<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

I Microsoft Dynamics AX 2012 finns det olika möjligheter att spärra en artikel. Beroende på vilka dimensioner du har satt på artikeln, finns det olika förutsättningar för spärrning. Här är tre olika alternativ.

En kund ringer och säger att det är något fel på artiklarna de har köpt, en artikel har utgått ifrån sortimentet eller en pall på lagret behöver hanteras innan försäljning kan ske. Anledningarna kan vara många men på ett eller annat sätt vill man göra så att artikeln inte är tillgänglig i det fysiska lagret, för olika transaktioner.

Snabblänkar
Alternativ 1 – Spärra alla transaktioner på en artikel
Alternativ 2 – Spärra transaktioner för en specifik batch
Alternativ 3 – Spärra en specifik dimensionskombination

Alternativ 1 – Spärra alla transaktioner på en artikel

Vill du att alla transaktioner för en viss artikel ska spärras då den har utgått eller av någon annan anledning kan du göra på följande sätt:

1. Gå in på Produktinformationshantering → Områdessida → Vanligt → Frisläppta produkter

Produktinformationshantering

2. Välj den artikel du vill spärra och gå in på fliken Hantera lager.

Välj den artikel du vill spärra och gå in på fliken Hantera lager.

Välj Standardorderinställningar om du vill spärra för Siter.
Välj Platsspecifika orderinställningar om du vill spärra för Lager.
I detta exempel väljer jag Standardorderinställningar.

3. Här har jag valt vilken Site (1) min artikel hanteras på när det gäller:

  • Inköpsorder – alla transaktioner som sker på inköpsordrar för denna siten.
  • Lager – alla transaktioner som sker inom siten.
  • Försäljningsorder – alla transaktioner som sker på försäljningsordrar för denna siten.

alla transaktioner som sker på försäljningsordrar för denna siten.

5. Går jag sedan in på vardera flik och hakar för Stoppat så spärrar jag denna artikel för alla transaktioner inom de olika områdena.

Inköpsorder 
Inköpsorder ✔

Lager 
Lager ✔

Försäljningsorder 
Försäljningsorder ✔

Resultat: Artikeln är nu spärrad för alla transaktioner och kan inte användas.

Alternativ 2 – Spärra transaktioner för en specifik batch

Ibland vill du inte spärra hela artikeln utan bara en viss batch. Det kan till exempel vara en kund som ringt och sagt att något är fel på just denna batch. Detta kräver också, såklart, att dimensionen Batch är aktiverad på artikelns spårningsdimensionsgrupp.

1. Gå till Hantering av lager och lagerplatser → Områdessida → Förfrågningar → Dimensioner → Batchar och leta upp den batch du vill sätta spärrar på.

 Dimensioner → Batchar och leta upp den batch du vill sätta spärrar på.

3. Här ser vi att den har en så kallad Batchdispositionskod.

 Här ser vi att den har en så kallad Batchdispositionskod.

Dessa koder är något du skapar själv och kan döpa till vad du vill.

4. Högerklicka på en kod och välj Visa detaljer.

5. Här har jag skapat 2 koder; en som har full spärrning och en som inte spärrar något.

  • Full spärr – Inte tillgängligt
  • Ingen spärr - Disponibel

Ingen spärr

Jag kan även skapa ny kod för att endast spärra mot, till exempel, försäljning:

Jag kan även skapa ny kod för att endast spärra mot, till exempel, försäljning:

6. Gå tillbaka till batchen. Välj Återställ batchdispositionskod.

6. Gå tillbaka till batchen. Välj Återställ batchdispositionskod.

7. Välj den nya koden, tryck OK.

Välj den nya koden, tryck OK.

Här ser vi den nya koden:

Här ser vi den nya koden:

Resultat: Denna batchen är nu fullt spärrad för transaktioner.

Alternativ 3 – Spärra en specifik dimensionskombination

Hanterar man pallar på sitt lager finns det ytterligare en spärrfunktion som kan vara relevant. Det kan vara att pallen gått sönder, blivit skadad men kan fixas eller den behöver gå igenom en kvalitetskontroll. Detta alternativ kan även användas för andra kombinationer av dimensioner på artikeln.

1. Gå till Hantering av lager och lagerplatser → Områdessida → Periodisk → Lagerspärr.

Lagerspärr

2. Ange artikelnummer och vilken kvantitet du vill spärra.

3. Under Lagerdimensioner anger du den kombination som du vill spärra.

Lagerdimensioner

Resultat: Du har nu spärrat denna specifika pallen för transaktioner i systemet.

Frågor eller synpunkter? Kommentera gärna.

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down