Columbus Medlem

Mange organisasjoner sliter med å skaffe full oversikt over sine relasjoner og prosesser, og har høye administrative kostnader som følge av dette. Møt utfordringene med vår bransjeløsning for medlems- og frivillighetsorganisasjoner.

 

Columbus Medlem baserer seg på forskjellige Microsoft Dynamics 365 Apper og SharePoint, samt en sømløs integrasjon mot Office 365. Disse teknologiene i kombinasjon muliggjør full støtte for alle prosessene som en organisasjon har.

Last ned prislisten

Membership_banner

Medlemsløsninger

 • Medlem_icons_Medlemmer og Givere
  • Innmelding, utmelding av medlemmer og givere.
  • Tillitsverv, lagsoppbygging, kommunikasjon og sporingslogg.
  • Verving av nye medlemmer, uttak av vervepremier.
  • Markedsføringsverktøy.
 • Medlem_icons_okonomi
  • Utsendelse av giro for medlems.
  • kontingent, Kampanjer og faste.
  • giveravtaler, Fordeling av inntekter.
 • Medlem_icons_Portal

  Min side hvor medlemmer kan se og oppdatere egen informasjon, hente medlemskort, verving, interesser, kompetanse, nytt medlemskap, admin. av medlemmer for lokal- og fylkeslag og betaling via Nets.

 • Medlem_icons_Kurs og Kompetanse
  • Opprette og administrere kurs.
  • Registrere av- og påmelding, fakturering av kursavgift.
  • Registrere kompetanse.
 • Medlem_icons_Fundraising
  • Utsendelse av inntektskampanjer til leads og eksisterende medlemmer.
  • Segmentering via utvalgsmodul.
 • Medlem_icons_Rapportering

  Dashboards og Power BI rapporter for å få korrekt status på medlemsmassen. 

 • Medlem_icons_Sakshandtering og dokumenter
  • Opprette og løse ulike type saker.
  • Integrasjon mot SharePoint for å se tilhørende dokumenter på en sak, et medlem eller lag.
 • Medlem_icons_Frivillighet
  • Registrering av aktiviteter, roller og mottak av frivillighets ønsker fra frivillige.
  • Sjekk av kompetanse og avtale.