<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Med flere virksomheter som velger å outsource hele eller deler av IT-driften til eksterne leverandører, har dette gjerne gått sammen med økt bruk av skytjenester. Noe som igjen øker IT-sikkerheten betraktelig.

Manglende sikkerhetskontroll og oppfølging av IT-drift kan få svært alvorlige konsekvenser. Outsourcing i skyen, riktig implementert, er en av de beste metodene å øke IT-sikkerheten og gir bedre og mer effektiv service til brukere og kunder. 

Det kommer stadig nye sikkerhetstrusler og krav som det må tas hensyn til. De fleste leverandører vil kunne tilby deg samme, og mest sannsynlig bedre, sikkerhet for dataene dine enn om du har alt i eget hus. Grunnen er rett og slett at de prioriterer det, har nødvendig kunnskap, har de beste ressurser til det og de har robuste systemer som hindrer feil og uautoriserte inntrengere.

IT drift i skyen

Inntil nylig har interne datasentre vært veien å gå for dem som krever total kontroll. Med all data lagret på egen hardware, gjerne fysisk på virksomhetens premisser, og med egne ansatte til å drifte, kan du være sikker på at sikkerheten er 100 prosent på deres egen kappe. 

IT-leverandører vil derimot kunne argumentere godt for at de besitter minst like mye kunnskap om sikkerhet som det en intern IT-avdeling ville ha gjort. Skyløsninger krever ekstra kryptering, da de går over internett, som en profesjonell IT-leverandør vil løse uten særlig problemer. Dermed vises det at argumentene for å drifte eget datasenter begynner for alvor å viskes ut av nye og bedre muligheter.

 

Et argument som ofte er brukt mot outsourcing er at brukerne får mindre kontroll. Vi mener at dette er en svak argumentasjon. Når lover brytes og kontroll mislykkes, kan konsekvensene bli alvorlige uansett hvordan du velger å drive din IT eller i hvilket land dataene håndteres. Det handler primært om lederskap, ikke outsourcing. Tvert imot er outsourcing en utmerket modell for å øke informasjon og kontroll i virksomheter.


Ansvar og kontroll kan aldri outsources. Virksomhetene må selvfølgelig ha kontroll over hvordan og hvor informasjonen lagres og etablere nødvendige sikkerhetsforanstaltninger og avtaler. Vi i IT-bransjen gjør vår del for å sikre at dette skjer i nær dialog med våre kunder, og vi kan levere det sikkerhetsnivået som kunden ønsker.

Vil du ha en garantert oppetid på 99,5%? Last ned faktaarket om Columbus UpTime som er proaktiv overvåking av din Dynamics 365-installasjon, slik at du sikrer at systemet alltid er tilgjengelig når du trenger det.

Last ned faktaark

Få sårbarheten skannet over alle dine IT-systemer og applikasjoner, slik at du kan identifisere kritiske feil og mangler i IT-infrastrukturen din. Columbus, i samarbeid med F-Secure arrangerer et webinar om hvordan du bruker sårbarhetsscanning for å beskytte deg mot cyberangrep! Lær hvordan du kan beskytte din virksomhet mot cyberangrep - Webinar SC

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Flere og flere selskaper går mot skyteknologi på grunn av fordelene som kommer med dette, for eksempel effektivitet, skalerbarhet og lønnsomhet. Siden sky migrasjon er et kritisk skritt som påvirker virksomheten din, er det fornuftig å vurdere noen faktorer for å høste maksimalt utbytte av den. I dette blogginnlegget skal det orienteres om fire hovedpunkter relatert til IT-hosting som du må svare på før du planlegger skyplanen din:
Virksomheter investerer enormt i en robust infrastruktur for å forbedre deres oppetid, som er den gjennomsnittlige tiden hvor dine tjenester, programmer og/eller hjemmesider er til rådighet og tilgjengelige. Likevel står mange IT-bedrifter overfor mange problemer med nedetid som påvirker nettverkskvaliteten og forretningsprogrammer av kritisk betydning. En plutselig nettverk- eller programsvikt har en voldsom effekt på din forretningskontinuitet og kan føre til meget store tap.
Vi lever i en verden hvor en robust og sikker infrastruktur er avgjørende for virksomheten din, og å oppnå et sunt IT-system blir stadig mer utfordrende. Uavhengig av utviklingen innen programvareteknologi, hører vi historier om forskjellige IT-systemfeil som utløste kaos, noe som fikk virksomheten til å stoppe opp. For å unngå slike situasjoner, trenger du rammeverket, ekspertisen og teknologien på plass for å sikre et høytytende og stabilt IT-miljø. Et alvorlig virusangrep kan for eksempel stenge hele IT-miljøet i organisasjonen, og ofte kan det ta dager å gjenopprette.
Det finnes mange gode kommunikasjonverktøy som gjør det mulig for virksomheter å fortsette med å drive forretningene sine fremover.
Vurderer du å outsource IT-driften din? Her kommer ulike årsaker til hvorfor du ikke bør drifte IT’en din in-house.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down