<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Dine løsninger og applikasjoner krever kontinuerlig tilpasninger når det oppstår endringer i blant annet markedet og organisasjonen for å få et langt levetid.  Slike tilpasninger krever at du har riktig kompetanse in-house, som til enhver tid dekker morgendagens oppgaver og krav i organisasjonen.

Her kan du lese noen gode tips som hjelper deg med å ta en riktig beslutning når du skal velge den rette leverandøren til å administrere dine IT-systemer. 

1. Proaktiv leverandør for videreutvikling av dine IT-systemer  

Finn en leverandør som gjennomfører vedlikehold og proaktivt videreutvikler dine IT-systemer slik at du får du tid til å tenke på nyutviklinger og vekst samtidig som kvaliteten på systemene dine øker. 

2. Strategisk rådgivning  

Leverandøren må ha god kunnskap og forståelse med nåværende og fremtidig IT-strategi som fokuserer på å dekke brukernes behov, redusere risikoen og holde kostnadene under kontroll samtidig som å bistå med kostnadsestimater, forretningsplaner og markedsvurderinger.  

3. Serviceavtale ut i fra dine IT-behov  

Det er viktig at et partnerskap baserer seg på et sett med regler når det gjelder kommunikasjon, samarbeid og oppfølging sammen med leverandøren slik at du som kunde ikke skal bli avhengig av enkeltpersoner. 

4. Partnerskap basert på god struktur 

Det er viktig at et partnerskap baserer seg på et sett med regler når det gjelder kommunikasjon, samarbeid og oppfølging sammen med leverandøren slik at du som kunde ikke skal bli avhengig av enkeltpersoner. 

Last ned guiden under og forstå hvordan du skal legge til rette en strategi for applikasjonene dine for å sørge for videreutvikling, utbedring og oppdatering.

Last ned guide

Diskuter dette innlegget

Tips til lesing

Organisasjoner på tvers av ulike bransjer bruker teknologi for å forbedre kundeopplevelsen, effektivisere driften og møte det overordnede forretningsmålet. Teknologien endrer seg i en uforutsigbar tempo som gir både muligheter og utfordringer, noe som fører til at IT-avdelingen må benytte betydelige ressurser på arbeid med vedlikehold, tilpasning og videreutvikling av applikasjoner.
Application Management Services (AMS) eller applikasjonsforvaltning som vi kaller det på godt norsk er tjenester som tilbys til selskaper for forvaltning og videreutvikling av forretningskritiske applikasjoner. For at du skal få maksimalt utbytte av IT-investeringene dine er det viktig at løsningene videreutvikles, utbedres og oppdateres i takt med virksomhetens behov.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down