<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Att digitalisera affärsprocesser och flöden inom en organisation står idag högt upp på agendan. Dock blir fokuset oftast utifrån enskilda processer eller rentav ett visionärt begrepp. Man missar även ofta nyckeln till den digitala effektivitet som syns i utbytet mellan processer på en operativ nivå. Det vill säga den interaktion och det informationsutbyte du kan generera genom att digitalisera dina affärsprocesser inom en gemensam plattform.

1. Rätt information, vid rätt tillfälle, för rätt process

Exempel på sådana vinster inom en digital plattform kan vara, att vid godsmottagning snabbt kunna skapa en reklamation med bifogad bild av det skadade godset direkt i sin mobila enhet utan att avbryta godsmottagningsprocessen.

På så sätt initieras två processer parallellt. Medan godsmottaget fortskrider informeras inköp om det skadade godset digitalt och en reklamation skapas per automatik. En ersättningsorder genereras vid behov och mail-kommunikation distribueras till berörda parter.

Helt plötsligt har vi utan att avbryta godsmottaget berört flertalet parallella processer vilket ger stora effektiviseringar och vi kan säkerställa att rätt information vid rätt tillfälle tillhandahålls för rätt process. Det hjälper oss även att hålla kritiska produktionsorder försedda med råvaror då vi snabbt kan agera på vårt skadade gods och erhålla ersättnings-gods från vår leverantör.

2. Det börjar i den operativa processen

Ett annat exempel på effektivisering kan vara produktionspåfyllnad eller pack. Vid en lagerläggning av ankommande gods scannar vi lagerplats och erhåller då förslag på en kör-order som ligger i samma fack/rad eller länga.

På sådant sätt ser vi till att våra truckar/plockare aldrig står tomhänta. Samtidigt höjer vi produktionsgrad, servicegrad och erhåller interaktion mellan flertalet processer.

Kanske får vi vid ett plock, frågan att räkna antalet artiklar på den lagerplats vi skannar och utifrån registrering av antalet artiklar initieras en inventeringsprocess i bakgrunden. Vi undviker på sådant vis stora inventeringar då denna sker löpande i vår affärsprocess.

En digitalisering behöver alltså inte bara vara ett visionärt begrepp utan att det någonstans börjar i den operativa processen och i regel inte är komplext alls.

Med fokus på det operativa i vår affärsprocess kan vi digitalisera vår verksamhet med tydliga vinster i interaktion och kommunikation genom enkla mobila applikationer.

Digitalisering av butiker

Se hur iStone och Novacura hjälpte till med digitaliseringen av Julas butiker. Medarbetare kan nu via en mobil device snabbt visualisera lagerdata och annan produktinformation utan att behöva gå till fasta butiksterminaler. Filmen behandlar också hur enkelt det är att bygga appar med Novacura.

 

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down