<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

De senaste året har det skett stora förändringar inom SAP. Prasenjit arbetar som SAP-konsult och tar med oss på en resa i dessa förändringar och hur de har mottagits inom SAP-världen.

De största förändringarna enligt mig

Hela IT-sfären genomgår stora förändringar, inte bara SAP. Det ställs allt högre krav på att man ska kunna arbeta mobilt, och på att alla typer av enheter ska ha samma utseende och användarupplevelse.

Företag måste vara agila för att kunna hantera detta. Här är några av de förändringar jag stöter på i min roll som konsult:

  1. I SAP:s nya affärssystem S/4 HANA flyttas mer och mer av applikationslogiken till databasen för att dra nytta av snabbheten i minnesdatabasen HANA.
  2. Numera finns SAP som en hyrtjänst i molnet, vilket förutom en lägre investering innebär mindre konfiguration och fler standardprocesser.
  3. HANA-plattformen är väldigt öppen och stöder access via standard-SQL som underlättar åtkomst från andra system och rapportverktyg. Det är även lätt att integrera andra applikationer och databaser, vilket gör den till en väldigt komplett plattform.
  4. Det nya användargränssnittet med SAP Fiori ger en enhetlig användarupplevelse oavsett enhet; laptop, padda eller telefon. Det har även ändrat arbetsflödet från användaren till rollnivå. Förut var det baserat på uppgifter men nu är det mer utifrån vilken roll man har som avgör vad du får tillgång till.

SAP 4ever

Stora fördelar för de medelstora bolagen

De största effekterna kommer vara att mellanstora bolag nu kan ha råd med SAP, minskade utbildningskostnader samt bättre möjligheter till integration. 

De nya möjligheterna, där SAP-systemet kan hyras som en tjänst, innebär en mindre investering för företag. De behöver därmed inte ha egen infrastruktur som ska köpas in och underhållas.

Att systemet har en mängd fördefinierade standardprocesser (Best Practices) gör att systemet går mycket snabbare att implementera och blir billigare att underhålla.

Läs även Därför blir SAP HANA en trendsättare för hela branschen Av Mats van Halteren

Den förbättrade och förenklade användarupplevelsen med SAP Fiori, gör att effektiviteten ökar och att kostnaden för utbildning i systemet blir mycket lägre.

Integrationen är också bättre du kan koppla på många andra tredjepartsapplikationer och verktyg som gör att du kan applicera olika affärsscenarion i en och samma plattform. Om du till exempel har en HANA-databas installerad så kan du föra över data från SAS, Teradata och även Microsoft Excel utan att behöva gå via en dyr integrationsplattform.

Det händer mycket i SAP-världen och det pågår flera större tekniska förändringar. Nu letar vi efter nya kollegor som vill guida kunder i S/4 HANA skiftet.

Ämnen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

När årets SAP TechEd gick av stapeln i Las Vegas låg fokus på innovationsplattformen SAP Leonardo som underlättar digital transformation. Det var också tydligt hur mycket SAP satsar på molnet och öppenhet med en mängd nya partnerskap.
När man arbetar på SAP-marknaden och pratar med partners och kunder, upptäcker man att den övergripande uppfattningen är "Cloud and Fiori är trevligt att ha" men de flesta är över lag glada så länge deras on-premise lösning fungerar smidigt. Ja, övergången till S/4HANA har startats, men i de flesta företag är den fortfarande i sin linda och det är fortfarande år fram tills det blir en verklighet. Men varför är inte beslutsfattare mer exalterade över de möjligheter som uppstår genom att digitalt omvandla sitt företag? Svaret är att företag och slutanvändare inte skriker efter prestanda eller digitala lösningar eftersom de är vana vid - och har nästan bara accepterat - långsamma och skrymmande SAP-system. Foto av Khara Woods från Unsplash
Vid årets SAPSA Impuls var det tydligt att vi är mitt i ett systemskifte. Det händer inte snart utan här och nu. Business Intelligence blir beslutsstöd för varje medarbetare.
Det börjar bli tradition att vi rapporterar från SAP TechEd i Las Vegas varje år – och 2016 är inget undantag. Här kommer en sammanfattning av årets hetaste nyheter med extra fokus på SAP CoPilot.
Ett SAP-landskap med dess system och komponenter kan övervakas på många sätt med olika verktyg. Övervakning kan göras av allt från nätverk, hårdvara, operativsystem, databas och naturligtvis själva SAP-applikationen med eller utan integrationer. Den mest kompletta typen av övervakning kallas Business Process Monitoring och kan faktiskt hjälpa till att avstyra problem INNAN de uppstår.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down