<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Vilka kriterier en systemlösning bör uppfylla för att vara anpassad för industri 4.0? Dessa, tycker jag.

1. Personaliserade processer

Lösningen ska stödja ett företags process via en logisk, enkel och strömlinjeformad workflow. Här bör funktionalitet från affärsystemet samverka och integreras med exempelvis inköp, e-post, Business Intelligence (BI) och/eller ett dokumenthanteringssystem.

Processerna ska vara helautomatiserade så att felkällor och dubbelarbete minimeras. En levererad lösning under industri 4.0 bör vara rollstyrd och på sikt helt personaliserad för att stötta de processer som en viss roll behöver.

2. Måste vara användarvänligt

En central fråga för att få kalla en lösning Industri 4.0 är användarvänligheten.

Ett företags medarbetare är vana vid att e-handla och kommunicera via nätet i sin hemmiljö. Här har konkurrensen mellan företagen drivit fram webbshoppar som är helt intuitiva och att handla digitalt ger ofta en positiv upplevelse. Tillbaka på sin arbetsplats möts samme medarbetare av gamla monopolita system där användarvänligheten har mycket övrigt att önska.

Läs även Vad är Industri 4.0? Av Jan Sellö

Dessutom måste en lösning under Industri 4.0 anamma den användardialog som kom med smart phones. ”Pekdialogen” har visat sig överlägsen alla andra sätt att kommunicera mellan system och människa.

Den traditionella affärssystemsleverantören utmanas här. Affärssystemskonsulten måste kompletteras med interaktionsdesigners och formgivare – yrkesgrupper som normalt funnits i branscher för reklam och marknadsföring.

3. Alltid tillgängligt

Att vi är ständigt uppkopplade och inte har några begränsningar i tid och rum för att lösa våra arbetsuppgifter kommer öka produktiviteten. Ökad produktivitet ska kunna omsättas i ökad lönsamhet. Det måste alltså finnas ett kraftfullt ROI-tänk i botten för att en lösning verkligen ska stötta Industri 4.0.

"För att fullt utnyttja potentialen med lösningar under Industri 4.0 måste en långsiktig IS/IT strategi arbetas fram."

Ett exempel på en lösning under denna definition är lösningar för fältservice. Från en mobil lösning kan en servicetekniker hämta instruktioner, servicehistorik, sprängskisser och all annan information som kan underlätta uppdraget. Det är också möjligt att dokumentera skador och åtgärder inte minst via foton som i realtid lagras i en central databas.

Att beställa reservdelar och i realtid registrera tjänster är självklara funktioner i en sådan fältservicelösning. Kunden kan avslutningsvis elektroniskt signera faktureringsunderlaget och direkt via mail erhålla en faktura. Man kan till och med gå så långt att betalningen verkställs direkt via betalningslösningar.

4. En genomarbetad strategi för IS/IT

För att fullt utnyttja potentialen med lösningar under Industri 4.0 måste en långsiktig IS/IT strategi arbetas fram. Viktiga komponenter i en sådan strategi är cloud, integration och inte minst val av programvaror och leverantörer.

Ett exempel: om service är en del av ett företags affärsmodell säljer man oftast anläggningar med individhantering och serienummer. Med dessa anläggningar levereras i många fall chip som levererar data till leverantörens databas. Sådan data levererar olika sorters mätetal som i sin tur kan trigga ett serviceuppdrag. Anläggningen kan på så sätt själv tala om när den ska servas. Här kopplas alltså affärssystemet ihop direkt med maskinen. Vi pratar nu internet of things och M2M (Machine to machine).

Det finns med andra ord många ämnen att ventilera i vår bloggserie, Industri 4.0, som kommer fortsätta under hösten. 

Nyfiken på mer? Fyll i din e-post nedan så får du en notis när nästa inlägg om Industri 4.0 publiceras.

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Digital transformation rör inte bara kundrelationer, utan alla interna processer blir föremål för effektivisering genom digitalisering. Här är ett exempel.
Nu dyker begreppet Industri 4.0 upp mer och mer - men vad innebär det? Den snabba digitaliseringen av ekonomin och samhället har drivit fram den fjärde industriella revolutionen som tros skapa stora effektivitetsvinster.
För ett par dagar sedan besökte jag ett företag i branschen för skadedjursbekämpning. Vi pratade om ett kärt ämne; kommunikation och försäljning i en omnikanallösning. Vårt samtal gled snart över till att handla om mer sofistikerade lösningar i omvandlingen till digitala affärsmodeller. De berättade att ett chip i råttfällorna kan tala om att en råtta har fastnat. Det är också möjligt att dokumentera rörelser av skadedjur via kameror av olika slag. På så vis effektiviseras skadedjursbekämpningen och kostnaderna sänks för kunderna.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down