<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Med voksende medlemsorganisasjoner både i skala og størrelse er etterspørselen stor etter automatisering av ulike oppgaver som medlemskapsapplikasjoner, fornyelser, planlegging av arrangementer, utsendelser av nyhetsbrev med mer. Dette vil gjøre det mulig for organisasjonene å koble, engasjere og beholde medlemmene med begrenset tid og innsats.

Her er ulike faktorer som organisasjonene må vurdere når et nytt medlemssystem skal velges:

1. Evnen til å koble til og engasjere seg med medlemmer: Systemet skal kunne håndtere tjenester som å sende tekst, notifikasjoner og e-postpåminnelser til medlemmer på avtaler, kommende hendelser eller for å informere om nye tjenester. Effektiv styring av disse kritiske oppgavene tillater organisasjonene å engasjere seg med medlemmer med minimal innsats fra de ansatte.

2. Sporing av midlene: Å ha en integrert finansiell løsning der inntektsstrømmene fra ulike kanaler blir sporet, hjelper for å effektivisere driften. Denne automatiserte faktureringsløsningen gjør det mulig for ansatte å ikke bruke tid på å spore kilden til midler, validere regnskapene etc. og kan heller konsentrere seg om kjernenvirksomheten.

Les også "Guide til et vellykket CRM-prosjekt" 

3. Sikre ekstern tilgang: Å ha tilgang til systemet fra hvor som helst, gjør det mulig for ansatte å utføre utendørsarrangementer for å kunne registrere nye medlemmer eller registrere prospektene i databasen. Det hjelper også toppledelsen eller medlemsorganisasjonens eiere å få et sanntidsbilde av virksomheten.

4. Nettsideintegrasjon: Muligheten for å ha systemet til å integrere med nettsiden din, gjør det mulig for de nye medlemmene å bli med på medlem via nettsiden. Dette gjør det mulig for prospektene å få informasjon direkte inn i CRM som gir organisasjonen muligheten til å være koblet på og engasjere deretter.

5. Fleksibilitet til medlemmene: Å ha en digital selvbetjeningsportal gjør at medlemmene kan administrere sin konto i tillegg til planlegging av tjenestene, oppgradere medlemskapet og henvise sine venner. Dette gjør det mulig for medlemmene å få tilgang til tjenestene til deres bekvemmelighet og reduserer dermed driftskostnadene for organisasjonen.

Les også "Guide til et vellykket CRM-prosjekt"

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

It is always great to find ways to enhance our productivity and creativity. One such way is by integrating ourselves with advanced technologies like GPT (Generative Pre-trained Transformer). I am going to share my journey of working alongside GPT as a team, focusing on how it has added and increased my abilities and helped me deliver on various work tasks. I am sharing examples of how I use GPT throughout the day and the process I follow to become one with GPT. I have built my own GPT co-pilot setup with various Python applications and integrations, bringing automation to the next level. But all the examples below can be executed without any such extra automation setup.
Er du klar for å la kunstig intelligens skrive møtereferatene og epostene dine? Det kan du nemlig gjøre nå.
Welcome to the exhilarating world of the AI revolution! In this blog series we will dive deep into the most relevant and fascinating topics to help you achieve great results with AI for your business. Lately, AI has been dominating the headlines, creating a whirlwind of buzz that's hard to keep up with. In this first blog we are giving a quick insight to the current status!
Å integrere CRM-systemet ditt med LinkedIn Sales Navigator kan spare deg for mye manuelt arbeid og skape nye muligheter til effektiv kommunikasjon og salg.
Hvordan kan du holde deg konkurransedyktig dersom du selger nesten akkurat de samme tjenestene eller produktene som konkurrentene? Jo, ved å tilby enda bedre kundeservice. AI og maskinlæring, god rådgivning, rask levering og hvordan du retter opp feil – alt teller!
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down