<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Att implementera, underhålla och uppdatera och därefter leva med ett ERP-system är en lång resa. Vi har utvecklat kompletterande tjänster och verktyg som effektiviserar såväl införande som förvaltning och gör resan lite roligare.

På iStone fokuserar vi på förbättringsarbete för verksamheten hos våra kunder, och i det arbetet plockar vi fram nyttan av de positiva delar som Infors utveckling för med sig. Vi är ödmjuka inför att våra kunder står inför en ständigt pågående utveckling, och vi ser det som vår uppgift att göra M3 resan så effektiv och bra som möjligt.

Sedan en tid tillbaka arbetar vi med att reducera antalet modifieringar genom att använda Infors nya verktyg på ett systematiskt sätt. Våra kunder uppskattar verkligen de nya möjligheter som M3 ger!

Vi använder Infors verktyg så långt som möjligt men har utöver det utvecklat en hel del tjänster och verktyg för att effektivisera såväl införande som förvaltning. Förutom Infors verktyg använder vi kompletterande lösningar och tjänster för att förstärka M3-lösningen ytterligare.

Jag ser dessa kompletterande komponenter som en tillgång. En nyckel. Nyckeln till att kunna hålla ERP-kärnan fri från anpassningar. Nyckeln till att kunna acceptera en generisk industrilösning. Nyckeln till frihet att använda andra datakällor, annan logik och andra gränssnitt än de som Infor byggt in i sin standardlösning. När vi kombinerar dessa nycklar med god kunskap om hur Infors plattform skall hanteras ger vi M3 användarna de bästa förutsättningarna att värdera Infors erbjudande. Kanske är det så att det är just dessa ”nycklar”, utanför Infors Cloudsuit, som möjliggör en framtid i Infors molnlösning.

Fyra kompletteringar som förenklar din M3-lösning:

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Precis som all annan teknik har ERP också utvecklats med tiden. Vi ser idag att företag får en mer digitaliserad transformation och nya möjligheter med molntjänsten. Följden blir att man både kort- och långsiktigt blir mer förändringsbenägen och uppnår snabbt nya ekonomiska vinster genom att verksamheten förbättras successivt. Man uppnår helt enkelt en mer slimmad och effektiv organisation. Genom att uppgradera ERP-systemet till en molnbaserad lösning, är det avgörande att migrera befintliga affärsprocesser med hjälp av nya molnbaserade verktyg och arbetssätt som hjälper till att dra nytta av de tekniska framsteg som gjorts inom till exempel; E-handel (B2B och B2C), smarttelefoner, IoT (Internet of Things) och artificiell intelligens.
För att inleda och etablera en grund för digital transformation på en marknad i ständig förändring måste organisationer kontinuerligt bli mer flexibla och använda sig av ny teknik för att kunna vara konkurrenskraftiga och särskilja sig från konkurrenterna.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell. 
De flesta företag förstår vikten av att ha den senaste tekniken för att kunna möta morgondagens utmaningar. Undersökning gjord av Aberdeen Group bekräftar att 58 % av de främsta mellanstora organisationerna har implementerat den senaste versionen av ERP-programvaran. Undersökningen visar att företag som inte har en uppgraderad programvara kan gå miste om ny teknik som skulle kunna förbättra affärsverksamheten.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down