<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

SV / Blog

Förvaltning & Support

×

Lägg grunden för en framgångsrik vardag med en effektiv övergång från projekt till förvaltning

I början av eller mitt inne i ett stort implementationsprojekt är det lätt att glömma att projektet en dag skall avslutas och den nya lösningen är det som skall användas. Projektet och projektdeltagarna är fullt upptagna med att sätta alla processer och funktioner i lösningen och slutmålet kan kanske ännu ej urskiljas.

Tre tips för att minska beroendet av nyckelpersoner i din IT-organisation

Är er organisation beroende av enstaka nyckelpersoner? Vad händer om ni befinner er mitt i en kris och kompetensen inte räcker för att lösa problemet? Läs bloggen om hur du kan minska beroendet av nyckelpersoner.

Tre metoder för att minska risken i ditt IT-team

Har du koll på de risker ditt företag kan stöta på om dina processer är beroende av specifika teammedlemar? För att veta hur man minskar dessa riskerna har vår expert Rickard Schlyter skrivit en ny blogg.

4 tips för att hålla dig uppdaterad med den senaste tekniken?

En av de största utmaningar som verksamheter står inför är att ha system med äldre teknik och infrastruktur. Det är viktigt att uppgradera och uppdatera till den senaste tekniken, inte bara för att kontrollera IT-kostnaderna utan också för att förbättra verksamhetens totala produktivitet. Här har vi listat fyra steg för att hålla dig uppdaterad om de senaste tekniska trenderna.

Varför är Support och Förvaltning viktigt?

Stabilitet och förutsägbarhet är en viktig del av din organisations framgång. Nu finns det en ny blogg som förklarar varför förvaltning och support är viktigt för dina affärsapplikationer.

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down