<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Hos många företag  finns det ett behov av att kunna sätta in egenkomponerade texter på dokument, som till exempel en kundfaktura, följesedel eller inköpsorder. Detta kan du enkelt göra på väldigt många olika typer av dokument i Dynamics AX.

Nedan följer ett exempel på hur vi kan få ut en text på en faktura. Detta är generellt för alla fakturor för ett visst språk.

1. Gå till Kundereskontra > Områdessida > Inställningar > Formulär > Formulärnoteringar

ax-tipset-2-1.jpg

2. Skapa en ny post för det dokument du vill få ut texten på.

3. Välj språk (detta är språket som i detta fall är satt på kunden)

ax-tipset-2-2.jpg

4. Skriv in den text du vill ska hamna på fakturan.

5. Här ser vi texten på fakturan

ax-tipset-2-3.jpg

Frågor eller synpunkter? Kommentera gärna.

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Microsoft släpper två stora uppdateringar varje år. I februari fick kunder med ”tidig åtkomst” tillgång till den nya versionen i wave 1 och inom några veckor kommer den att bli tillgänglig för alla.  Vi har berättat om en mängd uppdateringar under den här månaden, men i dag tittar vi närmare på en förbättring och en ny funktion. Kom ihåg att uppdateringarna måste aktiveras av en administratör för att de ska bli tillgängliga för användarna.
Precis som all annan teknik har ERP också utvecklats med tiden. Vi ser idag att företag får en mer digitaliserad transformation och nya möjligheter med molntjänsten. Följden blir att man både kort- och långsiktigt blir mer förändringsbenägen och uppnår snabbt nya ekonomiska vinster genom att verksamheten förbättras successivt. Man uppnår helt enkelt en mer slimmad och effektiv organisation. Genom att uppgradera ERP-systemet till en molnbaserad lösning, är det avgörande att migrera befintliga affärsprocesser med hjälp av nya molnbaserade verktyg och arbetssätt som hjälper till att dra nytta av de tekniska framsteg som gjorts inom till exempel; E-handel (B2B och B2C), smarttelefoner, IoT (Internet of Things) och artificiell intelligens.
Traditionellt har du säkert använt ERP- och CRM-system som fristående verktyg.  Ända fram till nu, till övergången till molnet. Behovet av att integrera systemen ses nu som en del av tillväxten och produktiviteten snarare än att bara se det som optimering.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell. 
Nu är det dags för dig och din organisation att ta vara på den data som finns i ERP- och CRM-systemet och börja använda den kundinsikt som redan finns där. På så vis kan du, på många olika sätt, förutse kundförlust och skapa värdefullt kundengagemang.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down