<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Företag som verkar i en miljö med krav på efterlevnad av standards (FDA, ISO 9001, GDPR, m.fl.) har ofta utmaningar med ständigt växande volymer av dokumentation för att säkerställa efterlevnad, bevisa faktisk efterlevnad och ha en ändringsprocess som fungerar mellan alla de roller/personer som är involverade. Det gäller oavsett bransch, område eller vilka standards som ska följas.

Krav på efterlevnad

Kraven som standards ställer, skapar redan i mindre reglerade verksamheter krav på struktur, versionshantering och aktiva processtöd för att underlätta i det dagliga arbetet. I strikt reglerade verksamheter är det idag en nödvändighet med system som underlättar processer och säkerställer spårbarhet.

Lärande och spårbarhet

Utöver att ha kontroll på rutiner, uppföljning etc., måste vi säkerställa vem som har tagit del av och lärt sig hur vi faktiskt ska arbeta. Hur håller vi ordning på det?

Lägg därtill till riskerna med att inte hantera processen på ett tillförlitligt och effektivt sätt. Det kan få en direkt påverkan för de kunder verksamheten har genom att leveranser påverkas men också en direkt kostnadsrisk beroende på de många gånger kraftfulla viten som kan utfalla till följd av bristande efterlevnad. Har du en roll som innebär att du ansvarar för eller är delaktig i kvalitetsarbete så känner du säkert igen det.

Därför är det viktigt att ha koll på att:

  • Ändringar versionshanteras och lagras på ett effektivt, strukturerat och framförallt ett säkert sätt
  • Berörda personer får tillgång till rätt information i rätt tid och på rätt sätt, varken mer eller mindre
  • Alla som har behov av information faktiskt tar till sig den
  • Alla enkelt kan registrera avvikelser som ska resultera i förbättringar
  • Ni arbetar optimalt och effektivt för att inte hindra den huvudsakliga verksamheten, med stöd av elektroniska arbetsflöden för godkännanden och revisionshantering
  • Spårbarhet i om samtliga åtgärder som upptäckts i en audit faktiskt implementerats etc.

Det är därför både en fråga hur vi arbetar, dvs. processen, samt en fråga om hur vi samlar och strukturerar den information som ska säkerställa efterlevnad av standards.

Vill du veta mer om hur du kan säkerställa, förbättra och förenkla kvalitetsstödjande processer med hjälp av effektiv informationshantering?

Ladda då ner vår guide om hur du kommer igång!

Ladda ner guiden här (ENG)

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

När ett avtal är framtaget, reviderat i olika omgångar, förhandlat och signerat så ska det börja tillämpas. Men tyvärr sparas avtalet ofta ner i en filkatalog eller en pärm där det sedan lätt glöms bort.
En avtalsprocess omfattar vanligtvis ett flertal personer, både externa och medarbetare i den egna organisationen. Här kommer mina bästa tips på hur du förenklar samarbetet i denna process, och vad du bör tänka på när du väljer en lösning för digital signering.
I förra delen av denna bloggserie förklarade jag min syn på de utmaningar och möjligheter som finns inom avtalshantering. Den här gången har jag tittat närmare på processen kring att producera avtal.
Avtalshantering innebär alltid vissa risker för verksamheten. Men med genomtänkta processer och rätt verktyg kan du minimera både kvalitetsbrister och nedlagd tid.
Hej och välkommen till första delen av min nya bloggserie om effektiv avtalshantering i verksamheter. En serie som kommer att beröra flera områden och innehålla en hel del tips om hur du hanterar vanligt förekommande utmaningar.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down