<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Livsmedelsindustrins stora påverkan på klimatet gör att det sannolikt kommer att ställas ökade krav på märkning och redovisning av produkters klimatavtryck. Vi reder ut hur detta ska hanteras i affärssystemet.

Du står i affären och ska ska köpa ett paket korv. Det är svårt att välja och du börjar titta närmare på vad som står på paketet. Priset är kanske det du tittar på först. Sedan letar du efter kötthalt, gluten, tillsatser. Och var kommer köttet ifrån? Sverige, Tyskland eller Argentina? Till sist tittar du på korvens klimatpåverkan. Där, bredvid innehållsförteckningen står det Klimatindex 4.1 kg CO2 ekv. (jfr. 5.3). Aha, (tänker du) den här korven har lägre klimatpåverkan än genomsnittet, det blir middagen i kväll.

Exemplet brister kanske eftersom det för gemene man troligen inte är korvens klimatindex som är avgörande för köpbeslutet idag, men det finns fler faktorer som påverkar:

Ökade krav på redovisning av klimatpåverkan

Redan idag är det faktiskt verklighet att flera landsting och kommuner tar hänsyn till matens klimatpåverkan - och inte minst att EU driver klimatfrågan inom alla områden. Med tanke på att livsmedelsindustrins påverkan på klimatet är av avgörande betydelse, är det troligt, ja för att inte säga sannolikt att det kommer ställas ökade krav på märkning och redovisning av produkters klimatavtryck. Exemplet ovan skulle även kunna gälla för en tröja, en dator eller ett schampo.

Hur kan då en affärssystemslösning hantera CO2-ekvivalenten?

I Dynamics AX (som är min expertis) har hanteringen av CO2 funnits i ett par år dock inte kopplat till enskilda produkter. Hur ska det då lösas? Jo, för en effektiv och god informationshantering bör CO2-ekvivalenten in i affärssystemets produktinformationshantering (PIM). På samma sätt som vikt och annat hanteras för varje produkt, ingår även ett fält för kg CO2-ekvivalenten. En gissning är att det snart kommer vara krav på att CO2-ekvivalenten ska ingå i produktbladet, vilket förenklat för livsmedelsbranschen innebär att DABAS/Validoo utökas med ett nytt ”fält”.
markningCO2.png

Beräkna total klimatpåverkan

För livsmedelsbolag och även andra bolag kommer det troligtvis att ställas krav på att redovisa varje produkts klimatpåverkan. Det är summan av Receptet (BOM), Produktionen, Förvaringen och Transporten som blir produktens totala klimatavtryck. Dessa områden hanteras redan i ett flertal affärssystem, så frågan är när tillägget för CO2-ekvivalenten kommer.

Alternativet att utöka bolagets applikationsportfölj med ännu ett system är av förståeliga skäl inte populärt varken för verksamheten eller för IT-avdelningen. Att däremot förenkla, säkerställa och effektivisera informationshanteringen genom att hantera CO2 ekvivalenten i det befintliga PIM-systemet är både smart och enkelt.

Så frågan är knappast om det kommer att ske utan snarare när. Och vem som blir först ut. En spaning från min sida är att detta med att redovisa klimatavtryck nog kommer att gälla för alla producenter, men att just livsmedelsindustrin är de som kommer att få hantera det först.

Tillförlitlig information om insatsvaran

Till sist så kommer frågan om ”indata”. Det vill säga: Var kan man hämta tillförlitlig information om insatsvarornas CO2-ekvivalent? Beroende på bransch och var ditt bolag befinner sig i kedjan, kan informationen hämtas från leverantörer, branschorgan eller nationella organisationer. För exempelvis ett livsmedelsbolag har SP en klimatdatabas med färdiga CO2-ekvivalenter för varor. Det finns alltså goda förutsättningar för att bygga in produktens klimatavtryck i affärssystemet. Följande bild visar en trolig bild för hela informationskedjan för livsmedelsbranschen.

klimatavtryck.png

Jag kommer spana vidare och allt eftersom kraven och detaljerna klarnar kommer våra koncept att följa med i utvecklingen och leverera lösningar.

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

För någon vecka sedan var jag och min kollega med vid ett rundabordssamtal hos Dagens Industri inför nästa års Livsmedelsdag. Frågan vi skulle diskutera var VAD som är det stora inom livsmedelsbranschen nästa år? En enkel fråga som är svår att besvara.
Vi har många års erfarenhet av att jobba med livsmedelsindustrin. Här är sex punkter vi tycker ska finnas med i din kravspecifikation för ett nytt affärsystem.
Säljer ditt företag certifierade livsmedel? Då har du säkert någon gång haft problem i försörjningskedjan. Här listar vi tre områden du bör se över för att undvika en försörjningsbrist.
Efter en intensiv och inspirerande dag på DI Konferens Livsmedel så var den gröna tråden tydlig. Det välkända Från jord till bord upprepades flera gånger men nu även med tillägget Från jord till bord – och tillbaka vilket kommer påverka branschen på flera sätt. I första hand tänker de flesta på nya produkter och ändrade konsumtionsmönster. Ekotrenden har nu gått från prat till handling (i affären).
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down