<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

De kontinuerlige forandringene i næringsmiddelindustrien krever en observant organisasjon som har evnen til å reagere raskt og smidig. Konkurransen i markedet er hard, og det er de virksomhetene som behersker forandringene best som overlever og gjør suksess. Her er seks områder vi mener bør være med i dine krav til et nytt forretningssystem.

Pass på at løsningen er tilpasset dagligvarer.

Det er ingen selvfølge at ERP-løsningen kan håndtere for eksempel vektvarer, innkjøp på én enhet men forbruk på en annen enhet, batchtilpassing eller skanning av strekkode på en god måte. Enkel strekkodehåndtering er spesielt verdifullt for alle bedrifter som produserer egne markedsvarer (EMV) / private merker med lave marginer. I enkelte systemer er det mulig å bruke samme strekkode til flere produkter – bare bytt ut steget der man klistrer på etiketten! 

Sporbarhet, sporbarhet, sporbarhet.

Sats på en løsning med gode sporbarhetsfunksjoner både fremover og bakover. Får man en melding om at et inngående produkt er dårlig? Det bør ikke kreve mer enn et par klikk for å finne ut akkurat hvilke produkter det har påvirket, hvilke kunder som har fått produktene, og stoppe resterende produksjon. Det er også viktig å kunne spore både ferdige produkter og ingredienser brukt i produksjonen slik at sporingen fungerer slik at det er mulig å spore fra ferdig produkt og hele veien tilbake til de enkelte bestanddeler. 

Let etter en løsning som gir dere kontroll over holdbarheten på lageret deres

Mat blir dårlig når den passerer siste forbruksdato, hvilket betyr at vi må vite hvilke av produktene våre som ligger for lenge på lagerhyllene. Systemet bør kunne regne ut hvilke av produktene som er A, B eller C-klassifiserte og handle utfra dette. Kassering ønsker vi å unngå med alle midler vi har til rådighet.

EDI i bøtter og spann

Dette vet dere allerede – kundene deres vil ha EDI-meldinger. Ordrebekreftelser, følgesedler, prislister, fakturaer. Velg en løsning som er klargjort for dette, og at man enkelt kan koble på flere funksjoner som kundene etterspør.

Enkel rabatthåndtering

Rabatthåndtering i næringsmiddelbransjen kan være ganske komplisert. Invester i et system som gjør rabatthåndtering enkelt! Man vil kunne ha rabatter for hele kundegrupper, ha rabatter både i prosent og kroner eller ha spesielle rabatter for hele paller.

Velg en partner som kjenner bransjen din

Bransjen din har spesielle juridiske krav og bransjekrav, og fungerer på en svært spesiell måte. Dersom konsulentene ikke har innsikt og kunnskap om dette, kommer dere til å kaste bort mye tid på å forklare hvordan alt foregår.

Få innsikt fra industrieksperter for å takle utfordringene i næringsmiddelindustrien i denne rapporten.

Last ned bransjerapport

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Food for Thought, en global industri-rapport, har undersøkt hva som utfordrer virksomheter i næringsmiddelindustrien aller mest i deres hverdag. Rapporten koker ned til en liste over fem soleklare utfordringer som er spesielt betydningsfulle for matprodusentenes posisjon i markedet.
Næringsmiddelindustrien står ofte overfor betydelige utfordringer, blant annet strenge reguleringer fra regjeringen, et komplisert produksjonsmiljø og utstyr som kan være vanskelig å vedlikeholde. Eventuell nedetid på utstyret kan resultere i produksjonsstap og kan også påvirke matkvaliteten i verdikjeden som også påvirker merkevaren.
Teknologisk Matforum arrangerte Næringsmiddeldagene 2019 på Clarion Hotel Energy i Stavanger fra 23. til 25. januar. Sammen med over 200 bransjefolk, deltok jeg på arrangementet. Her er mine take-aways fra det store matmøtet.
Den store påvirkningen fra næringsmiddelindustrien på klimaet betyr at det sannsynligvis vil stilles økte krav på merking og rapportering av produktets klimavtrykk. Vi gjør rede for hvordan du håndterer dette i forretningssystemet.
Når det gjelder den delen av vareflyten som dreier seg om mottak av frysevarer, vil jeg med utgangspunkt i én detalj, ett eneste trinn, forsøke å vise at det er mulig å gjøre store forandringer. Mitt mål er å gi deg flere muligheter og å underlette arbeidet for deg som står midt i vareflyten i næringsmiddelbransjen.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down