<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Vi samlade våra kunder som jobbar med PIM till ett användarforum och diskuterade vilka KPI:er som är viktigast för att mäta resultatet av arbetet med produktinformation.

Temat för dagen var erfarenhetsutbyte kring användandet av PIM (Product Information Management) och framför allt blev det djupgående diskussioner kring hur vi bäst mäter och följer upp vårt arbete. Här har jag sammanfattat det viktigaste.

Ett brett område som är svårt att mäta

PodcastVad är PIM? Skiftet avsnitt 1

Alla deltagare var överens om att det är oerhört svårt att mäta resultatet av arbetet med PIM då det finns många, och ibland ganska svårbestämda parametrar, att ta hänsyn till. Lika överens var vi om att det finns ett tydligt värde i att aktivt arbeta med en strukturerad process för berikning och publicering av produktinformationen. Majoriteten av deltagarna i detta forum finns primärt i marknadsavdelningen och arbetar med inRiver som systemstöd för sin produktmarknadsföring.

Att använda ett dedikerat arbetsverktyg för PIM, lämnar mer utrymme för kreativitet och gör att vardagen känns mycket mer flexibel. Speciellt i jämförelse med att arbeta i ett excelark vilket var verkligheten för många innan införandet av ett PIM-system. Bara detta skapar värde i form av upplevd nöjdhet även om detta är svårt att mäta. Att man arbetar mindre med administration och får mer tid till faktisk berikning var också en positiv effekt som uppskattades av deltagarna.

Intern effektivitet och kostnadsbesparing är relativt lätt att mäta, men svårigheten ligger i att kunna jämföra med tiden innan man skaffade ett PIM-system. Ofta är anledningen till att man väljer att införa ett systemstöd att man har dålig översikt över sina processer och sin information, och därför har svårt att mäta arbetet. Mätområden som rör ökad försäljning och kundnöjdhet är också viktiga. Det som skapar komplexitet för dessa mätpunkter är att man oftast gör flera olika aktiviteter så det är svårt att isolera vilken effekt bättre produktinformation ger.

Frågor vi ställde oss under forumet var till exempel:

 • Hur mycket tid lägger vi idag per produkt, bild, artikel etc?
 • Hur många personer är involverade från början till slut i berikningsprocessen?
 • Hur mycket tid läggs på berikning i de olika kanalerna?
 • Vad har kvalitén och berikningsgraden för inverkan på försäljningen online?
 • Hur påverkas försäljningen av en kortare time-to-market?
 • Hur påverkas kundlojaliteten av kvalitén på produktinformation?
 • Hur kan vi utnyttja kundernas upplevelser av produkterna i berikningen?

Bestäm er för en startpunkt

Vi rekommenderar alltid att hitta en startpunkt innan man implementerar ett systemstöd för nya arbetsprocesser för att ha något tydligt att jämföra med. Även om man inte börjat mäta från start, eller har mätt innan införandet av ett PIM-system, är det aldrig för sent att sätta upp parametrar. I takt med att organisationen mognar in i processerna blir arbetet mer sofistikerat vilket såklart kommer visa sig i resultatet. Det viktiga är att mäta samma sak, på samma sätt, för att få ett jämförbart resultat.

Då alla organisationer har olika prioriteringar kommer man se på olika KPI:er. Nedan har jag listat några av de vanligaste:

Interna KPI:er

 • Användarvänlighet/användarnöjdhet
 • Tid för berikning – per bild, per produkt, per artikel etc.
 • Medvetenhet kring berikningsprocessen
 • Tid för distribution av produktinfo i olika interna/externa kanaler
 • Tid för insamling av produktdata och bilder

Affärsmässiga KPI:er

 • Returer
 • Kundtjänstärenden
 • Time to market
 • Försäljningsökning per berikningsgrad
 • Konverteringsgrad vs. berikningsgrad
 • Kundlojalitet

Organisation

Mätetalen är viktiga för att uppmärksamma värdet av PIM-arbetet inom organisationen. De som lägger mycket tid och kraft behöver bli motiverade i sitt arbete, och beslutsfattarna måste kunna se värdet av arbetet med PIM.

Låt marknadsavdelningen hålla i taktpinnen

Sett till de deltagande företagen på forumet så har man byggt upp sin PIM-organisation på flera olika sätt. Något som kan lyftas fram som ett framgångsrikt koncept är de företag där PIM drivs av marknad, som då kan ta rik produktinfo från produktexperterna och göra den marknadsvänlig. Det bästa är om marknads- och produktavdelningen kan jobba tätt ihop med produktmarknadsföringen.

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down