Fem typer risiko du kan unngå ved å integrere systemer

Evner dere å hente ut gevinster fra informasjonen som er tilgjengelig i din virksomhet? Kjenner dere mulighetene som oppstår når viktig informasjon deles på bedre måter på tvers av team og avdelinger?

Fordelene med god systemintegrasjon overses ofte av alle andre enn de med teknisk kompetanse. Mulighetene som oppstår når systemer snakker bedre sammen er unike, og det tilfører virksomheten helt nye typer konkurransefortrinn.

 

Last ned e-bok

Business Integration Solutions