<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Det finns ingen anledning att lagra dina avtal på olika ställen och än mindre ha olika rutiner för hur de följs upp, efterlevs och förnyas eller avslutas.

Säg att du till exempel är säljchef. Du har ett antal olika avtal som berör dig. Du har dina anställda som du är chef över. Du har avtal med kunder. Du har leverantörsavtal. Personalavtal osv. I vanliga fall så har många företag dessa avtal i olika system. Varför? Här är tre anledningar till att istället samla dem på ett och samma ställe.

1. Alla kommer efter behörighet åt hela sammanhanget som avtalsmässigt finns kring kunder, leverantörer, personal, etc

2. Du får ett ställe att sätta regler för hur avtalen ska hanteras och bevakas.

3. Du får möjlighet att styra att samtliga följer samma mallar och använder fastställda villkor.

Exempel på en bra avtalsprocess

I större verksamheter har många personer rätt att teckna avtal och det krävs en bra process som beskriver vilket gemensamt utseende avtal ska ha, vilka legala krav som ska följas, vem som får teckna åtaganden på olika nivåer osv. Ofta ska avtal som skrivs godkännas av behörig chef innan det kan tecknas med part.

Processen måste kunna hantera dokument på ett effektivt sätt och ha bra stöd för versionshantering och historik. Det måste också gå att applicera regelverk för hantering av rättigheter för godkännande. Det finns flera exempel på krav i bra stöd i utveckling och framtagning av avtal.

Det kanske viktigaste som vi upplever att många har behov av är att när avtalen går ut så ska en uppgift tilldelas någon som ska hantera förnyelse, upphandling med annan part eller helt enkelt hantera avveckling. Ofta arbetar man med manuella rutiner som riskerar att man går miste om möjlighet till kostnadsreduceringar, prisökningar eller helt enkelt står utan en juridisk reglering.

Ladda ner: Sex steg för att förbättra hanteringen av avtal genom automatisering

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

När ett avtal är framtaget, reviderat i olika omgångar, förhandlat och signerat så ska det börja tillämpas. Men tyvärr sparas avtalet ofta ner i en filkatalog eller en pärm där det sedan lätt glöms bort.
En avtalsprocess omfattar vanligtvis ett flertal personer, både externa och medarbetare i den egna organisationen. Här kommer mina bästa tips på hur du förenklar samarbetet i denna process, och vad du bör tänka på när du väljer en lösning för digital signering.
I förra delen av denna bloggserie förklarade jag min syn på de utmaningar och möjligheter som finns inom avtalshantering. Den här gången har jag tittat närmare på processen kring att producera avtal.
Avtalshantering innebär alltid vissa risker för verksamheten. Men med genomtänkta processer och rätt verktyg kan du minimera både kvalitetsbrister och nedlagd tid.
Hej och välkommen till första delen av min nya bloggserie om effektiv avtalshantering i verksamheter. En serie som kommer att beröra flera områden och innehålla en hel del tips om hur du hanterar vanligt förekommande utmaningar.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down