<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Efter en intensiv och inspirerande dag på DI Konferens Livsmedel så var den gröna tråden tydlig. Det välkända Från jord till bord upprepades flera gånger men nu även med tillägget Från jord till bord – och tillbaka vilket kommer påverka branschen på flera sätt. I första hand tänker de flesta på nya produkter och ändrade konsumtionsmönster. Ekotrenden har nu gått från prat till handling (i affären).

Ekotrenden håller i sig

Det gröna perspektivet kommer fortsatt att tvinga fram mer förändringar i hur man driver sin verksamhet. Ett tydligt exempel på detta är varuförsörjningen som påverkas av mer volatila priser och producerande regioner som försvinner samt transportvägar som öppnas och stängs. Hela världens konsumtionsmönster förändras nu i snabbare takt vilket mer än tidigare kommer påverka både avsättning och råvarutillgång.

Goda förutsättnignar för svensk export

I detta läge finns det ett fönster för ökad export i Sverige. De trender som branschen ser utkristallisera sig allt tydligare på den internationella marknaden är det som vi redan sett hemma i Norden de senaste åren:

  • Ekologiskt 
  • Hållbart 
  • Hälsa 
  • Närhet och ursprung

Detta innebär att Sverige har möjlighet att leverera produkter som är efterfrågade och som har ett mervärde.

Högre systemkrav

Ur vårt perspektiv innebär detta att trycket kommer öka på en ERP-lösning som effektivt stödjer Från jord på alla sätt som ursprung, spårbarhet, prisvariationer, märkning, information… det kommer behövas en god kontroll på flödet och en effektiv informationshantering. Till sist är då till bord och för slutledet kommer det nog att krävas lösningar som är dynamiska och kan skalas upp med stöd för global försäljning, omni-kanalförsäljning och inte minst mobila lösningar.

Om du är intresserad av vidare läsning rekommenderar jag vår marknadsundersökning vi genomförde gentemot livsmedelsbranschen med fokus på trender och systemkrav. Den har ett par år på nacken (2012) men är nu mer aktuell än någonsin.

Ladda ner: Systemtrender i livsmedelsbranschen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Livsmedelsindustrins stora påverkan på klimatet gör att det sannolikt kommer att ställas ökade krav på märkning och redovisning av produkters klimatavtryck. Vi reder ut hur detta ska hanteras i affärssystemet.
För någon vecka sedan var jag och min kollega med vid ett rundabordssamtal hos Dagens Industri inför nästa års Livsmedelsdag. Frågan vi skulle diskutera var VAD som är det stora inom livsmedelsbranschen nästa år? En enkel fråga som är svår att besvara.
Vi har många års erfarenhet av att jobba med livsmedelsindustrin. Här är sex punkter vi tycker ska finnas med i din kravspecifikation för ett nytt affärsystem.
Säljer ditt företag certifierade livsmedel? Då har du säkert någon gång haft problem i försörjningskedjan. Här listar vi tre områden du bör se över för att undvika en försörjningsbrist.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down