<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Hur effektiv är er hantering av leverantörsfakturor? Om ni redan har en digital och automatiserad process på plats kan det ändå finnas utrymme för ytterligare optimering. Men hur ska man veta vad som är en bra nivå? I det här blogginlägget presenterar jag de fem viktigaste nyckeltalen (KPI:er) för att mäta hur effektiv er fakturahantering är och tipsar om hur ni kan jämföra era resultat med liknande bolag.

1. Automatiseringsgrad

Mät hur stor andel i procent av era fakturor som hanteras i en helt automatiserad process utan någon handpåläggning alls. Här handlar det om varufakturor som automatiskt matchas mot en inköpsorder och/eller godsmottagande i fakturahanteringssystemet och därmed kan godkännas utan manuell hantering.

2. Andel manuell koppling

Hur stor andel av era fakturor kan inte automatiskt kopplas till en inköpsorder utan kräver manuell hantering i detta steg av processen?

3. Andel automatisk distribution

Andel omkostnadsfakturor som automatiskt distribueras till korrekt attestant i fakturahanteringssystemet baserat på det regelverk som ni själva satt upp i systemet.

4. Ledtid manuell attest

Antal dagar ni väntar på att attestanterna godkänner fakturan i fakturahanteringssystemet.

5. Total ledtid

Antal dagar det tar att hantera en leverantörsfaktura från det att den importeras i fakturahanteringssystemet till dess att den bokas för betalning i affärssystemet.

Jag rekommenderar att ni mäter och följer upp era resultat för dessa nyckeltal regelbundet. Om ni ser att något värde förändras negativt bör ni genast se över processen och initiera förbättringsinsatser.

Jämför era resultat mot siffror i just din bransch genom att använda vårt verktyg nedan (Medius).

Fyll i dina uppgifter för att få tillgång till jämförelsesiffror i din bransch:

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Visste du att det i genomsnitt tar 40 dagar för ett företag att hantera en leverantörsfaktura i en manuell process? En faktura ska tas igenom många steg inklusive inläsning, kontering, distribution och godkännande innan den kan bokas för betalning. Lyckligtvis kan det göras enklare, mer automatiserat och snabbare med hjälp av en lösning för elektronisk fakturahantering.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down