<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

D365

×

Så här skapar du ett specifikt datum utifrån separerade fält t ex år, månad och dag.

4 min

Här får du exempel på hur du kan använda DATE funktionen för att skapa en datumkolumn. Vill du veta mer vilka DATETIME-funktioner som finns i Power BI kan du ladda ner vår Power BI applikation som visar alla DATETIME funktioner.

Fungerar Dynamics 365 i skogsindustrin?

5 min

Varje år producerar Sveriges 200 000 skogsägare över 90 miljoner kubikmeter virke (i runda slängar: 2 miljoner fullastade timmerbilar). All denna skogsråvara passarer ett och samma system: VIOL (Virke online).

Inför en upphandling: Förbered förändringsresan

I denna tredje och sista del av min bloggserie går jag igenom varför det är så viktigt att förstå – och förbereda – det förändringsarbete som krävs vid upphandling och implementation av ett affärssystem.

Så upphandlar du en upphandlingskonsult

Planerar du att anlita extern kompetens vid upphandling av ett affärssystem? Då bör du även upphandla konsulten som ska hjälpa dig – det finns nämligen flera viktiga faktorer att ta hänsyn till.

Att välja rätt väg när du ska upphandla affärssystem

6 min

Ett vanligt dilemma när man ska upphandla affärssystem är valet mellan managementkonsult och upphandlingskonsult. Vilket stöd passar bäst utifrån dina behov?

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down