<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

SV / Blog

Data and Analytics

×

Se upp för tre stora utmaningar inom field service

Idag finns det stora utmaningar inom fältservice där teknik som Industrial Internet of Things (IIoT) skulle kunna göra stor skillnad.

Hur många kunder i ditt kundregister har du på en viss ort?

Hur många kunder i ditt kundregister har du på en viss ort?

Vet du hur många unika värden som finns i din data?

Vet du hur många unika värden som finns i din data. Ladda ner DAX-koder till din BI lösning här.

Har du värden i din data som först behöver beräknas innan de kan summeras?

I Power BI heter formelstråket DAX. Vi hjälper dig med DAX funktionen SUMX där du kan beräkna världen i din data innan de skall summeras.

Vet du hur många unika värden som finns i din data?

Med DISTINCTCOUNT-funktionen kan du räkna antalet unika värden i en specifik kolumn i din data, till exempel på hur många olika orter har du återförsäljare

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down