Iespējas un uzņēmuma pārveidošana pasaules vērtīgākajai nozarei

Ražotāji vada vissarežģītākos un novatoriskākos uzņēmumus, ko pazīstam. Jums jākontrolē darījumi, procesi un resursi un jānodrošina, ka tie atbalsta jūsu stratēģiju un mērķus. Tā kā jūsu uzņēmums darbojas tirdzniecības partneru, piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju un klientu tīklā, jums arī jāpārvalda notikumi un transakcijas, kuras rodas šajās svarīgajās attiecībās.

Kā vislabāk ar savu uzņēmumu izmanevrēt cauri tādām nozares tendencēm kā globālā konkurence, pieaugošas sarežģītības piegādes ķēdes un nepastāvīgi tirgi? Kā vislabāk izmantot tādas izdevības kā produktu pārveidošanu par ienākumus nesošiem pakalpojumiem? Inovāciju izstrāde uz stingra ERP pamata, kas ir optimizēts jūsu vajadzībām, sniedz jums instrumentus, lai vadītu savu ražošanas uzņēmumu nākotnē un efektīvi stātos pretī mūsdienu izaicinājumiem. Columbus piemīt biznesa, nozares un tehniskā lietpratība, lai to panāktu pragmatiski un ekonomiski.

Kad strādājam kopā ar jums, mēs vispirms pievēršamies jūsu galvenajām prioritātēm un svarīgākajiem jautājumiem. Taču varat paļauties, ka mēs ne tikai atbildēsim uz jautājumiem par izaicinājumiem un iespējām, ar kurām saskaras ražotāji. Columbus inovācijas un atzītās līderpozīcijas arī būtiski ietekmē ražošanas nozares virzību uz priekšu un palīdz uzņēmumiem attīstīt savus biznesa modeļus digitālajā laikmetā.

Lietu internets jau ir klāt

Uzziniet, kā IoT var palīdzēt jūsu biznesam

Kritiski jautājumi, uz kuriem palīdzēsim rast atbildes

 • Kļūšana par stratēģisku sadarbības partneri

  Apkopojiet un analizējiet datus no lietu interneta (Internet of things – IoT), lai palīdzētu klientiem izmantot jūsu produkciju maksimāli izdevīgā veidā, uzlabot viņu inženiertehniskos projektus un darboties ar optimālu ražīgumu.

 • Vērtīgu pakalpojumu sniegšana

  Kad esat veikuši piegādi klientam, palīdziet tam izmantot jūsu produkciju ar maksimālu atdevi, veicot savlaicīgu un profilaktisku apkopi un uzlabojumus.

 • Aktīvu produktivitātes nodrošināšana

  Pagariniet iekārtu, tehnikas, autoparka un citu ražošanas iekārtu kalpošanas laiku un nodrošiniet, ka tie darbojas bez nevajadzīgiem pārtraukumiem.

 • Procesu rentabilitāte

  Pilnveidojiet visu ražošanas ķēdi, sākot ar tāmi un beidzot ar saražotās produkcijas piegādi un apkalpošanu, sinhronizējiet un vienkāršojiet procesus, lai tie ļautu sniegt jūsu klientiem maksimālu atdevi.

 • Izmaiņu pārvaldības lietpratība

  Neļaujiet inženiertehniskām izmaiņām “noēst” jūsu peļņu. Apgūstiet, kā veikli salāgot produktu izmaiņas ar optimālu resursu patēriņu.

 • Prognozējamu projektu realizācija

  Plānojiet un pārvaldiet savus resursus un materiālus, lai savlaicīgi pabeigtu rūpniecības projektus, lai tie iekļautos budžetā, tiem būtu droša laika rezerve un kvalitāte, ar kuru varat lepoties.

 • Ienesīgu inovāciju prakse

  Saskaņojiet produktu inženieriju un ražošanu, lai ātrāk sasniegtu tirgu ar produktiem un funkcijām, kuras klienti vērtē visaugstāk.

 • Piegādes ķēdes iedarbināšana

  Izstrādājiet abpusēji izdevīgas attiecības ar piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un tirdzniecības partneriem un centieties panākt, ka ar jums ir patīkami sadarboties.