<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Flera av oss tycker att Microsofts sätt att licensiera sina produkter kan vara lite krångligt. Magnus reder ut vad som gäller i och med släppet av Dynamics 365.

I samband med att Dynamics AX nu byter namn till Dynamics 365 Enterprise Edition och flyttar upp i molnet sker det stora tekniska och funktionella förändringar. Det innebär också att affärsmodellen ändras från en traditionell On Premise-modell med licensköp och årlig underhållsavgift till en Public Cloud där du via en prenumerationsavgift betalar för det du använder.

Om du sitter i en äldre version av Dynamics kan det vara en bra idé att börja se över din nuvarande licensstatus. Du ska också ta i beaktande att det finns ett slutdatum när Microsoft slutar supportera äldre versioner. För AX2009 gäller supporten till 2018 och för AX2012 R3 är det för närvarande 2021 som är slutdatumet. För att påskynda förflyttningen erbjuder Microsoft vissa rabatter (upp till 40%) för befintliga AX-användare som flyttar sitt licensbrev till Dynamics 365 Enterprise Edition.

Vad ingår då i den nya licensmodellen?

  • Namngivna användare (där alla moduler ingår precis som i AX2012)
  • Produktionsmiljö
  • Infrastruktur i molnet (Azure)
  • Lagringsyta om 10GB samt 2,5 GB extra för varje 20:e användare
  • Utvecklings/testmiljö (Sandbox tier 1)
  • Acceptanstestmiljö (Sandbox tier 2)
  • Disaster recovery

Kom ihåg att du måste ta hänsyn till att Microsoft numera levererar mer än bara användarlicensen. Tidigare kostnader för drift, back-up och licens måste summeras och jämföras i den nya licensmodellen.

Räkna fram vad kostnaden blir vid en förflyttning till Dynamics 365 Enterprise

Först och främst: det finns två tillvägagångsätt att tillgå vid en förflyttning

1. Cloud Add-on – Du betalar din befintliga årliga underhållsavgift samt en månadskostnad för de antal användare du aktiverar.

2. From SA/EP – Du betalar inte längre din underhållsavgift utan bara priset för antal aktiverade månadsanvändare.

För att beräkna vad kostnaden blir utgår du från din befintliga version samt hur många användare och varianter av användare du har.

För dig som har version AX2009

Användaren i AX2009 heter Advanced Management User och är en så kallad samtidig användare (Concurrent User) som ger full behörighet i AX2009. I Dynamics 365 erbjuds du 3 st Enterprise User för varje Advanced Management User du har. Se tabellen nedan.

Bild1 Unneberg istone.jpg

För dig som har version AX2012

I version AX2012 finns det följande användarkategorier, Enterprise User, Functional User, Task User och Self Serve User. Nedanstående tabell beskriver vilken användarkategori man får vid en förflyttning till Dynamics 365 Enterprise.

Bild2 Unneberg istone.jpg

Svårt att greppa vad det innebär för dig? Hör gärna av dig så kan jag förklara närmare kring hur du ska tänka och visa på fler räkneexempel.

Prenumerera och ta del av de senaste blogginläggen inom Dynamics 365:

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

I förra blogg-inlägget introducerades konceptet Data Entities. Här fortsätter beskrivningen av komposita entiteter och verktyget Data Management.
För att utveckla integrationer för tidigare versioner av AX krävdes god kunskap om tabellstrukturen och databasmodellen i AX. Bara att uppdatera t.ex. en kundpost var en stor utmaning och eftersom databasen i AX är väldigt normaliserad blev varje integration ofta onödigt jobbig att implementera. Förutom denna problematik hade man dessutom flera olika sätt att integrera på; Application Integration Framework (AIF),  Data Import- and Export Framework (DIXF) samt ren tabellimport/export vilket ständigt skapade diskussioner om vilken metod som var bäst för varje scenario.
Under Tech Conference i Mars 2017 presenterade Microsoft att Dynamics 365 for Operations kommer finnas tillgänglig i tre olika driftsalternativ; Public Cloud (släppt), Cloud+Edge (släpps dec 2017) samt Local Business Data (släppt).
90 % av dagens problem med Office-integration med AX handlar om autentisering, dvs åtkomst av data i AX begränsas av strul med behörigheter och Office-plugin. Detta har Microsoft tagit fasta på i 365 for Operations och en del av att förbättra användarupplevelsen handlar om att man öppnat upp möjligheten till att använda protokollet Open authentication (Oauth). Detta gör att andelen problem med autentisering ska minska och att användarupplevelsen ska bli bättre. Man har också ersatt AX-plugin:et i Excel med en mer dynamisk Dynamics 365 Data Connector. Denna fungerar både i lokal Excel, Excel Online samt även i Excel på iPad.
Hjälpfunktionaliteten har utvecklats stort i Dynamics 365 for Operations jämfört med tidigare releaser och här finns en del riktigt spännande nyheter. Hjälpen nås via frågetecknet i navigation bar och den första nyheten man ser är att det finns två sektioner i hjälpavsnittet; en som kallas Uppgiftsguider (Task guides) och en som kallas Wiki.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down