<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Projektledarrollen blev nyligen röstad till första plats🏆 på drömyrken enligt Manpowers årliga jobbundersökning. En duktig projektledare inte bara driver projekt utan skapar också stor affärsnytta för många kunder, så pallplatsen är helt förståelig. 👏 Jag frågade några av mina erfarna projekledarkollegor Thomas Porsborn och Anna Agerhall om vad hemligheten bakom ett lyckat konsultprojekt är. Här är några av deras mest värdefulla tips:

1. Arbeta med en tydlig, men agil projektledar- struktur

Som konsult arbetar du med olika kunder som har olika processer och strukturer på plats. Det är viktigt att förankra det agila tankesättet, i såväl kundens organisation, som i det egna teamet. Påminn regelbundet om grunderna: att fokusera på nyttan, dra lärdomar av tidigare etapper och ge teamet större ansvar allteftersom. Fintrimma fortlöpande under projektet. På så sätt kan projektteamet fokusera på att leverera värde snarare än att hitta leveransformen. Målet är att ha en god startnivå och förbättra den kontinuerligt över tid. Thomasmednamn.png

2. Vikten av att sätta ett gemensamt scope

Ett viktigt steg i vår projektmetodik är att gemensamt med kunden stämma av och sätta upp ramarna vad som ingår i scopet och vilka eventuella avgränsningar som finns. Att ha en tydlig samsyn är viktigt för att lägga grunden för ett lyckat projekt. Att genomföra en MoSCoW-prioritering för att veta hur funktionalitet ska styras gentemot fasta parametrar såsom kostnad och tid. Detta underlättar arbetet genom projektet och gör det enklare att jobba utifrån ett agilt arbetssätt, framför allt när det dyker upp önskemål om ny funktionalitet under projektets gång.

3. Du är inte själv

Det är viktigt att sätta individen och vad denne bidrar med i fokus, din roll är som kommunikatör mellan de olika kompetenserna i projektet. Ett bra team är A och O, med olika kompetenser men med ett gemensamt mål. I agila projekt ges teamet ett stort ansvar, vilket innebär att du, som projektledare, kan ta ett steg tillbaka, men var alltid delaktig och förklara konsekvenser.

Ju bättre alla projektmedlemmar känner varandra och metodiken desto snabbare, roligare och bättre projekt får du ut.

"Jag uppskattar att vi arbetar i in-house team, vilket gör det enklare att bygga en team-relation. Ju bättre alla projektmedlemmar känner varandra och metodiken desto snabbare, roligare och bättre projekt får du ut. Du kan fokusera mer på kunden och att skapa värde i projektet" säger Thomas. 

Teamistone.png

4. Inse att du kommer behöva kompromissa

Det är inte alltid lätt att få alla nöjda i ett projekt. Det är en projektledares stora lärdom: att hantera de olika intressenterna i projektet genom tät dialog och kompromisser. Som projektledare hanterar du kundens förväntningar och får de olika intressenterna att kompromissa på ett bra sätt.

5. Använd den samlade kunskapen

Som konsult på ett större bolag har du möjlighet att ta del av dina kollegors samlade erfarenhet. Tekniken i dag möjliggör också samarbete med andra geografiska regioner. Ställ frågan: vad finns det för tidigare liknande projekt? 

Anna lyfter att vi på Columbus har ett aktivt projektledarnätverk som utbyter erfarenheter och där vi också kontinuerligt vidareutvecklar vår projektmetodik.

annamedpil.png

6. Välj dina kunder och projekt 

Att ha samsyn kring sättet som ett projekt skall drivas på är viktigt. Var noga med att förankra att beställande organisation är mottaglig för att köra ett projekt agilt och att de förstår vad det innebär. Det går också alltid att utnyttja den agila flexibiliteten och samtidigt tänka långsiktigt och lägga på rapportering som vid traditionella projekt. Det finns organisationer och projekt som lämpar sig bättre och vissa som lämpar sig sämre att driva agilt.

Detta är bara ett litet urval av tips

Det är alltid spännande att höra om dina bästa tips. Sharing is caring. ♥️ 

Se alla våra lediga tjänster

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Caset avsnitt 4 – hur du får ett bra samarbete och känner ett gemensamt ansvar mellan kund och leverantör i ett affärssystemprojekt.
Definitionen av integration är att koppla ihop informationssystem på ett sådant sätt att all information hänger ihop. Hur då, tänker du? För att förklara det ska jag visa ett exempel på ett vanligt integrationsfall.
Ett marknadssystem som kan kopplas till det befintliga CRM-systemet ger fördelar i form av matig och relevant information om kunderna och deras beteenden. Medan marknadsavdelningen arbetar aktivt i marknadssystemet får säljarna mycket värdefull kunskap om kunderna.
På årets upplaga av D-Congress, talade jag och Jessica Egman, marknadschef på Jollyroom, under rubriken "Nästa steg för att vinna kunderna". Här är våra bästa tips från dragningen.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down