<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Marknadschefens roll förknippas kanske oftast med strategiska och kreativa vägval för att förstärka varumärket och stödja försäljningsorganisationen. Ju fler artiklar och säljkanaler man har och ju fler marknader och språkområden man arbetar på, desto svårare blir det att förmedla en entydig bild av företagets erbjudande. Och ju dyrare blir det att hantera alla texter, bilder, grafer, loggor, relationer till komplementartiklar etcetera.

PIM och det digitala maskineriet

Utmaningen växer exponentiellt i takt med att kunderna möter allt fler produktvarianter i allt fler digitala och analoga kanaler. En vital kugge i detta maskineri är den så kallade PIM-process (Product Information Management) som hanterar all information om företagets produkter. För att maximera resultatet till lägsta möjliga kostnad har de flesta ledande B2C-företag (och en del förutseende B2B-marknadschefer) idag utvecklat ett väloljat digitalt maskineri.

Samma produkt men olika målgrupper

Många B2B-företag har omfattande produkt- och reservdelskataloger och det är inte helt ovanligt att vissa artikelfakta eller prisuppgifter tidvis presenteras på olika sätt i olika kanaler. Kanske på grund av att IT-avdelningen inte har hunnit med, eller att man själv inte har den överblick som krävs. Sådana missar kan både kosta pengar och kundernas förtroende.

Onödiga kostnader

En stor del av dessa kostnader är osynliga, eller snarare svåröverskådliga och därför kan det ibland vara svårt att påvisa den exakta avkastningen på en investering i en bättre lösning. Och det blir knappast enklare av att det främst är marknadsavdelningen som ser nyttan och värdet, medan kostnaden för ett nytt system hamnar hos IT-chefen.

Idag ställer många branschdatabaser krav på hur information ska levereras in och företag måste anpassa sig efter det format som de väljer att leverera ut informationen i. Det finns därför en stor effektvinst i att ha en bra informationsmodell för att skicka eller ta emot strukturerad data.

Strategi, process och system

Det finns stora pengar att spara och tjäna på en genomtänkt PIM-lösning, men i vilken ände ska man börja? Ett vanligt misstag är att gå direkt på den tekniska lösningen och börja utvärdera olika system. För att optimera nyttan av en sådan investering är det helt nödvändigt att först ta fram en genomtänkt PIM-strategi baserad på företagets unika mål och förutsättningar och därefter utveckla den interna process som strategin kräver. Med detta som grund ska företaget både organisera verksamheten optimalt och ta fram specifikationer för ett lämpligt system.

Det finns många bra lösningar på marknaden. I den mån företaget anser sig behöva extern rådgivning är det viktigt att välja en partner som kan hantera hela kedjan från affärsmässiga behov till strategi, process och system – och som inte är låst vid en förutbestämd teknisk lösning.

Om du vill veta mer om PIM-processen tycker jag att du ska lyssna på avsnittet av vår podcast: Skiftet avsnitt 1 - Vad är PIM?

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down