<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Vartotojų poreikiai keičiasi kasdien. Ar jūsų verslas keičiasi kartu su jais? 

Pastoviai didėjant konkurencijai ir keičiantis rinkos veiksniams, pagrindiniu sėkmės faktoriumi tampa resursų utilizacijos optimizavimas, o nuosekli kliento patirtis yra būtina norint išlaikyti klientų lojalumą. Jei norite pasiekti šią patirtį, jūsų technologija turi būti pilnai išnaudota.

Suburkite lojalių klientų ratą

Praplėskite savo paslaugų modelį. Suteikite savo klientams reikiamą lankstumą ir stabilumą.

Optimizuokite utilizaciją

Pasirūpinkite, kad turimos sistemos būtų pritaikytos jūsų veiklos procesams, būtų matoma tiksli realaus laiko informacija ir struktūrizuotai tvarkomi duomenys.

Viena sistema

Pritaikykite jūsų rinkai skirtus specializuotus sprendimus ir pilnai padenkite bei optimizuokite procesus. 

Columbus Leasing sistema finansų ir lizingo įmonėms

Sistema padedanti valdyti nuomos/paskolų procesą - nuo pasiūlymo pateikimo iki lizingo/sutarties galiojimo pabaigos.
Sužinoti daugiau

Specializuotas IFRS 16 sprendimas

Įgyvendinkite IFRS 16 (liet. TFAS 16) reikalavimus su tuo pačiu personalo kiekiu ir toje pačioje verslo valdymo sistemoje.
Sužinokite daugiau

Finansų analitikos galimybės su Power BI

Kaip suvaldyti didelius finansinių duomenų kiekius, analizuoti informaciją susijusią su įmonės DK ir biudžetais? 
Sužinoti daugiau

CRISP sprendimas finansų rinkos dalyviams

RegTech sprendimas, padedantis supaprastinti rinkos dalyvių raportavimą prižiūrinčiai institucijai, automatizuojant ataskaitų formavimą ir perdavimą.

Sužinokite daugiau

Georgian Leasing Company

Geresnis laiko valdymas, sumažėjęs rizikos lygis, padidėjusi darbo kokybė ir rezultatų patikimumas - kliento patirtis po lizingo sistemos diegimo.
Skaitykite visą Georgian Leasing Company atsiliepimą anglų kalba.
Skaityti

Norite sužinoti daugiau?

NAUJAUSIOS ĮŽVALGOS

Greitai bus dveji metai, kai įsigaliojo IFRS 16, lietuviškai dar vadinamas TFAS 16, standartas, pagal kurį nuomininkai privalo apskaityti sutartinius nuomos įsipareigojimus kaip ilgalaikius įsipareigojimus, kai nuomos terminas yra ilgesnis negu dvylika mėnesių bei nuomos kaina per periodą viršija nustatytą ribą. Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal nuomos sutartį yra apskaičiuojami kaip grynoji esamoji vertė būsimųjų pinigų srautų, diskontuojant juos pagal sutartinę diskonto normą. Sutartinė nuomos kaina yra paskaidoma į dvi dedamąsias – vertės dengimą, kuris nuosekliai mažina registruotus ilgalaikius įsipareigojimus bei palūkanas, kurios yra apskaitomos į sąnaudas. Visus šiuos skaičiavimus galima atlikti excel programoje, tačiau įmonės turinčios daug nuomos sutarčių pačios labai gerai supranta, kad tokių skaičiavimų excel programoje ir apskaitos kiekvienos sutarties lygyje „nepaveš“. Tam reikia lankstaus ir specifiškai IFRS 16 standarto reikalavimus atitinkančio sprendimo. Tačiau ar tikrai specializuotas IFRS 16 sprendimas aktualus ir naudotinas tik didelėse įmonėse? Panagrinėkime specialiai IFRS 16 standartui sukurto sprendimo pranašumus, kurie tikėtina aktualūs visiems apskaitantiems ilgalaikius nuomos įsipareigojimus.
Pandemija, karantinas ir laikotarpis po jo aiškiai parodė į ką svarbiausia atkreipti dėmesį kiekvienai įmonei, norinčiai ir toliau aktyviai dirbti.
Kad ir kaip tobulai sudėliotume naujos sistemos diegimo procesą, visada ties tuo dirbsime su žmonėmis. O dirbant su žmonėmis sutiksime daugybę garsiai neįvardintų priežasčių, giluminių baimių, nepagrįstų prieštaravimų ir panašiai. Formuojasi situacijos, kai dar net nėra aiški nauja sistema ir būsimas jos diegimo rezultatas, o tai jau kelia darbuotojų pasipriešinimą. Darbuotojų emocinės dalies valdymas diegimo komandai atima daug brangaus laiko, ypatingai, kai organizacijoje nekreipiama į tai jokio dėmesio.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down