<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Det pågår ett ständigt planeringsarbete i alla företag. Planeringsaktiviteterna sker ofta i olika system inom olika delar av verksamheten. Troligtvis har ingen i bolaget vetskap om alla olika delar men hur skulle det bli om du kunde få integrerade planeringsprocesser? Kerstin Ollesson analyserar dagens planeringsmiljöer och drömmer om en bättre framtid för vår prognostisering.

BI-inventeringavplaneringsaktivteter.png

Ett axplock av planeringsaktiviteter

Överallt i företaget planeras det. Långsiktigt, kortsiktigt, strategiskt eller taktiskt. Olika ansvarsområden har olika behov och använder därför olika verktyg och hjälpmedel, inte sällan Excel. Här kommer ett axplock av planeringsaktiviteter:

  • HR gör headcountplaner, rapporterar utfall, prognostiserar bonusmodeller,  planerar ”on boarding”, årliga löne- och ersättningsplanering och planer för hur man skall kunna behålla och utveckla rätt personal i en allt starkare konkurrens.
  • Ekonomi gör budget och prognos, CAPEX-planering, likviditetsplanering och ABC-kalkylering för prognostisering av olika Shared Services-kostnader. Samgåenden eller uppköp planeras. Därtill kommer en hel mängd ad hoc-prognostisering.
  • Sälj gör löpande säljprognoser, territory och accountplaner och planerar/ändrar i bonussystem för att skapa så mycket effektivitet som möjligt i försäljningsarbetet.
  • den operativa sidan är planeringen givetvis styrd av vilken verksamhet bolaget bedriver. Det sträcker sig allt ifrån taktisk till strategisk planering av Supply Chain till ”just in time”-inkänning av efterfrågan för kortsiktig optimering. I personalintensiv verksamhet är beläggningsplaneringen en central nyckel till resultatet på sista raden.
  • Marknad gör sin marknadsplan, tar fram underlag och planerar tillväxt och marknadsandelar, planerar kampanjer. Planer för nya produktlanseringar och hur detta påverkar ”end of life” för andra produkter.
  • R&D gör sin program- och projektplanering, ibland med vattenfallsmetoden men allt oftare agilt med korta sprintar. Hur påverkar det personalplaneringen?
  • IT gör sin projektplanering och kapacitetsplanering för att möta verksamhetens krav på snabb korrekt data, vad ska till exempel vara ”on premise” och vad ska vara i molnet?
  • Ledningen gör planer och "What if"-scenarier över uppköp, nedläggningar, utökning av leveranskapacitet, byte av affärsmodell eller andra anpassningar av strategin för att kunna växa i en alltmer konkurrensutsatt och förändringsbenägen marknad.

Hur kan all den tankemöda som lagts ner tas till vara och skapa värde och transparens för andra delar av organisationen?

Gör en inventering

Innan ni köper nästa planeringsverktyg eller lägger tid på att utveckla nästa excellö – gör en inventering. Se över vad ni har och börja fundera på vilka olika planeringsprocesser som på ett eller annat sätt tar emot eller skickar information till en annan. Fundera också på vilka planeringsaktiviteter som skulle bli mycket mer värdeskapande om dom automatiskt fick information från en annan planeringsaktivitet i realtid. Jag tror att ni blir både förvånade och förskrämda av den planeringsmiljö ni har idag. 

BI-busy.jpg 

Tänk vilken potential till förbättring det finns!

Tänk om all planering som sker dagligen i bolaget kunde återanvändas i länkade processer och tillsammans skapa en kontinuerlig planering som inkluderar hela bolaget? Hur skulle det påverka transparensen och möjligheten att snabbt kunna fatta underbyggda beslut, både strategiska och taktiska?

Vi kommer gärna ut till er och diskuterar er nuvarande planeringsmiljö och hur ni skulle kunna förbättra den, steg för steg. Boka ett kostnadsfritt möte här:

Boka möte

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Ur din data kan du med rätt anrikning, precis som sten och malm, utvinna renaste guld! Vi omger oss med oceaner av data – det är nu dags att du och din organisation tar hand om potentialen och börjar vaska fram de insikter som på många sätt utgör den nya tidens valuta.
Vår Marketing Manager, Katarina, besökte STHLM Tech Fest och summerar vad som präglar den mest innovativa grenen inom svenskt näringsliv just nu.
Du sköna nya värld! Äntligen har tekniken kommit ikapp våra högt ställda förväntningar på rika användarupplevelser och nyskapande affärsmodeller. Dessutom finns idag en kritisk massa bland konsumenterna med höga krav på digitala lösningar. Hur använder man då den nya tekniken för att sätta sig i förarsätet av utvecklingen?
Är du en av dem som funderar på att ge kunderna något extra och starta ett lojalitetsprogram? Här kommer våra fyra tips på vad du ska fokusera på för att kickstarta satsningen.
När du väljer nyckeltal för att mäta ditt arbete med kundlojalitet är det viktigt att du kombinerar emotionella, beteende- och monetära mätpunkter. Det är därför CLV, RFM och NPS ger en samlad bild av dina kunder. Vad betyder då dessa nyckeltal och hur används de?
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down