<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Materialbehovsberäkning (MRP) i affärssystemet M3 ger en bra grund för en produktionsplan. Men en produktionsplanerares utmaningar är ofta mer komplexa än vad som kan hanteras i ett affärssystem. Efter att arbetet i MRP är klart kan man påbörja arbetet med en detaljerad produktionsplan då försörjningsorder är skapade av systemet för att möta behoven från prognos och kundorder.

För att klara av att planera på detaljnivå behöver ofta planeraren hantera detta utanför M3 för att få bättre överblick på planen samt för att ta hänsyn till begränsningar i produktionskapacitet och materialförsörjning.

Arbetet för prouktionsplaneraren innefattar ofta kapacitetplanering, synkronisering mot materialförsörjning, sekvensoptimering, avstämning mot kundbehov, prioritering med mera.

Excel – en vanligt kortsiktig lösning

Många gör planeringsarbetet i Excel som har sina fördelar då verktyget är flexibelt och lättanvänt eftersom många är bekanta med gränssnittet.

För enklare behov är Excel ett utmärkt verktyg men från en produktionsplanerare kan kraven bli så pass höga att det blir väldigt dyrt att utveckla och underhålla en lösning med detta verktyg. Av den anledning blir dessa excelark ofta endast en kortsiktig lösning tills man börjar använda något bättre.

3 vanliga problem med externa filer

I denna text tar jag upp ett av många problem som en produktionsplanerare möter när denna jobbar med sin plan i externa filer utanför M3. Problemet jag nämner här är kopplat till hantering av externa filer och överföring av produktionsplan till affärssystemet M3.

1. Komplexa filer

För att täcka så många verkliga scenarion som möjligt krävs att man utvecklar relativt komplexa Excelfiler som blir svårbegripliga. Endast ett fåtal personer har kunskap om dessa lösningar vilket medför en risk för verksamheten.

2. Många versioner av samma plan

Under planeringsarbetets gång kommer planereare att spara flera versioner av samma plan i samband med justering och distribution av planen. Att hålla reda på alla versioner av planen samt att alla intressenter utgår från samma plan är ofta svårt. Detta problem kan sluka en hel del extra tid samt skapa missförstånd vilket i sig är en risk.

3. Dyrt med överföring av plan

Manuell överföring av produktionsplan från fil till M3 är väldigt tidskrävande och dessutom svårt eftersom det finns många beroenden i försörjningskedjan att ta hänsyn till. Ett alternativ att förenkla överföringen av en plan är genom en teknisk integration med databasen i M3. Detta kräver en del utveckling och underhållning vilket i många fall är så pass resurskrävande att man kan fråga sig om det är värt besväret. En teknisk integrationslösning kan ibland vara så pass komplex att det i sig medför en risk i att upprätthålla en korrekt plan.

Externa planeringsverktyg?

Ett bättre alternativ för Excel-ark är att göra produktionsplanen i ett externt planeringsverktyg som integregras mot M3. För detta ändamål finns det flera verktyg ute i marknaden. Det man ska ta i beaktning när man väljer ett externt planeringsverktyg från tredje part är att kostnaderna för att integrera verktygen med M3 kan springa iväg.

I första hand rekommenderas att man tittar på vilka standardlösningar som finns för att hålla nere implementeringskostnaderna men förhoppningsvis uppfyller kraven som ställs av verksamheten.

Min rekommendation: Scheduling Workbench (SWB)

Som standardlösning för produktionsplanering mot M3 erbjuder Infor verktyget Scheduling Workbench (SWB) som är specifikt utvecklat för affärssystemet M3.

SWB har flera fördelar för verksamheter som använder sig av affärsystemet M3.

  • Verktyget installeras väldigt enkelt och arbetar helt separat från M3. Kostnaderna för installationen är små tack vare detta.
  • Integrationen mot M3 är förkonfigurerad och kommer med installationen.
  • SWB är relativt tidseffektivt och billigt att konfigurera i och med att det är så pass nära kopplat till M3.
  • Det finns förkonfigurerade lösningar enligt ”Best practice” för att snabbt och enkelt komma igång med arbetet i SWB.
  • Tack vare att man nyttjar ett standardverktyg blir det också enklare med kunskapsöverföring mellan medarbetare.

Ur perspektivet Integration mot M3 är SWB helt överlägset mot sina konkurenter i och med att större delen av integrationsarbetet är gjort i samband med installationen.

Hämtning av grund- och orderdata från M3 görs enkelt genom en knapptryckning av planeraren. Detta arbete går att automatiseras om så önskas.

När planeraren är nöjd och klar med sin produktionsplan exporteras hela planen genom en knapptryckning. Denna plan blir därefter utgångspunkt for exekveringen av tillverkningsorder i M3.

Diskutera detta inlägg

Rekommenderad läsning

Projektledarrollen blev nyligen röstad till första plats🏆 på drömyrken enligt Manpowers årliga jobbundersökning. En duktig projektledare inte bara driver projekt utan skapar också stor affärsnytta för många kunder, så pallplatsen är helt förståelig. 👏 Jag frågade några av mina erfarna projekledarkollegor Thomas Porsborn och Anna Agerhall om vad hemligheten bakom ett lyckat konsultprojekt är. Här är några av deras mest värdefulla tips:
Caset avsnitt 4 – hur du får ett bra samarbete och känner ett gemensamt ansvar mellan kund och leverantör i ett affärssystemprojekt.
Definitionen av integration är att koppla ihop informationssystem på ett sådant sätt att all information hänger ihop. Hur då, tänker du? För att förklara det ska jag visa ett exempel på ett vanligt integrationsfall.
Ett marknadssystem som kan kopplas till det befintliga CRM-systemet ger fördelar i form av matig och relevant information om kunderna och deras beteenden. Medan marknadsavdelningen arbetar aktivt i marknadssystemet får säljarna mycket värdefull kunskap om kunderna.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down