Tilbake til kunder

Den Norske Turistforening

DNT

Enklere å komme seg ut i naturen med Microsoft Dynamics CRM fra Columbus

- Med bistand fra Columbus er det utviklet nettbasert system som gjør det enkelt å bestille overnattingsplass på våre turisthytter. Smart teknologi er viktig for å oppfylle vår visjon om å få flere ut i naturen, sier Karin Schøyen i DNT Oslo. Hun har fungert som prosjektleder for utvikling av systemet.


Få kundecaset som PDF her.


Utfordring

Den Norske Turistforening (DNT) skal fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv, og bevare natur og kulturverdier. Et viktig virkemiddel i denne sammenhengen er å legge til rette for gode overnattingstilbud i naturen, og de tilbyr både betjente og ubetjente hytter i landets mest populære skog- og fjellområder. Dette har ført til at generasjoner av nordmenn har lagt opp helger og ferier etter DNTs tilbud. Selv om mulighetene allerede er mange, har det blitt stadig viktigere å kunne tilby en større grad av forutsigbarhet rundt booking av overnatting, og ikke minst frigjøre administrativ tid til å utvikle enda bedre tilbud til medlemmer og gjester.


Til nå har det ikke eksistert gode systemer for å registrere bookinger og vise tilgjengelighet på senger, og DNT har hatt mange ulike manuelle gjestesystem på tvers av organisasjonen. Dette har skapt unødvendig tunge prosesser, og gitt et stort potensiale for å fjerne tidstyver. DNT iverksatte derfor en analyse for å finne teknologien som ga de beste løsningene på den mest smidige og kostnadseffektive måten.


Løsning

Gode bookingløsninger er viktig for at gjestene skal enkelt kunne bestille overnatting, og få de samme gode opplevelsene over hele landet. Siden DNT har mange gode erfaringer med Microsoft, ønsket de å hente ut flere synergier fra teknologiplattformen ved innføringen av bedre kundehåndteringssystemer. De utlyste derfor en anbudskonkurranse, der Columbus ble foretrukket til å bistå med utviklingen og innføringen av Microsoft Dynamics CRM og AX.


Columbus la til grunn en løsning der standardiserte løsninger ble brukt som basis for videreutviklingen som skulle gi DNT resultatet de forespurte. Karin Schøyen har fungert som prosjektleder siden 2015, og hennes lokallag i Oslo er først til å ta i bruk systemet på 22 hytter i Oslo-området høsten 2016. Når DNT har gjort seg de første erfaringer er målet å tilby plattformen til Columbus til andre foreninger og lag i DNT, og deretter å ta i bruk øvrige deler av løsningen.


- Målet er en fullintegrert løsning som tilbyr våre medlemmer og kunder helt nye serviceopplevelser, sier Schøyen.


Resultat

DNT og deres gjester vil oppleve store fordeler fra den nye nettbaserte løsningen.

  • Gjester vil enklere kunne bestille overnatting på hytter i hele landet. Det blir mer forutsigbart og trygt å komme seg ut i naturen når man vet at man er garantert overnatting
  • DNT vil få frigjort tid og penger i hele organisasjonen ved å fjerne manuelle og krevende prosesser
  • Betaling med bankkort over nett gir DNT et bedre system for å få inn flere investeringsmidler
  • Det automatiserte systemet vil frigjøre tusenvis av timer på tvers av organisasjonen som kan brukes til bedre formål

Schøyen er svært spent på mottagelsen til den nye løsningen og sier at målet er at løsningen på sikt skal kunne brukes på hytter over hele landet:


- Teknologien og utformingen på løsningen er så brukervennlig og enkel at vi kan forvalte den selv. Vi er svært fornøyd med bistanden fra Columbus. Konsulentene har vært flinke og levert på både tid, kvalitet og budsjett. Jeg anbefaler gjerne Columbus og Columbus’ løsninger til andre, sier hun.


www.dnt.no


Står din virksomhet ovenfor lignende utfordringer?

Eller vil du vite mer om hva Microsoft Dynamics CRM kan tilby din virksomhet? Ta kontakt med Salgsdirektør Audun Rasmussen på 936 56 799 eller aras@columbusglobal.com for å høre mer om Columbus’ medlemsløsning.

Kategorier Medlem, Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Dynamics AX