<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Vurderer du å outsource IT-driften din? Her kommer ulike årsaker til hvorfor du ikke bør drifte IT’en din in-house.

Virksomheter i vekst trenger åpenbart en god del IT-kompetanse og da kommer spørsmålet opp om du skal overlate det til noen andre, eller om du skal å ha alt in-house. Sistnevnte høres tryggere og mer oversiktlig, men det er grunner til å revurdere beslutningen. Det å bygge en tilfredsstillende IT-avdeling fra bunnen av kan ofte være mer komplisert enn det er verdt.

1. Kostbart å drive selv

Det kreves en god del nødvendig utstyr og programvare når å oppnå gode og solide IT-løsninger. Det betyr dyre innkjøp eller abonnementsavtaler, for programmer og maskineri som kanskje har et ganske snevert bruksområde i virksomheten som helhet. Kort sagt – du etablerer en helt ny og omfattende utgiftspost som ville vært betraktelig mindre ved å outsource fra noen andre som allerede har utstyret de trenger.

2. Krevende med rekruttering av rett IT-kompetanse innen ulike fagområder 

Det kan være krevende med rekruttering til IT-avdelingen, som ofte er en lang og kostbar prosess. Det å avgjøre hvem som er best egnet er ikke alltid enkelt dersom IT ikke er virksomhetens felt, og dem du først ansetter vil enten kreve høye lønninger eller omfattende opplæringsprogrammer, som du igjen må investere ressurser i.

3. Dagens IT-avdeling kan ha begrenset IT-ekspertise  

IT er også et stort fagfelt, og om de eventuelle eksisterende IT-folkene er gode på å finne ut hvorfor printeren ikke fungerer, eller hvordan frigjøre serverplass, betyr ikke det at de nødvendigvis har mye erfaring med å etablere skyløsninger eller utføre nettverksdiagnostikk. Jo mer avanserte løsninger du er ute etter, jo mer spisskompetanse kreves det av dem som skal bygge og drifte dem.

4. Svekket effektivitet 

Dersom IT driftes internt i virksomheten vil det gjerne bety at de ansvarlige har flere oppgaver, siden det spesifikke du alternativt ville ha outsourcet ikke nødvendigvis er en 24/7-jobb. Konsentrerer de seg om flere oppgaver samtidig, ender man gjerne opp med lite effektiv multitasking, og mindre tid vil dedikeres til virksomhetens kjernevirksomhet. Det er tross alt der fokuset burde ligge.

Vil du ha en garantert oppetid på 99,5%? Last ned faktaarket om Columbus UpTime som er proaktiv overvåking av din Dynamics-installasjon, slik at du sikrer at systemet alltid er tilgjengelig når du trenger det.

Last ned faktaark


Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Med flere virksomheter som velger å outsource hele eller deler av IT-driften til eksterne leverandører, har dette gjerne gått sammen med økt bruk av skytjenester. Noe som igjen øker IT-sikkerheten betraktelig.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down