Noturīgu, produktīvu attiecību izveide ar jūsu tehnoloģijas partneri

Mūsu klienti ir mūsu dzinējspēks, un mēs cenšamies tos paturēt uz visiem laikiem.

Sistēmās un procesos rodas jauni izaicinājumi, balstot un attīstot savu biznesu uz modernas ERP infrastruktūras pamata. Tehnoloģijai ir nepieciešami jauninājumi. Varbūt ir parādījušās jaunas biznesa grupas vai vietas, kas jāiekļauj uzņēmumā. Jūsu darbiniekiem ir nepieciešama apmācība un izglītība. Jūsu procesi mainās, un tehnoloģijai ir jāseko šai tendencei. Mēs veltām laiku, lai iepazītu jūsu uzņēmumu, galvenos vadītājus un biznesa mērķus. Mēs iekarojam jūsu uzticību, tāpēc ļaujiet mums palīdzēt, lai varat stāties pretī dažādiem izaicinājumiem un izmantot radušās iespējas.

Mēs esam apkopojuši mūsu beztermiņa klientu atbalstu pakalpojumu portfelī ar nosaukumu ColumbusCare. Izmantojot ColumbusCare, jūs atradīsit pakalpojumu līmeņus, izcenojumu shēmas un pakalpojumus ar pievienoto vērtību, kas palīdzēs lietot un optimizēt jūsu ERP sistēmu un tai pievienotos risinājumus. Mūsu globālās komandas darbs ir veltīts tam, lai varat gūt panākumus, un nav svarīgi, vai tie ir programmatūras labojumi un risinājuma uzlabojumi vai plaša mēroga izmaiņu ieviešana uzņēmumā un tā vadības procesā.

Tieši tāpat kā jūs mēģināt sniegt vispilnvērtīgāko un patīkamāko pieredzi saviem klientiem, arī mēs mēģinām pārsniegt jūsu cerība, sākot no pirmās sarunas un visa jūsu uzņēmuma darbības laikā. ColumbusCare atbalsta profesionāļi darbojas ar konkrētiem klientu uzņēmumiem, tāpēc vienmēr varat sazināties ar cilvēku, kas pazīst jūsu biznesu un sistēmas.

Columbus regulāri lūgs sniegt atsauksmes un izmantos rezultātus, lai veiktu uzlabojumus. Columbus 2020 stratēģijas ietvaros mēs ieguldām līdzekļus, lai sistemātiski uzlabotu visas mūsu vērtību plūsmas. Tas ir mūsu mērķis – saņemt no jums visaugstāko klienta uzticības novērtējumu mūsu nozarē.