gauti su jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas arba sutartis su jumis, išskyrus atvejus, kai tai yra reglamentuota BDAR 20 straipsnio 3 arba 4 dalyje (vadinamasis duomenų perkeliamumas).

f) tam tikrais atvejais ir dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija – teisę bet kuriuo metu prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui;

g) teisę atšaukti bet kokį sutikimą, kurį suteikėte jūsų asmens duomenų tvarkymui, nedarant jokios įtakos duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu, kuris buvo atliktas iki sutikimo panaikinimo, teisėtumui;

h) pateikti skundą priežiūros institucijai;

i) teisę nebūti sprendimo subjektu remiantis vien automatizuotu tvarkymu, kuris sukelia teisines pasekmes, susijusias su jumis arba kurios turi jums panašų reikšmingą poveikį, išskyrus atvejus, kai sprendimas yra būtinas norint sudaryti ar vykdyti sutartį tarp jūsų ir mūsų, arba sprendimas yra patvirtintas pagal Europos Sąjungos ar valstybės narės teisę, kuri mums yra taikoma, arba sprendimas yra pagrįstas jūsų aiškiu sutikimu.

Veiklos perkėlimas

Tuo atveju, jeigu „Columbus“ statusas pasikeičia, pvz., įvyksta susijungimas, ją nuperka kita įmonė arba parduodamas visas arba dalis jos turto, jūsų asmens duomenų tvarkymo galimybė ir teisinis pagrindas gali būti perduotas kartu su turtu. Mes pateiksime jums aiškų pranešimą apie tokius jūsų asmens duomenų nuosavybės ar valdymo pasikeitimus savo svetainėje prieš 30 dienų.

Informacijos saugumas ir tikslumas

Mes stengiamės apsaugoti jūsų asmens duomenis ir išlaikyti jų tikslumą, o kad galėtume tą užtikrinti, mes diegiame pagrįstas fizines, administracines ir technines apsaugos priemones, siekdami  apsaugoti mums pateiktus asmens duomenis tiek perdavimo metu, tiek ir juos gavus. Joks perdavimo internetu ar elektroninio saugojimo būdas nėra 100% saugus, todėl, nors mes ir stengiamės naudoti komerciniu požiūriu priimtinas priemones jūsų asmens duomenims apsaugoti, negalime garantuoti jų absoliutaus saugumo. Taip pat raginame jus elgtis atsargiai kai atskleidžiate asmens duomenis internete. Jei turite klausimų apie mūsų svetainės saugumą, susisiekite su mumis (žr. skiltį „Susisiekite su mumis“ puslapio apačioje).

Susipažinti su mūsų duomenų apsaugos priemonėmis galite čia.

Saugojimas

Mes saugosime mums pateiktus asmens duomenis 24 mėnesius arba tol, kol asmens duomenys yra reikalingi jūsų prašymui įvykdyti, išskyrus atvejus, kai mums leidžiama veikti kitaip arba reikalaujama pagal įstatymus. Jei pageidaujate, kad jūsų asmens duomenų nebenaudotume – susisiekite su mumis (žr. skiltį „Susisiekite su mumis“ puslapio apačioje). Mes pasiliekame teisę saugoti ir naudoti jūsų asmens duomenis, kad būtų laikomasi mūsų teisinių įsipareigojimų, sprendžiami ginčus ir įgyvendinant mūsų susitarimus.

Slapukai ir kitos technologijos

Registrų bylos: Mes renkame tam tikrą informaciją automatiškai ir saugome ją registrų bylose. Ši informacija apima interneto protokolo (IP) adresus, naršyklės tipą, interneto paslaugų teikėją (ISP), nukreipiančiąsias / pabaigos svetaines, operacinę sistemą, datos / laiko žymas ir spragtelėjimų srauto duomenis. Mes naudojame šią informaciją analizuodami tendencijas, administruodami svetainę, stebėdami naudotojų judėjimą svetainėje ir rinkdami demografinę informaciją apie mūsų naudotojų bazę. Mes susiejame šiuos automatiškai surinktus duomenis su asmenį identifikuojančiais duomenimis.

Kad galėtume stebėti ne asmenis identifikuojančią informaciją apie mūsų svetainės lankytojus, mes naudojame trečiųjų šalių stebėjimo paslaugas, kurios turi prieigą prie registro bylų.

Slapukai: Slapukas – nedidelė tekstinė byla, kuri įrašoma naudotojo kompiuteryje įrašų kaupimo tikslais. Šioje svetainėje mes naudojame slapukus. Slapukai paprastai skirstomi į apsilankymo slapukus arba nuolatinius slapukus. Sesijos (apsilankymo) slapukai padeda efektyviai naršyti svetainėje, stebėdami jūsų veiksmus kiekviename puslapyje – tuomet mums nebereikia prašyti informacijos, kurią jau pateikėte šio apsilankymo metu. Apsilankymo slapukai saugomi laikinojoje atmintyje ir pašalinami užvėrus naršyklę. Tuo tarpu, nuolatiniai slapukai saugo naudotojo nuostatas dabartiniam ir vėlesniems apsilankymams. Jie įrašomi į jūsų įrenginio standųjį diską ir išlieka net ir iš naujo paleidus naršyklę. Mes naudojame apsilankymo ID slapukus. Mes nenaudojame nuolatinių slapukų. Jei atsisakysite slapukų, vis tiek galite naudotis mūsų svetainę, tačiau kai kurių mūsų svetainės sričių, pvz., konkursų ar apklausų, naudojimas bus ribotas. Kai kurie mūsų verslo partneriai savo svetainėse gali naudoti slapukus. Mes neturime prieigos prie šių slapukų ar jų nekontroliuojame. Ši Privatumo politika taikoma tik „Columbus“ slapukų naudojimui; ji neapima jokių kitų reklamuotojų naudojamų slapukų.

Nuorodos į kitas svetaines

„Columbus“ svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurios „Columbus“ nepriklauso ar nėra jos valdomos. Atminkite, kad „Columbus“ neatsako už kitų tokių svetainių privatumo praktikas. Mes raginame į tai atkreipti dėmesį ir prieš paliekant mūsų svetainę perskaityti kiekvienos svetainės, kurioje renkami asmens duomenys, pareiškimus dėl privatumo. Ši Privatumo politika taikoma tik asmens duomenims surinktiems šioje svetainėje.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Mes nesuvaržysime jūsų teisių pagal šią privatumo politiką be jūsų sutikimo. Tačiau mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šią Privatumo politiką, todėl reguliariai ją peržiūrėkite. Jei nuspręsime pakeisti savo Privatumo politiką, apie tai informuosime savo svetinėje, el. paštu ar kitomis ryšio priemonėmis.

Skundai

Jūs bet kuriuo metu turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai mūsų jurisdikcijoje. Tačiau mes būtume dėkingi už galimybę jūsų problemas išspręsti prieš jums kreipiantis į mūsų jurisdikcijoje esančią kompetentingą priežiūros instituciją, todėl kai tik galėsite susisiekite su mumis (žr. skiltį „Susisiekite su mumis“ puslapio apačioje).

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų apie šią privatumo politiką ar mūsų vykdomą asmens duomenų tvarkymą, arba, jei nebenorite gauti Columbus rinkodaros el. laiškų, susisiekite su mumis arba atlikite kiekviename rinkodaros el. laiške pateikiamus atsisakymo veiksmus.

Susisiekti

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down