Algu aprēķins ar Microsoft Dynamics

Columbus Algu risinājums ir veidots atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām un balstīts uz Microsoft Dynamics platformas. Tas pastāvīgi tiek pielāgots jaunākajām izmaiņām un prasībām par atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu VID EDS, lai pēc iespējas vairāk atvieglotu grāmatvežu darbu – samazinātu manuālu datu ievadi, padarītu datus precīzākus un izvairītos no kļūdu iespējamības.

Risinājums ir integrēts ar Personāla risinājumu un darbinieku pašapkalpošanās portālu.

Business

Kāpēc izvēlēties Algu risinājumu