Korporatīvā sociālā atbildība

2012. gadā Columbus parakstīja ANO globālo līgumu. Mēs esam apņēmušies būt sociāli un ekoloģiski atbildīgi un ievērot visus atbilstošos likumus, standartus un vadlīnijas. Mēs saglabājam stipru korporatīvās pārvaldības struktūru un atklāti un skaidri informējam par mūsu centieniem korporatīvās sociālās atbildības jomā. Šie centieni galvenokārt ir vērsti uz cilvēktiesībām, darba tiesībām, korupcijas apkarošanu, vides aizsardzību un sociālo atbildību tajās valstīs, kurās mēs strādājam.

Katru gadu mēs regulāri atskaitāmies par savu izaugsmi šajās jomās mūsu dokumentā Pārskats par progresa attīstību. Šis korporatīvās sociālās atbildības pārskats tiek sagatavots atbilstoši Dānijas finansiālo pārskatu akta sadaļai 99a. Varat iepazīties ar pārskata 2015. gada redakciju šeit.

Cilvēktiesības un korupcijas apkarošana

Columbus cenšas ietekmēt visus savus darbiniekus un biznesa partnerus, lai tiktu ievērota Vispārējā cilvēktiesību deklarācija. Lai panāktu virzību savos centienos un precizētu mūsu nostāju savu klientu un partneru priekšā, esam definējuši Uzvedības kodeksu, kas apraksta mūsu ētikas vadlīnijas biznesa aktivitātēs. Tā kā mēs uzskatām, ka korupcija un neētiskas biznesa prakses nav saderīgas ar veselību uzņēmējdarbību, mēs izmantojam savu "Ētikas kodeksu", lai garantētu, ka mēs veicinām ētisku biznesa praksi un aizsargājam Columbus pret kompromisiem šajā sfērā.

Darba aizsardzība

Darbinieki ir Columbus galvenā vērtība. Mūsu sekmes ir atkarīgas no mūsu spējas piesaistīt un saglabāt labākos nozares profesionāļus. Ir kritiski svarīgi, ka mēs ne tikai īstenojam cilvēktiesību mandātus, bet arī nodrošinām saistošus darba apstākļus saviem cilvēkiem. Īpaši tas attiecas uz darba algu, labsajūtas nodrošināšanu un profesionālo izaugsmi, un mūsu centieni ir spēkā visās mūsu filiālēs dažādās pasaules malās. Mēs esam izlēmuši, ka mūsu cilvēku darba apstākļi būs mūsu korporatīvās sociālās atbildības centienu pašā centrā.

Sociālā atbildība

Columbus ir globāls uzņēmums, kas darbojas lokāli un tiešā savu klientu tuvumā. Mēs ticam, ka ir svarīgi piedalīties sabiedrības dzīvē un iesaistīties labdarības pasākumos. Šī iemesla dēļ mēs uzsveram šīs aktivitātes mūsu korporatīvās sociālās atbildības pārskatā. Mēs gribam teikt paldies mūsu kopienām, tāpēc Columbus iedrošina un atbalsta darbinieku vēlmi izmantot savu laiku un prasmes labdarībai. Vairākums Columbus filiāļu ir iesaistītas vietējos labdarības pasākumos.

Vides aizsardzības fokuss

Columbus pamatā ir cilvēki. Vairākums mūsu darbinieku strādā ārpus birojiem, un mūsu organizācijas ietekme uz apkārtējo vidi ir salīdzinoši neliela. Columbus nepārtraukti cenšas uzlabot savas mītnes, lai tās kļūtu par energoefektīvām un veselīgām darba vidēm. Turklāt mēs cenšamies minimizēt nevajadzīgus aviokomandējumus un tā vietā veicinām virtuālo sapulču praksi, kas arī uzlabo mūsu biznesa efektivitāti.