<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Siekdamos veiklos ir produktų tobulumo, organizacijos turi nuolat valdyti riziką rinkdamos, vertindamos ir prioritetizuodamos informaciją. Šios rizikos kyla iš įvairių šaltinių, įskaitant neaiškumą finansų rinkose, grėsmes kylančias dėl projektų nesėkmių (bet kuriame kūrimo, plėtros, gamybos ar palaikymo etape), teisinių įsipareigojimų, kredito rizikos, nelaimingų atsitikimų, natūralių priežasčių ir nelaimių, tyčinių konkurento atakų ar nenuspėjamos įvykių priežasties.

Columbus atitikties reikalavimams ir veiklos tęstinumo paslaugos padeda įmonės IT ir finansų vadovams ar vyr. buhalteriams, suteikdama valdymo, rizikos ir atitikties konsultacijas. Mes siūlome strategines ir taktines konsultacijas kartu su audito paslaugomis.

Užtikrinkite IT atitiktį reikalavimams

Ar jūsų verslas atitinka BDAR reikalavimus? Kokia yra kita IT atitikties taisyklė, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai gali paveikti jūsų organizaciją? Gaukite atsakymus į šiuos klausimus naudodamiesi mūsų atitikties reikalavimams ir veiklos tęstinumo paslaugomis.

Padidinkite našumą, sumažinkite išlaidas

Lengviau valdykite veiklos procesus ir užtikrinkite valdymo, rizikos ir atitikties strategiją. Rezultatas? Didesnis našumas ir mažesni kaštai.

Apsaugokite savo duomenis

Prieigos kontrolė, auditas ir bylų šifravimas užtikrina privatumą ir duomenų apsaugą.

Specializuotas IFRS 16 sprendimas

Įgyvendinkite IFRS 16 (liet. TFAS 16) reikalavimus su tuo pačiu personalo kiekiu ir toje pačioje verslo valdymo sistemoje.
Sužinokite daugiau

IFRS 16 sprendimo nauda verslui

Sutarčių pakeitimų valdymas, periodinis duomenų perkėlimas ir ataskaitų teikimas, tai tik kelios naudos įmonei turint specializuotą IFRS 16 sprendimą.
Plačiau

ATEA: "Created solution is intuitive – user friendly and allows to manage lease contract with minimum efforts"

Created solution is fully covering ATEA Baltics needs for adjusted IFRS 16 requirements and will be used as a basis for ATEA Nordic countries without major modifications
Skaitykite

BDAR įrankis

Užtikrinkite atitiktį 2018 m. gegužės 25 dieną įsigaliojusiam BDAR (angl. GDPR) reglamentui su BDAR įrankiu, skirtu Microsoft Dynamics NAV ir AX sistemoms.
Sužinokite daugiau
Donatas Statulevičius

Donatas Statulevičius

Atitikties ir verslo tęstinumo ekspertas

Norite sužinoti daugiau?

NAUJAUSIOS ĮŽVALGOS

Greitai bus dveji metai, kai įsigaliojo IFRS 16, lietuviškai dar vadinamas TFAS 16, standartas, pagal kurį nuomininkai privalo apskaityti sutartinius nuomos įsipareigojimus kaip ilgalaikius įsipareigojimus, kai nuomos terminas yra ilgesnis negu dvylika mėnesių bei nuomos kaina per periodą viršija nustatytą ribą. Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal nuomos sutartį yra apskaičiuojami kaip grynoji esamoji vertė būsimųjų pinigų srautų, diskontuojant juos pagal sutartinę diskonto normą. Sutartinė nuomos kaina yra paskaidoma į dvi dedamąsias – vertės dengimą, kuris nuosekliai mažina registruotus ilgalaikius įsipareigojimus bei palūkanas, kurios yra apskaitomos į sąnaudas. Visus šiuos skaičiavimus galima atlikti excel programoje, tačiau įmonės turinčios daug nuomos sutarčių pačios labai gerai supranta, kad tokių skaičiavimų excel programoje ir apskaitos kiekvienos sutarties lygyje „nepaveš“. Tam reikia lankstaus ir specifiškai IFRS 16 standarto reikalavimus atitinkančio sprendimo. Tačiau ar tikrai specializuotas IFRS 16 sprendimas aktualus ir naudotinas tik didelėse įmonėse? Panagrinėkime specialiai IFRS 16 standartui sukurto sprendimo pranašumus, kurie tikėtina aktualūs visiems apskaitantiems ilgalaikius nuomos įsipareigojimus.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down