<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Artificiell intelligens är det nya svarta. Eftersom tekniken blir allt vanligare även inom content management har vi fått en rad nya begrepp att förhålla oss till. Här förklarar jag de viktigaste för dig som vill hänga med i utvecklingen!

Den digitala transformationen för med sig nya och högre krav på kundupplevelsen. Dina kunder kräver att du levererar högkvalitativt innehåll som tillgodoser deras specifika behov för stunden, och att du bemöter dem på ett likvärdigt sätt i alla kanaler. Med flera marknader, oräkneliga kanaler och krav på personalisering innebär det förväntningar som få företag kan leva upp till. Men här kan artificiell intelligens (AI) bli din räddning! 

Genom att nyttja AI i ditt innehållsarbete kan du underlätta eller helt slippa betungande uppgifter som kräver analys av stora mängder data  och många uppgifter som följer en logisk färdplan kan automatiseras. AI kan till exempel hjälpa dig att tagga upp bilder, förstå den enskilda kunden bättre och personalisera innehåll som möter kundens behov och intressen.

Nedan följer en lista över begrepp som är bra att kunna slänga sig med om du vill haka på AI-tåget. Och tro mig, det vill du.

Artificiell intelligens (AI)

Ett idag ganska generellt begrepp för lösningar som efterliknar mänskligt beteende och tänkande. Hit räknas ofta processer som maskininlärning, text mining, röstigenkänning och kognitiv databehandling.

Cognitive computing

Kognitiv databehandling används av självlärande system som använder data mining, mönsterigenkänning och naturlig språkbehandling för att efterlikna hur människans hjärna fungerar. Skiljer sig från traditionell AI på så sätt att kognitiv databehandling inte bara kan arbeta med ren data utan också med konceptuell information.

Algoritm

En uppsättning av operationer som automatiserar en funktion, exempelvis en process, rekommendation eller analys. En algoritm kan bland annat tagga upp dina bilder eller sortera dina produkter i olika kategorier.

Machine learning

Maskininlärning gör det möjligt för datorer att finna lösningar eller möjligheter som de inte uttryckligen har programmerats för att känna till. Rent praktiskt handlar det om att träna ett program i att lösa en specifik uppgift. Varje gång uppgiften utförs drar programmet lärdomar som gör att det kan utföra uppgiften bättre nästa gång. Det är med hjälp av machine learning som en algoritm kan utvecklas och bli bättre med tiden.

Natural language generation (NLG)

Natural language generation är en teknik för att hantera och tolka information som skrivs eller sägs i ”naturligt” språk. Med hjälp av NLG kan du utföra saker som maskinöversättning, taligenkänning, syntetiskt tal och utvinning av information ur stora textmassor. NLG är också en viktig komponent när du vill skapa datorgenererade texter som ska upplevas som att de har skrivits av en människa.

Predictive intelligence

En metod som bland annat kan användas för att observera dina kunders beteenden och interaktioner i digitala kanaler. Baserat på den data som samlas in genereras kundprofiler, som sedan används för att skapa skräddarsytt innehåll och leverera det i de kanaler som kunderna föredrar.

Hur kan du använda AI i ditt arbete?

AI har en viktig och mycket användbar roll inom innehållsproduktion och content management framöver. Du bör redan nu se över hur du själv kan dra nytta av tekniken för att leva upp till kundens förväntningar och leverera den mängd och kvalitet på innehåll som krävs.

Del i vår bloggserie AI för content

Detta är det första inlägget i vår serie AI för content. Om du gillade det kan jag varmt rekommendera resten av serien:

Del 2: Detta är möjligheterna med AI idag

Del 3: Förutsättningar för att komma igång med AI

Del 4: Det konkreta exemplet

Boka workshop: AI för Content

Ämnen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down