<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Hej och välkommen till första delen av min nya bloggserie om effektiv avtalshantering i verksamheter. En serie som kommer att beröra flera områden och innehålla en hel del tips om hur du hanterar vanligt förekommande utmaningar.

Låt mig börja med att lista några generella framträdande utmaningar inom avtalshantering:

 • Hur kan vi skapa enhetliga avtal enligt fastställda mallar för att efterleva beslutade villkor, priser, etc?
 • Hur skapar vi spårbarhet i hur ett avtal vuxit fram – versionshantering?
 • Hur kan vi arbeta digitalt, förenkla samarbete och öka effektiviteten mellan olika roller internt och externt?
 • Hur kan vi skapa förbättrade möjligheter till att hitta avtal? Detta gäller avtal oavsett status och omfattar tidigare avtal med samma part, pågående avtal som skrivs, gällande avtal etc.
 • Hur kan vi signera avtal digitalt?
 • Hur stödjs påminnelsehantering vid viktiga milstolpar, men framförallt vid förnyelse av bilagor eller hela avtal?

Är detta frågor som har diskuterats på ditt företag? Då kan jag varmt rekommendera dig att läsa mina kommande inlägg där jag beskriver hur du kan möta dessa utmaningar.

Du kommer också att få tips om hur du förenklar arbetet med avtalshantering och höjer kvaliteten i processen – vilket inte bara ger kvalitativa vinster utan även leder till ökat resultat i faktiska kronor och ören.

Bloggserien Effektiv avtalshantering är indelad i följande avsnitt:

 1. En introduktion
 2. Utmaningar och möjligheter
 3. Producera avtal
 4. Samarbete, förhandling och digital signering
 5. Bevaka, efterlev och förnya avtal

Vi utgår från avtalets hela livscykel som översiktligt kan beskrivas så här:

Effektiv-avtalshantering oversikt

Jag hoppas att jag har lyckats väcka ditt intresse för kommande inlägg i serien. Finns det någon särskild fråga eller utmaning som du skulle vilja att jag tar upp? Kommentera gärna längre ner på sidan.

Följ oss på Linkedin eller fyll i formuläret nedan om du vill vara säker på att inte missa nästa inlägg som publiceras den 11 oktober.

Vill du få en notis när vi publicerar nästa blogginlägg?

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

När ett avtal är framtaget, reviderat i olika omgångar, förhandlat och signerat så ska det börja tillämpas. Men tyvärr sparas avtalet ofta ner i en filkatalog eller en pärm där det sedan lätt glöms bort.
En avtalsprocess omfattar vanligtvis ett flertal personer, både externa och medarbetare i den egna organisationen. Här kommer mina bästa tips på hur du förenklar samarbetet i denna process, och vad du bör tänka på när du väljer en lösning för digital signering.
I förra delen av denna bloggserie förklarade jag min syn på de utmaningar och möjligheter som finns inom avtalshantering. Den här gången har jag tittat närmare på processen kring att producera avtal.
Avtalshantering innebär alltid vissa risker för verksamheten. Men med genomtänkta processer och rätt verktyg kan du minimera både kvalitetsbrister och nedlagd tid.
Företag som verkar i en miljö med krav på efterlevnad av standards (FDA, ISO 9001, GDPR, m.fl.) har ofta utmaningar med ständigt växande volymer av dokumentation för att säkerställa efterlevnad, bevisa faktisk efterlevnad och ha en ändringsprocess som fungerar mellan alla de roller/personer som är involverade. Det gäller oavsett bransch, område eller vilka standards som ska följas.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down