BackToNewsletters

Med maskinene på nett unngår du dyre produksjonsstopp

8 april, 2016
Newsletter

Skyteknologi har gjort det billigere å overvåke maskiner og produksjonslinjer. Nå kan dere tilpasse vedlikehold etter forholdene, vite om mulige avbrudd og mekaniske feil før de skjer og håndtere situasjonen før den blir kritisk.

Automatisert produksjonsovervåkning har kanskje ikke like stor nyhetsverdi som oppslag om intelligente hjem og kjøleskap som selv bestiller ny melk når den gamle går ut på dato. Likevel baserer dette seg på samme teknologi, og kan gi store fordeler i produksjonsbedrifter.


Teknologien som ligger bak er knyttet til Internet of Things (IoT), tingenes internett. «Predictive maintenance» eller forutseende vedlikehold innebærer fjernovervåkning og analyse av maskineriets yteevne og pålitelighet. Dette er et av feltene hvor IoT allerde nå kan gi konkrete fordeler. Teknologien gjør dere i stand til å forebygge de fleste produksjonsavbrudd og de konsekvenser det kan få. Hvert år taper norske bedrifter penger, kaster bort lønnskroner og taper omdømme og kundetilfredshet på grunn av hendelser som kunne vært unngått.


Fjernovervåking er et konkurransefortrinn

Produksjonsbedrifter som bruker automatisert fjernovervåking har større lønnsomhet og vinner konkurransen i markedet. Ifølge en undersøkelse fra det internasjonale analyseselskapet Aberdeen Group bruker over halvparten av de mest konkurransedyktige produksjonsbedriftene automatisert fjernovervåkning. Kun 35 prosent av bedriftene som ikke er i toppgruppen gjør det samme. Risikoen for avbrudd og produksjonsstopp er markant lavere hos de som kobler samlebåndet og skjæremaskinen på nett og følger med på om alt fungerer som det skal.


Tilpass serviceavtalen etter det faktiske bruksmønsteret

– Maksimal driftstid gir større lønnsomhet. Et moderne produksjonssystem består som regel av komplekse maskiner, og driftssikkerheten blir ikke god nok kun ved å overholde fastsatte serviceintervaller. Små og store endringer av bruksmønster gjør at maskindeler slites på en måte som det ikke er mulig å ta høyde for i en standardisert servicekontrakt. Det er det samme som at en sjåfør som vanligvis tar korte kjøreturer i byen må ha bilen oftere på verksted enn en som stort sett kjører lengre turer på landeveien, forklarer Bjørn Pedersen, Industry Practice Lead og faglig ansvarlig for produksjonsavdelingen i Columbus.


Ideen med forutseende vedlikehold er at sensorer i maskinene selv gir den informasjonen som behøves, slik at man gjennom serviceavtalen kan gi vedlikehold når det trengs – ikke når kalenderen sier det er på tide. Sensorene registrerer endringer i for eksempel temperatur, vibrasjonsmønster, omdreiningshastighet og flyt, og sender informasjon i en konstant strøm til en skyløsning som bruker statistikk og algoritmer til å forstå om en del av maskinen er på vei til å bryte sammen – og hvor feilen kommer til å oppstå.


–Slik kan du tilpasse serviceintervallene for å gjenspeile den reelle slitasjen. Ved å analysere dataene kan du se mekaniske feil før de fører til avbrudd, og antall plutselige produksjonsstopp begrenses til et minimum. I tillegg vet du som regel hvilke deler du trenger i god tid før vedlikeholdet skal gjøres, og kan bestille deler og planlegge at jobben skal utføres når det forstyrrer produksjonen minst mulig, sier Pedersen.


Skyen gjør teknologien tilgjengelig for alle – bare billigere

Mange moderne produksjonsmaskiner har allerede et helt arsenal av sensorer og målepunkter som generer data. Disse kan utnyttes ved løpende overvåkning og proaktivt vedlikehold. Ofte kommer ikke informasjonen lenger enn til maskinens egne diagnostiseringsledd, fordi det tradisjonelt har krevd skreddersydde IT-løsninger til å hente ut, samkjøre og analysere informasjonen.


– Inntil nylig var det så kostbart å etablere og drive forutseende vedlikehold at det var forbeholdt de største industribedriftene. Nettskyen har imidlertid gjort teknologien enkelt tilgjengelig for alle og sørget for billigere løsninger. Eksempelvis kommer Columbus snart til å tilby en løsning som kobler maskineriets sensorapparat til et skybasert analyseverktøy, forteller Pedersen.


Dette er nye muligheter som gjør at forutseende vedlikehold ikke bare er aktuelt og økonomisk forsvarlig for små og mellomstore bedrifter, men også for maskinprodusentene.


Nye forretningsmuligheter for maskinprodusenter og serviceleverandører

-Teknologien gjør produksjonsbedrifter mer konkurransedyktige og åpner for en rekke interessante forretningsmodeller hos deres leverandører. Du blir for eksempel mer verdifull som maskinprodusent hvis maskinene dine enkelt kan kobles til et nettbasert analyseverktøy. Hvis du i tillegg kan levere service på maskinene, sikre høy driftstid og et forutsigbart kostnadsnivå kan du utvide virkeområdet ditt og gjøre deg aktuell som langvarig sparringspartner, der du tidligere bare bygde og solgte maskinen, forklarer Bjørn Pedersen.


Det er mye å hente for servicebedrifter også, som kan tilby mye mer forutsigbar drift med de riktige teknologiløsningene. En servicebedrift som vedlikeholder rulletrapper på kjøpesentre ville tradisjonelt kontrollert trappene jevnlig, men ikke kunnet hindre at de stoppet fra tid til annen. Når det skjedde måtte  kjøpesentrene sende feilmelding og vente på en tekniker. Dette er tidkrevende, kostbart og ineffektivt – og samtidig blir kundene på kjøpesentrene utilfredse og butikkene mister muligens omsetning. Pedersen foreslår en bedre løsning:


–I stedet kan du ”lytte” til motoren og maskindelene via sensorer, nettskyen og analyseløsningen, og oppdage at trappen er på vei til å bli sliten før den stopper. Du bestiller en tekniker som skifter de snart ødelagte delene en tirsdag formiddag, når det nesten ikke er kunder tilstede på senteret. Proaktivt, raskere og billigere enn i dag, uten at noen rekker å bli sure. Mulighetene med slike skyløsninger er utallige, og vi har kun begynt å pirke i overflaten,” avslutter han.


Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss i dag for å høre mer om automatisert fjernovervåkning og hvordan tingenes internett vil kunne hjelpe deg og din bedrift.

Kategorier Kunde hos Columbus, Digital Transformation, Produksjon