<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Med Microsoft Dynamics 365 Operation, D365O, får du hela paketet och mer därtill. Lite fantasilöst – så är det bara fantasin som sätter gränser 🙂

Möjligheterna är många att bygga en lösning som ger din verksamhet ett bra stöd från affärssystemet och på nya sätt med appar, IoT med mera. Nedan har jag sammanfattat några av de viktigaste förändringarna för dig som kund.

I D365O blir det än mer en helhet som består av olika delar och det blir mindre tydligt vad som är själva kärnan i ”gamla AX”. Det är en mängd olika förändringar som en hel del beror på perspektivet.

Product Graph

Med D365O så kommer det nu ett förbättrat stöd för PIM och PLM. Än så länge heter verktyget Product Graph. Det nya är i princip en attributhantering med en listfunktion. Det låter kanske inte så häftigt men det verkar vara byggt på ett bra sätt och är riktigt användbart. Med användning av det som redan finns och med de nya möjligheterna i Product Graph kan detta bli en riktigt bra lösning för dig som kund.

Med Product Graph så ”öppnas en helt ny dörr” genom att fokus nu sätts på produktlivscykeln och all produktinformation. En grov förenkling är att AX tidigare fokuserade enbart på varuflödet och den produktinformation som krävdes för att få igenom orderrader (inköp, försäljning, produktion). Nu med D365O så presenteras istället en möjlighet att bygga en lösning som är produktcentrerad. Nu kommer du att kunna hantera mycket mer information om själva produkten och hantera produktens livscykel.

Supply Chain Management

  • Förbättrat stöd för orderhantering med svarstider, CTP med mera. Detta ska ge bättre leveransbesked och framförallt förbättra orderhanteringen om det är intercompany-flöden.
  • Förbättrat stöd för varianthantering. Varje variant kan tilldelas mer information och mer regler. Förenklat kan storlek XL ha en uppsättning och storlek M en helt annan.
  • Förbättrat stöd för samarbete med leverantörer.

Warehouse Management System (WMS) & Produktion

  • För lagerstyrningen händer det en hel del med en mängd mindre förbättringar, även några efterlängtade bugg-fixar.
  • Intressant är att samverkan med produktion förbättras genom bättre stöd till plock av material till produktion och rapportering av färdig produktionsorder. Exempelvis kommer ett stöd för ett Kanban-flöde, från lagret till produktion, som hanteras i ”handdatorn”.

Heatmap

Nu kommer ett verktyg för att göra visuella analyser av lagret. Det som är riktigt bra är att utgångspunkten kan vara vilken bild eller ritning som helst. Förenklat kopplas bilden ihop med ”kuben” och så kan du se vilken hyllplats eller zon i lagret som mår bra eller dåligt. Detta för exempelvis omsättning, plockfel eller kassation. Det ligger även i planerna framåt för WMS:en att ta fram underlag så att en visuell karta kan användas för den dagliga planeringen. Testa gärna det nya verktyget här! https://synoptic.design/

Common Data Service – CDS

  • Det mesta av ”data” lyfts ut från ”gamla AX” och hanteras, analyseras med mera i CDS:en. Alltså är det ingen större förändring mot hur kuberna har fungerat tidigare. Skillnaden nu är att ”allt” lyfts ut till CDS:en.
  • I praktiken (som jag fattar det) så kommer ”gamla AX” att fokusera på att hantera InventTrans och LedgerTrans samt affärslogiken.

Apparna

Marknadsföringen har pågått ett tag. Det är appar som gäller i framtiden. Passa på och få en känsla för det nya användargränssnittet för WHS:en – lite förenklat ”Handdatorn i AX”.

  • För dig med Android så går det enkelt att ladda ned ”mobil-appen” till din telefon.
  • Det fina är att appen nu kommer i ett demo-läge vilket gör det möjligt att titta runt och se det nya gränssnittet.
  • Det kommer också att bli möjligt att ladda ned appen för D365O.

Projekt & Appar

Lifecycle Services, LCS:en, är det som gäller för projekten och här finns ”allt” och mer är på väg! Microsoft verkar satsa på att få ner ledtiden för implementationsprojekt och min spaning är att detta kan reduceras ännu mer kommande år. Med applikationen i molnet och alla verktyg i LCS:en ska det gå snabbt att komma i drift med en lösning som kan leverera och fakturera. Men samtidigt är budskapet lika tydligt, att lösningen inte ska vara klar vid driftstart, utan först påbörja det agila ”se till att projektet fungerar smidigt”.

Det återstår att se, om det är möjligt i praktiken, men om det är så enkelt och snabbt som i demon, så känns det ändå rimligt att gå i drift med ett ”skelett” som byggs på veckorna efter driftstart.

Förbättringar av affärssystemet – ”grundstödet” till verksamhetens processer

Min känsla är att Microsoft satsar mycket kraft på att få ett affärssystem som fungerar mycket bra för en verksamhet. Samtidigt som det gör det möjligt att leverera en riktigt bra lösning. Nackdelen är att det inte blir så många nya fält och funktioner. Det är väldigt mycket nytt som visats upp på Microsofts techkonferens och det har allt varit lite svårt att få med sig precis allt. Summasummarum så ser jag i vilket fall väldigt mycket fram emot att få sätta tänderna i Dynamics 365 Operations-lösningen!

Prenumerera på bloggen

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

För att inleda och etablera en grund för digital transformation på en marknad i ständig förändring måste organisationer kontinuerligt bli mer flexibla och använda sig av ny teknik för att kunna vara konkurrenskraftiga och särskilja sig från konkurrenterna.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell. 
De flesta företag förstår vikten av att ha den senaste tekniken för att kunna möta morgondagens utmaningar. Undersökning gjord av Aberdeen Group bekräftar att 58 % av de främsta mellanstora organisationerna har implementerat den senaste versionen av ERP-programvaran. Undersökningen visar att företag som inte har en uppgraderad programvara kan gå miste om ny teknik som skulle kunna förbättra affärsverksamheten.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
Formelspråket som används i Power BI heter DAX - Data Analysis Expressions. Språket utgörs av ett stort antal funktioner med konstanter och operatorer vilka används i formler och uttryck för att beräkna ett eller flera värden. DAX skapar helt enkelt ny information utifrån data som redan finns i din datamodell.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down