<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Jag heter Sofia Sörås och bland 250 sökande blev jag en av sex personer som fick den fantastiska chansen att gå Columbus Sveriges traineeprogram Digital Business Innovator. Vi har nu kommit halvvägs och jag vill i det här inlägget presentera mig och min resa mot fullfjädrad affärskonsult.

Min bakgrund

Jag har en kandidatexamen i International Business och Management från USA och en masterexamen i Strategic IT Management från Stockholms universitet. Innan jag kom till Columbus Sverige arbetade jag som affärssystemkonsult med inriktning på finans. Med den erfarenheten tyckte jag att ett traineeprogram inom e-handel passar utmärkt.

bloggbild-sofia-soras-trainee.jpg

För att ger dig en bra inblick i traineeprogrammets upplägg delar jag in det i tre faser.

1. Utbildningen

Vi har lärt oss allt från digital transformation, strategi och affärsutveckling till presentation och workshopteknik – allt som innefattas i en konsultroll. Det har också varit stort fokus på hur Columbus arbetar tillsammans i projekt, hur våra kunders värdekedjor ser ut och hur vi kan hjälpa dem att optimera sin affär. Jag tycker att vi har fått en nyttig inblick i hur det är ute i linjen, vilka utmaningar de har och hur stor inverkan kringliggande system har för deras framgång.

Utbildningens syfte är att vi ska bli affärskonsulter inom e-handel och vara förberedda  på de utmaningar vi ställs inför varje dag. Det har varit fokus på att allt vi lär oss ska vara förankrat i våra kunders verklighet och det vi har lärt oss under utbildningstillfällena har vi kunnat applicera direkt i våra kundprojekt.

2. Inslussningen

För att slussas in i verksamheten fick vi tidigt en fadder. Under tre månaders tid gick jag efter honom och fick möjlighet att komma ut och vara med på workshops och själv köra demos av systemen vi levererar, i mitt fall inRiver PIM.

Jag fick snabbt lära mig hur inRiver PIM fungerar och vad som krävs för att ett PIM- projekt ska lyckas. Jag blev introducerad till alla PIM-kunder som min fadder var ansvarig för och fick flera uppgifter som gjorde att jag snabbt lärde mig systemet.

Jag fick även möjligheten att åka på inRiver Pimpoint i Malmö där jag kunde nätverka, lära av andras arbete och hur viktigt det är med förändringsarbete vid en implementation av inRiver PIM.

inriverpimpoint.jpginRiver Pimpoint i Malmö (vi vann!)

3. Överlämningen

I början av maj var det dags för mig att själv ta över som affärskonsult för de olika kundprojekten jag hade fått vara involverad i. Det var flera olika PIM-projekt som hade kommit olika långt i processen. Det var en riktig utmaning att lära mig systemet och samtidigt kundernas olika lösningar/uppsättningar. Jag var tvungen att våga ta på mig experthatten och kravställa mot kunderna för att lyckas med projekten. Jag fick ta ansvar tidigt vilket gjorde att jag tvingades lära mig snabbt.

Vad jag har fått göra i mina projekt

Jag har varit ansvarig affärskonsult i PIM-projekt för olika typer av branscher, t ex belysning, bygg, hem och fritid. Jag har varit involverade i olika införsäljningsfaser, nya projekt samt pågående projekt.

Som konsult har jag lärt mig hur viktigt det är att vara lyhörd och verkligen ha en nära kontakt och kommunikation med mina kunder. Det är viktigt att vara tillgänglig för alla sorters funderingar under projektets gång.

Jag har fått tillfället att ta fram och hålla i utbildningar både för super users och andra involverade i projekten. Hittills har jag varit med om två go-lives och fler kommer det bli. Framtiden ser lovande ut, det är flera av projekten som går in i steg två. Min uppgift kommer alltid vara att se till att kunden lyckas med sina projekt och att vi på Columbus gör vårt yttersta för att guida dem.

Vad är nästa steg i traineeprogrammet?

Traineeprogrammet fortsätter till januari nästa år. Nu under hösten kommer vi traineer ha kontinuerlig kontakt med varandra och utbyta kunskap och erfarenheter, bland annat har vi fått i uppgift att hålla i en Brownbag-session per person för att dela med oss av kunskapen vi har fått under programmets gång. Vi kommer även ingå i ett mentorskap där mentorn ska stötta och utmana oss för att accelerera vår karriär.

I januari tar vi trainee-examen där vi kommer sammanfatta året som har gått genom att berätta om en av kundresorna som vi har varit med på under året. Jag känner mig lyckligt lottad att ha fått vara med på det här traineeprogrammet. Det har varit en storsatsning från Columbus sida och det har märkts till exempel genom att vi har haft många vassa konsulter som utbildare.

Connecta med oss och få info om nästa traineeperiod

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Oskar Rönneman går Columbus internationella ERP-traineeprogram. Vi frågade honom vad han har för tankar kring programmet, varför han sökte och om rollen som blivande affärskonsult.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down