<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Hos många företag  finns det ett behov av att kunna sätta in egenkomponerade texter på dokument, som till exempel en kundfaktura, följesedel eller inköpsorder. Detta kan du enkelt göra på väldigt många olika typer av dokument i Dynamics AX.

Nedan följer ett exempel på hur vi kan få ut en text på en faktura. Detta är generellt för alla fakturor för ett visst språk.

1. Gå till Kundereskontra > Områdessida > Inställningar > Formulär > Formulärnoteringar

ax-tipset-2-1.jpg

2. Skapa en ny post för det dokument du vill få ut texten på.

3. Välj språk (detta är språket som i detta fall är satt på kunden)

ax-tipset-2-2.jpg

4. Skriv in den text du vill ska hamna på fakturan.

5. Här ser vi texten på fakturan

ax-tipset-2-3.jpg

Frågor eller synpunkter? Kommentera gärna.

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Precis som all annan teknik har ERP också utvecklats med tiden. Vi ser idag att företag får en mer digitaliserad transformation och nya möjligheter med molntjänsten. Följden blir att man både kort- och långsiktigt blir mer förändringsbenägen och uppnår snabbt nya ekonomiska vinster genom att verksamheten förbättras successivt. Man uppnår helt enkelt en mer slimmad och effektiv organisation. Genom att uppgradera ERP-systemet till en molnbaserad lösning, är det avgörande att migrera befintliga affärsprocesser med hjälp av nya molnbaserade verktyg och arbetssätt som hjälper till att dra nytta av de tekniska framsteg som gjorts inom till exempel; E-handel (B2B och B2C), smarttelefoner, IoT (Internet of Things) och artificiell intelligens.
För att inleda och etablera en grund för digital transformation på en marknad i ständig förändring måste organisationer kontinuerligt bli mer flexibla och använda sig av ny teknik för att kunna vara konkurrenskraftiga och särskilja sig från konkurrenterna.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell. 
De flesta företag förstår vikten av att ha den senaste tekniken för att kunna möta morgondagens utmaningar. Undersökning gjord av Aberdeen Group bekräftar att 58 % av de främsta mellanstora organisationerna har implementerat den senaste versionen av ERP-programvaran. Undersökningen visar att företag som inte har en uppgraderad programvara kan gå miste om ny teknik som skulle kunna förbättra affärsverksamheten.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down