<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Med ökade krav på spårbarhet inom livsmedelsbranschen blir det allt viktigare för dig att ha god kontroll på varje batch. Utöver själva spårbarheten behöver du även ”veta” mer om varje batch och kunna hantera ”statusen” för varje batch. Med affärsystemslösningar som hjälper dig att bli mer mobil och digitaliserad kommer informationen bli enklare för dig att fånga upp och komma åt.

Det jag nu vill fortsätta klura på är en lösning som ger god tillgänglighet till information om själva batchen och hur den kan hanteras smidigt. Ambitionen är som vanligt att det ska vara lätt för dig att få tillgång till väsentlig –och korrekt – information. Det ska vara enkelt att ändra status på en batch och det ska i sin tur ske på ett sådant sätt att risken minimeras för att misstag sker på ditt lager eller i din produktion.

Viktigt att poängtera är att det också krävs att varje medarbetare är med och jobbar på rätt sätt. För att detta ska ske är min erfarenhet att det både kräver att den närmsta arbetsledningen driver frågan och förstår lösningen och att lösningen är smidig att arbeta med. Oftast har arbetsledningen störst påverkan vilket åter sätter ljuset på att ett affärsystemsprojekt är så mycket mer än ett IT-projekt.

Batchhantering och ”status”

Nu när du har en bra lösning som används på ett bra sätt, då har du ett gott stöd till verksamheten. Du har alltså kontroll på aktuella värden och eventuella incidenter för varje batch.

Med ”statusen” för en batch menar jag allt från statusen ”helt frisläppt och klar att använda” via ”under utredning” till ”kasseras”. Beroende på din verksamhet kan det finnas fler varianter som ”får enbart användas till ...” eller ”under infrysning”. Oavsett vilka varianter av status som är aktuella bör affärssystemet vara källan till informationen om vad som får och inte får göras med en batch.

Det tar lång tid och innebär risk för fel att märka en pall på lagret med en lapp eller att flytta en pall till en annan plats. På lagret och i produktionen bör medarbetaren gärna få stöd från till exempel en handdator eller liknande, så att enbart en batch med rätt status är den som förbrukas eller levereras ut. Det är även en bedömning från verksamhet till verksamhet om en batch som väntar på provsvar får hanteras eller inte.

Batchhantering  – inte bara ett nummer

När det pratas om spårbarhet handlar det oftast om att kunna spåra en batch både upp- och nedströms längs hela livsmedelskedjan. Tre vanliga frågeställningar brukar vara:

  • Vilka kunder har fått leverans av det här batchnumret?
  • Vilka batchnummer från leverantörer gick åt i produktionen till just det här batchnumret?
  • Vilka batchnummer hade våra leverantörer angett?

Har du god kontroll på dessa frågeställningar ovan, då har du även en god spårbarhet! 

Med en bra och säker lösning är det även möjligt att låta lastbilen på väg ut till kund vara ett ”karantänlager”. Men detta sparar jag till ett annan blogginlägg! Vill du ha fler konkreta tips och råd om din batchhantering? Se mitt webbinarium nedan!

Se webinariet nu

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Vad gäller det steg i varuflödet som handlar om mottagning av frysvaror är min förhoppning att utifrån en detalj, ett enda steg, visa på möjligheten till stora förändringar. Min ambition är att ge dig fler möjligheter och att underlätta för dig som står mitt i varuflödet inom livsmedelsbranschen.
Kraven på spårbarhet inom livsmedelsbranschen ökar. Både från ett myndighetsperspektiv och från slutkonsument. Varje steg i kedjan innehåller utmaningar, särskilt i vår föränderliga värld där det uppkommit nya mellanhänder, producenter och producentländer. I denna bloggpost beskriver jag en mycket viktig utmaning för dig som står mitt i varuflödet i livsmedelsbranschen.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down