<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Vurderer du å outsource IT-driften din? Her kommer ulike årsaker til hvorfor du ikke bør drifte IT’en din in-house.

Virksomheter i vekst trenger åpenbart en god del IT-kompetanse og da kommer spørsmålet opp om du skal overlate det til noen andre, eller om du skal å ha alt in-house. Sistnevnte høres tryggere og mer oversiktlig, men det er grunner til å revurdere beslutningen. Det å bygge en tilfredsstillende IT-avdeling fra bunnen av kan ofte være mer komplisert enn det er verdt.

1. Kostbart å drive selv

Det kreves en god del nødvendig utstyr og programvare når å oppnå gode og solide IT-løsninger. Det betyr dyre innkjøp eller abonnementsavtaler, for programmer og maskineri som kanskje har et ganske snevert bruksområde i virksomheten som helhet. Kort sagt – du etablerer en helt ny og omfattende utgiftspost som ville vært betraktelig mindre ved å outsource fra noen andre som allerede har utstyret de trenger.

2. Krevende med rekruttering av rett IT-kompetanse innen ulike fagområder 

Det kan være krevende med rekruttering til IT-avdelingen, som ofte er en lang og kostbar prosess. Det å avgjøre hvem som er best egnet er ikke alltid enkelt dersom IT ikke er virksomhetens felt, og dem du først ansetter vil enten kreve høye lønninger eller omfattende opplæringsprogrammer, som du igjen må investere ressurser i.

3. Dagens IT-avdeling kan ha begrenset IT-ekspertise  

IT er også et stort fagfelt, og om de eventuelle eksisterende IT-folkene er gode på å finne ut hvorfor printeren ikke fungerer, eller hvordan frigjøre serverplass, betyr ikke det at de nødvendigvis har mye erfaring med å etablere skyløsninger eller utføre nettverksdiagnostikk. Jo mer avanserte løsninger du er ute etter, jo mer spisskompetanse kreves det av dem som skal bygge og drifte dem.

4. Svekket effektivitet 

Dersom IT driftes internt i virksomheten vil det gjerne bety at de ansvarlige har flere oppgaver, siden det spesifikke du alternativt ville ha outsourcet ikke nødvendigvis er en 24/7-jobb. Konsentrerer de seg om flere oppgaver samtidig, ender man gjerne opp med lite effektiv multitasking, og mindre tid vil dedikeres til virksomhetens kjernevirksomhet. Det er tross alt der fokuset burde ligge.

Vil du ha en garantert oppetid på 99,5%? Last ned faktaarket om Columbus UpTime som er proaktiv overvåking av din Dynamics-installasjon, slik at du sikrer at systemet alltid er tilgjengelig når du trenger det.

Last ned faktaark


Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Forretningsutvikling kan være kritisk og avgjørende for virksomheten din. Innovasjon kan føre til nye og bedre måter å levere produkter og tjenester på, og/eller forbedre din daglige drift.
I 2019 satte Black Friday-salget ny rekord, akkurat som året før og det kan mest sannsynlig skje i år også. Ja, kanskje spesielt i år med Covid-19, da flere enn noen gang sannsynligvis vil handle mer på nett. Uansett vil 27. november være den største dagen i året for norsk detaljhandel. Dette får selskaper til å investere stort i systemer som kan skaleres slik at e-handelsløsningen, kassasystemet og lagerstyringen ikke blir overbelastet og bryter sammen.
Flere og flere selskaper går mot skyteknologi på grunn av fordelene som kommer med dette, for eksempel effektivitet, skalerbarhet og lønnsomhet. Siden sky migrasjon er et kritisk skritt som påvirker virksomheten din, er det fornuftig å vurdere noen faktorer for å høste maksimalt utbytte av den. I dette blogginnlegget skal det orienteres om fire hovedpunkter relatert til IT-hosting som du må svare på før du planlegger skyplanen din:
Virksomheter investerer enormt i en robust infrastruktur for å forbedre deres oppetid, som er den gjennomsnittlige tiden hvor dine tjenester, programmer og/eller hjemmesider er til rådighet og tilgjengelige. Likevel står mange IT-bedrifter overfor mange problemer med nedetid som påvirker nettverkskvaliteten og forretningsprogrammer av kritisk betydning. En plutselig nettverk- eller programsvikt har en voldsom effekt på din forretningskontinuitet og kan føre til meget store tap.
Vi lever i en verden hvor en robust og sikker infrastruktur er avgjørende for virksomheten din, og å oppnå et sunt IT-system blir stadig mer utfordrende. Uavhengig av utviklingen innen programvareteknologi, hører vi historier om forskjellige IT-systemfeil som utløste kaos, noe som fikk virksomheten til å stoppe opp. For å unngå slike situasjoner, trenger du rammeverket, ekspertisen og teknologien på plass for å sikre et høytytende og stabilt IT-miljø. Et alvorlig virusangrep kan for eksempel stenge hele IT-miljøet i organisasjonen, og ofte kan det ta dager å gjenopprette.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down