<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Vad gäller det steg i varuflödet som handlar om mottagning av frysvaror är min förhoppning att utifrån en detalj, ett enda steg, visa på möjligheten till stora förändringar. Min ambition är att ge dig fler möjligheter och att underlätta för dig som står mitt i varuflödet inom livsmedelsbranschen.

Rätt temperatur under lagring och transport

Det ska vara gott att äta och då är det för din slutkonsument viktigt att alla livsmedel hanteras på rätt sätt hela vägen fram till bordet. Detta medför krav på alla inblandade i varuflödet, för att säkra nöjda kunder och hålla nere dina kostnader. För frysta varor så är kravbilden speciell då risken finns att din vara blir för varm: under transport, vid omlastning eller under lagring.

Läs också:Klas klurar på batchhanteringKlas Åström

Förra året kom en revidering av ”Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat”. I riktlinjerna så är målet (is-)kristallklart och det är att se till att temperatur är på rätt sida gränsen hela vägen. Det framgår tydligt vad som ska kontrolleras, när det ska ske, vem som är ansvarig och hur länge dokument ska lagras.

Ett urval av krav

  • Kontroll av produkttemperatur skall ingå som en instruktion i företagets egenkontrollprogram
  • Den första temperaturkontrollen av sändningen skall utföras omedelbart i anslutning till lossningen för att ge en snabb indikation
  • Dokumentation av mätregistreringar skall sparas och vara tillgänglig på förfrågan i minst 12 månader
  • Mottagande varuhanterare har vid lossning ansvar för kontroll av att produkttemperaturen överensstämmer med gällande lagstiftning och avtalsvillkor

Vad är då en bra lösning?

Hur är då en bra lösning som på ett smidigt sätt lever upp till kraven och ger dina medarbetare bra förutsättningar att göra rätt?

Från ett affärsystemsperspektiv är en utmaning att styra användarna före själva inrapporteringen i systemet. Om det är fel temperatur så är det en incident som ska hanteras innan vi vill ha en lagertransaktion i affärssystemet. Detta talar för att låta styrning av kontroll och arkivering av mätvärden ske i ett annat system. Men väljer du detta får du direkt ett annat problem. Det blir svårare för användaren att enkelt ”se” historiken för en batch och då specifikt i vårt fall – temperaturen vid ankomst.

Se också:Klas klurar: Mottagning fryst (Webb-tv)

För dig som står på lagret så tror jag på en och samma lösning där du först registrerar uppmätta temperaturer per batch och sedan smidigt går över till ankomstrapportering och så vidare. Denna ”enda” lösning ska i sig vara mobil och integrerad med affärssystemet för att möjliggöra en bra uppföljning av att temperaturmätning sker enligt reglerna och enkel tillgång till historik. Då är du tillbaka till ”ruta ett” och det är att OM temperaturen är för varm så ska du bara vilja registrera en kvalitetsincident och inte skapa en lagertransaktion i affärssystemet.

Hoppas att du får nytta av mina tips. Lycka till!

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Med ökade krav på spårbarhet inom livsmedelsbranschen blir det allt viktigare för dig att ha god kontroll på varje batch. Utöver själva spårbarheten behöver du även ”veta” mer om varje batch och kunna hantera ”statusen” för varje batch. Med affärsystemslösningar som hjälper dig att bli mer mobil och digitaliserad kommer informationen bli enklare för dig att fånga upp och komma åt.
Kraven på spårbarhet inom livsmedelsbranschen ökar. Både från ett myndighetsperspektiv och från slutkonsument. Varje steg i kedjan innehåller utmaningar, särskilt i vår föränderliga värld där det uppkommit nya mellanhänder, producenter och producentländer. I denna bloggpost beskriver jag en mycket viktig utmaning för dig som står mitt i varuflödet i livsmedelsbranschen.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down